ANNONSE
Annonse

Notiser

- Fjern rundballene

Publisert: 22.02.2018 kl 12:55

Statens Vegvesen ønsker likevel ikke å sette opp skilt om elgfare ved Follafoss i Verran. June Stubbmo, seksjonsleder for vegforvaltning og trafikksikkerhet, sier at før det blir aktuelt med endret skilting, vil man at det som trekker viltet over vegen fjernes, nemlig rundballene i området, det skriver NRK.no.

Dagbøter for kjøring uten forsikring

Publisert: 22.02.2018 kl 12:54

1.mars innfører myndighetene gebyr for alle som ikke har lovpålagt forsikring på kjøretøy. Stortinget den nye gebyrordningen i desember i fjor og hensikten er å få ned antallet uforsikrede biler i Norge. I følge ferske tall skal hele 97 000 bileiere være uten forsikring per nå.

Fare for jernbanestreik

Publisert: 22.02.2018 kl 08:03

Togtrafikken i Trøndelag kan bli rammet dersom det blir streik neste uke, melder NRK.
Fagforeningene og ledelsen i Bane Nor møtes mandag hos Riksmeklingsmannen og dersom det ikke blir enighet har fagforbundene varslet streik for 50 medlemmer i Trøndelag. Striden handler om arbeidstakernes rettigheter etter opprettelsen av Bane Nor.

Landbruks- og matministeren til Oppdal

Publisert: 22.02.2018 kl 08:02

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøker i dag Oppdal der han møter unge bønder i Mathallen og får orientering om rekrutteringsnettverket i Oppdal og Rennebu. Dale møter også Oppdal Smak og behag, Bakeriet SPRØ og lærer om kjøttfeproduksjon på Megarden. Deretter blir med temaet sau og mandelpotet hos Nils Erik Sandblost, før rundreisa avsluttes ved Furuhaugli på Dovrefjell.

Avinor deler ut penger

Publisert: 22.02.2018 kl 08:02

Avinor Værnes skal dele ut tilsammen 100 000 kroner til lokale lag og foreninger. Alle Avinor-lufthavner i landet setter av forskjellige beløp som skal gå til lokale krefter. Fisten for å søke er satt til 1. mars. – Vi håper på å få mange gode søknader, sier lufthavnssjef Marit Helene Stigen. Dette skriver bladet.no

Tatt i promillekontroll

Publisert: 21.02.2018 kl 20:25

En mann i 30-årene blåste over lovlig verdi i en promillekontroll på Røros onsdag. Mannen ble tatt med til blodprøvetaking og blir anmeldt, opplyser politiet på Twitter.

Endring av forskrift om hold av pelsdyr sendt på høring

Publisert: 20.02.2018 kl 14:28

Landbruks- og matdepartementet sender forslag til endring av forskrift om hold av pelsdyr på høring. Forslaget innebærer at endringene som ble vedtatt 3. november 2017 reverseres, og at forskriften vil lyde slik den gjorde fram til 1. januar 2018. Forslaget har sammenheng med at regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. (Landbruks- og matdepartementet)

Automatisering av frikort gir kortere saksbehandlingstid og mindre byråkrati

Publisert: 19.02.2018 kl 21:14

Fra 1. januar 2017 har begge de to frikortsordningene vært automatisert. Automatiseringen har frigjort ca. 160 årsverk til sammen i NAV og Helfo, ved at elektronisk innrapportering gir mindre manuelt arbeid. Det betyr kostnadsbesparelser og kortere saksbehandlingstid.

- Siden behandlere som leger, fysioterapeuter, tannleger og psykologer nå rapporterer egenandeler og pasientdata digitalt rett til Helfo slipper pasienter å samle på og lever inne dokumentasjon. Det gjør at alle som har krav på frikort automatisk får det. Dermed blir saksbehandlingen enklere og raskere, både for pasienten og helsetjenesten. Gjennomsnittlig ventetid for å få frikort er nå nede i 13 dager, altså godt innenfor kravet på tre uker. Dette er en automatisk innfrielse av pasientens rettigheter. Det synes jeg er bra, sier helseminister Bent Høie. (Helse- og omsorgsdepartementet)

Bedre kontroll mot ulovlig fiske

Publisert: 18.02.2018 kl 21:26

Fiskeriministeren vil styrke kontrollen mot ulovlig fiske. - Vi må sørge for at sjømaten vi selger er lovlig fisket og trygg å spise. Dessverre vet vi at det finnes tilfeller av ulovlig fiske og omsetning i Norge. Derfor ber vi nå kloke hoder fra næring, forvaltning og kunnskapsmiljøer gi oss råd om hvordan vi kan styrke og forbedre kontrollen, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i ei pressemelding..

NATO styrker evnen til å forsvare nærområdene

Publisert: 16.02.2018 kl 00:41

En justert kommandostruktur og økt vekt på det maritime vil gi NATO bedre evne til kollektivt forsvar, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. 14.-15 februar møttes forsvarsministerne i NATO i Brussel.
Norge har vært en pådriver for å endre kommandostrukturen i NATO og tilpasse den til dagens sikkerhetssituasjon.

– Vi har spesielt vært opptatt av å styrke den maritime delen. Det er veldig positivt at det nå etableres en ny felleskommando med spesielt ansvar for Nord-Atlanteren. Dette vil bidra til å sikre forsyningslinjene mellom USA og Europa. Det er helt avgjørende at vi har åpne sjøruter her for å sikre at vi kan få allierte forsterkninger dersom situasjonen skulle kreve det, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

(Forsvarsdepartementet)

Stort behov for fagarbeidere

Publisert: 15.02.2018 kl 18:05

38 prosent av bedriftene i byggenæringa sliter med å få tak i fagarbeidere. Det viser ei ny undersøkelse fra Byggenæringens Landsforening. Selv om pendelen går riktig vei på landsbasis, er det for få som velger bygg- og anleggsteknikk, skriver Byggfakta.
– Aldri før har det vært så høy byggeaktivitet i Norge og jeg tror mange ikke er klar over mulighetene de har, sier Caroline Nilsen i Byggenæringens Landsforening.

Ny fastlege i Selbu

Publisert: 14.02.2018 kl 15:41

Glenn Draveng er tilsatt som fastlege i Selbu etter Ove Borelly som blir pensjonist fra 1. mars. Draveng har vokst opp i Hommelvika, og er nå bosatt på Ranheim sammen med sin familie. Kona er for øvrig fra Selbu. Han er 45 år, var først utdannet fysioterapeut, men bestemte seg så for å ta legeutdanning i voksen alder, og er nå i ferd med å avslutte turnusen sin på Støren.

Russ dropper vaksine

Publisert: 14.02.2018 kl 09:41

Fire av ti russ i Trondheim dropper vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse. Russen i Orkdal får gratis vaksine, mens i Trondheim på ungdommene betale 450 kroner. Det er urettferdig, mener trondheimsruss. I Orkdal velger langt over 90 prosent av russen å vaksinere seg, skriver Adresseavisen. Helse og omsorgsdepartementet opplyser til avisa at de ikke har noen planer om å gjøre vaksinen mot hjernehinnebetennelse gratis, og at det er opp til hver enkelt kommune og fylke å tilby vaksinen gratis.

Færre anmeldte overgrep mot barn

Publisert: 14.02.2018 kl 09:39

Politiets krimstatistikk fra i fjor viser at rundt 45 prosent av alle anmeldte seksuelle overgrep i Trøndelag er overgrep mot barn. Det er en liten nedgang sammenlignet med året før. Til gjengjeld er andelen barn som utsettes for overgrep langt høyere enn landsgjennomsnittet, skriver Adresseavisen.

Delt valgdistrikt?

Publisert: 14.02.2018 kl 09:36

Fylkesutvalget i Trøndelag mener at Trøndelag må utgjøre ett samla valgdistrikt ved stortingsvalget i 2021. - Vi forutsetter at Trøndelag blir representert med samme antall mandater som i dag, heter det i en uttalelse fra Fylkesutvalget. Regjeringa mener at valget skal gjennomføres delt for Sør- og Nord-Trøndelag. - Det kompliserer valget for oss som har slått sammen fylkespartiene, sier leder i Trøndelag Ap, Anne Marit Mevassvik til Adressa.

Utsetter nye krav til legevakt

Publisert: 14.02.2018 kl 09:36

Helseminister Bent Høie utsetter forskriften for nye krav til legevakt. I følge forslaget skulle alle legekontor ha en lege i bakvakt, noe som for mange små kommuner ville medføre en stor ekstrautgift og samtidig bety en stor ekstrabelastning for mange leger. - Vi er i en situasjon hvor mange kommuner har utfordringer med å rekruttere fastleger, og vi var redde for at dette ville forsterke problemet, sier Høie til NRK. Ordninga er nå utsatt fram til 1. januar 2020, melder NRK.

Over én milliard kroner til forskning i næringslivet

Publisert: 11.02.2018 kl 21:39

130 bedrifter får til sammen over én milliard kroner til forskning. Slik vil regjeringa styrke innovasjon og bidra til nye arbeidsplasser i norske bedrifter.

– Med disse pengene skal bedriftene utvikle ny kunnskap og nye produkter. Vi støtter mer klimavennlige løsninger, bedre og mer bærekraftig utnyttelse av ressursene våre og mange produkter og tjenester som kommer forbrukerne til gode. Forskning skaper store verdier, og kan til og med redde liv, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

13 mistet autorisasjonen blant helsepersonell i Trøndelag

Publisert: 07.02.2018 kl 08:06

Til sammen 13 autorisasjoner blant helsepersonell i Trøndelag ble tilbakekalt i 2017. Totalt for hele landet mistet 155 helsepersonell til sammen 160 autorisasjoner. Det er 41 flere enn året før, opplyser Statens helsetilsyn. Årsakene til at de ble tilbakekalt er i de fleste tilfeller misbruk av rusmidler og atferd som er uforenlig med yrket, som tyveri av legemidler.

Ap-valg i Selbu

Publisert: 07.02.2018 kl 08:05

Rune Langseth ble i går gjenvalgt som leder i Selbu Arbeiderparti, med Kolbjørn Uthus som nestleder. Styret forøvrig består etter årsmøtet av Gunnar Olav Balstad, Eva Solbakken, Inga Balstad, Tanja Fuglem og Per-Erik Ofstad som representant fra AUF i Selbu og Tydal.

56.000 laks rømt fra Marine Harvest

Publisert: 07.02.2018 kl 08:05

Opptelling viser at hele 56.000 laks har rømt fra Marine Harvest sitt anlegg i Nærøy i Trøndelag. Det var 180 000 laks i merden før rømmingen. Laksen, som er på omkring 2 kilo hver, inneholder rester av medisiner og kan ikke fanges for å brukes som matfisk, skriver NRK.

Røde kors-frivillig falt av skuter-slede

Publisert: 07.02.2018 kl 08:04

En frivillig i Røde Kors ble i går kveld sendt til legevakt etter å ha falt av ei skuterslede i Stjørdal. Ulykka skjedde ved Buvatnet etter utført oppdrag fra AMK-sentralen. Den frivillige skal ha slått hodet og fått et kutt, og var bevisst, opplyser politiet.

Vil bruke helikopter på Skarvan

Publisert: 06.02.2018 kl 09:22

Høgskolen i Østfold søker om å få bruke helikopter i forbindelse med etablering av Hessdalen forskningsstasjon på Skarvan. Høgskolen ber om tillatelse til opptil sju landinger i løpet av to til tre timer for å frakte containermoduler til forskningsstasjonen. Saken skal behandles i formannskapet i Holtålen tirsdag, og rådmannen er positiv til søknaden.

Om anke i søksmålet om 23. konsesjonsrunde

Publisert: 05.02.2018 kl 21:26

Greenpeace Norden og Natur og Ungdom kunngjorde mandag at de vil anke dommen fra Oslo tingrett der Staten ble frifunnet i forbindelse med søksmålet om 23. konsesjonsrunde.

- Staten tar til etterretning at saksøkerne har valgt å anke dommen fra Oslo tingrett. Vi har ennå ikke mottatt ankeerklæringen, og kan derfor ikke kommentere den nærmere, men vil på vanlig måte studere den grundig når den kommer, og deretter inngi vårt anketilsvar til retten, sier regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. (Olje- og energidepartementet)

Meråker tar grep etter Ungdata-undersøkelse

Publisert: 05.02.2018 kl 09:06

41 prosent av ungdommer i Meråker oppgir at de har vært fulle i løpet av det siste året. Gjennomsnittet for gamle Nord-Trøndelag er 17 prosent, viser Ungdata-undersøkelsen.
Meråker kommune tar nå grep og ansetter blant annet en SLT-koordinator, som skal samordne lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Undersøkelsen viser samtidig at de fleste ungdommene i Meråker trives godt i lokalmiljøet, på skolen og at de har et godt forhold til foreldrene sine, skriver Trønder-avisa.

Liten lønnsøkning for lavtlønte

Publisert: 02.02.2018 kl 14:45

Lavtlønte har bare hatt 3 prosent reallønnsøkning de siste ti åra.
Mens de med høyest lønn hadde lønnsvekst på 25 prosent. LO er djupt bekymra for utviklinga.
LO-nestledar Peggy Hessen Følsvik sier i en kommentar om lønnsutviklinga i Norge at «de økte lønnsforskjellene de siste årene peker mot et arbeidsliv vi ikke vil ha her i landet».
(FriFagbevegelse)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE

Dette nettstedet bruker cookies

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

En informasjonskapsel er en mekanisme der din nettleser kan ta vare på informasjon den får fra nettsider, for så å sende disse tilbake til nettsidene igjen senere. Dette gjøres automatisk uten at brukeren trenger å tenke på det.

Informasjonskapslene kan ha flere funksjoner, for eksempel å holde rede på innstillinger, hvilken bruker du er logget inn som, hva du har tilgang til, hjelp til å sørge for at du får tilsendt riktig innhold, sporing av annonsevisninger og annet.

Informasjonskapsler gjør det mulig å holde rede på slike innstillinger og annet over tid, slik at informasjonen er lettere tilgjengelig ved gjentatte besøk til nettstedet. Informasjonskapslene brukes også til midlertidig håndtering av brukerspesifikk informasjon når man besøker forskjellige deler av samme nettsted.

To eksempler fra de mange funkjsonene nettstedet bruker informasjonskapsler for å vedlikeholde: Én informasjonskapsel brukes for å huske innstilling for lydstyrke på videoavspilleren, en annen brukes for å huske om du har krysset vekk denne boksen med informasjon, slik at du ikke trenger å se den igjen neste gang du besøker dette nettstedet fra samme enhet som du bruker nå.

Informasjonskapsler lagres automatisk av nettleseren din som små tekstfiler på din datamaskin. Du kan selv endre innstillinger for hvordan informasjonskapsler skal håndteres i din nettleser.

Informasjonskapsler kan leveres av alle typer innhold på nettstedet, både tekstsider, bilder og annet. Informasjonskapslene sendes kun tilbake til det nettstedet du fikk dem fra, ikke til andre nettsteder.

Mange nettsteder, dette inkludert, fungerer ikke som de skal dersom du ikke tillater bruk av informasjonskapsler.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å håndtere tre nivåer av funksjonalitet:

Kritiske informasjonskapsler brukes til å holde rede på brukerinformasjon, tilgang, personlige innstillinger og annet. Uten disse fungerer ikke nettstedet som det skal.

Analyse-informasjonskapsler brukes for å holde rede på trafikk på nettstedet, hvilke deler av det som er mest populært, hvilke deler som brukes mest og annet. Deler av disse er tredjepart informasjonskaplser levert av eksterne tjenesteleverandører. Informasjonskapsler for analytisk funksjon brukes for å forbedre nettstedet (som er under stadig utvikling), men disse er ikke kritiske for nettstedets funksjonalitet.

Annonse-informasjonskapsler brukes av interne og tredjeparts annonsesystemer for å holde oversikt over og spore visninger av annonser.

Det er lovpålagt krav om at denne informasjonen gjøres tilgjengelig for deg som bruker av nettsteder som benytter slike informasjonskapsler.

NewsFlow - Thin AS

Dette nettstedet bruker cookies.