Notiser

Nossum blir landslagstrener

Publisert: 15.05.2018 kl 10:20

Eirik Myhr Nossum (32) fra Inderøy tar over som landslagstrener i langrenn, melder NTB. Den tidligere Northug-treneren har vært assistent under Tor Arne Hetland de to siste sesongene.

Én ny språkkommune i Trøndelag

Publisert: 15.05.2018 kl 10:19

Norge har fått 17 nye språkkommuner. En av disse befinner seg i Trøndelag, og det er Leka. Dette er tredje pulje i språkkommunesatsinga.
Kommuner som deltar i den nasjonale satsinga får økonomisk støtte for å heve kompetansen innenfor språk, lesing og skriving. Det arrangeres nasjonale samlinger hvor lokale ressurslærerer og kommuner deltar. Selve utviklingsarbeidet skjer lokalt på den enkelte skole og barnehage. De fleste benytter den nettbaserte kompetanseutviklingspakken "Språkløyper" i det lokale utviklingsarbeidet.
(Fylkesmannen i Trøndelag)

Grønt lys for dugnadsbasert søppelrydding langs veiene

Publisert: 14.05.2018 kl 12:56

- Det er gledelig at dugnadsånden lever og at privatpersoner melder seg frivillig til å samle inn søppel langs veiene våre. De skal bli møtt med en stor takk – ikke med byråkrati og unødvendig regelverk slik enkelte har opplevd. Jeg gir nå Vegdirektoratet i oppdrag å forenkle regelverket slik at dugnadsgjenger enkelt kan rydde langs veiene våre. For å støtte opp om dugnadsinnsatsen ønsker jeg at det etableres en norsk versjon av USAs «Adopt a highway», sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vil hindre boligspekulasjon

Publisert: 14.05.2018 kl 12:54

Regjeringen ønsker at normal korttidsutleie av boliger skal fortsette som før, men foreslår nå å stramme inn regler som gjelder for korttidsutleie, for eksempel gjennom Airbnb.

– Vi er opptatt av å bidra til trygge bomiljøer og å hindre at profesjonelle aktører driver "leilighetshoteller" i boligsameier, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Hoppet i sjøen for å unngå kontroll

Publisert: 13.05.2018 kl 14:53

Under kontroll av en fritidsbåt i Stjørdal sent lørdag kveld, hoppet føreren av båten i sjøen da han skjønte at han skulle kontrolleres av politiet.

Mannen måtte hentes opp av sjøen, og ble sjekket av helsepersonell etterpå.

Da politiet skulle anholde ham, satte han seg kraftig til motverge, og slo og sparket. Føreren av båten ble dermed anmeldt for promillekjøring og for vold mot offentlig tjenestemann.

En person til sykehus etter trafikkulykke

Publisert: 12.05.2018 kl 13:45

En mann er fraktet til St. Olavs hospital etter ei trafikkulykke mellom to biler i Okstadbakken i Trondheim. Mannen var ikke bevisst da helsepersonell tok over, opplyser politiet. De andre involverte ble sjekket av helsepersonell på stedet, og ble erklært uskadde.

Begge bilene ble tauet vekk fra ulykkesstedet i 13-tiden lørdag. Politiet opplyser at det er mindre mengder oljesøl i veibanen som de varsler Vegtrafikksentralen om.

Ulvene i Østmarka splitter friluftsfolket

Publisert: 11.05.2018 kl 22:27

Folk fra Oslo som bedriver aktivt friluftsliv i Østmarka er mest positive til ulvene i området, viser en undersøkelse fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).
På østsida av marka er det derimot turfolket som overnatter i marka som er mest negative til ulv.

794,3 millioner kroner av spillemiddeloverskuddet til kulturformål i 2018

Publisert: 11.05.2018 kl 09:09

Regjeringen har nå fordelt til sammen 794,3 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål i 2018.

Blant tildelingene går 285 millioner kroner til Den kulturelle skolesekken, 51,7 millioner kroner til regionale kulturbygg, 199 millioner kroner til Frifond, mens 26,2 millioner kroner går til prosjekt- og utviklingstiltak på museumsfeltet.

Flom- og jordskredfare i Trøndelag

Publisert: 11.05.2018 kl 08:38

NVE melder om flomfare på gult nivå i hele Trøndelag fredag, på grunn av regn og snøsmelting. Gult nivå er det laveste varslingsnivået, og vil si at det er en utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medfører skader lokalt. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

I tillegg er det fortsatt jordskredfare på gult nivå i deler av Trøndelag. Det gjelder for kommunene Tydal, Selbu, Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal, Røros, Holtålen, Meldal, Rennebu og Oppdal.

Utenriksministeren beklager

Publisert: 09.05.2018 kl 16:43

- Jeg beklager at president Trump i kveld har kunngjort at USA trekker seg fra atomavtalen med Iran og innfører de amerikanske atomrelaterte sanksjonene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

- Vi er også bekymret over at dette kan gi økt ustabilitet i en allerede urolig region, og over hvilke konsekvenser beslutningen kan få for det internasjonale samfunnets evne til å hindre spredning av kjernevåpen og for Ikke-spredningsavtalen (NPT).

Vår holdning til atomavtalen med Iran (JCPOA) er klar: Avtalen bidrar til regional stabilitet og tjener vår sikkerhet. JCPOA har vært effektiv og virker etter hensikten, som er å hindre Iran i å utvikle atomvåpen. Vi har full tillit til IAEAs verifikasjonsarbeid og deres vurdering av at Iran overholder sine forpliktelser. Trumps beslutning utelukker ikke en videreføring av atomavtalen. Vi oppfordrer Iran sterkt til å forbli i avtalen, og det er positivt at Iran er åpne for å arbeide for å videreføre avtalen. Vi støtter EUs tydelige uttalelser om videreføring av avtalen, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

(Utenriksdepartementet)

Avviser klager fra hytteeiere i Langegga

Publisert: 08.05.2018 kl 08:36

Fylkesmannen har stadfestet Røros kommunes vedtak om reguleringsplan for Langegga. Det vil si at alle klager fra hytteeiere i området er endelig avvist, skriver Rørosnytt. I juni vil ankesaken om hytteeiernes veirett komme opp i Lagmannsretten, etter at jordskifteretten konkluderte med at ingen av hytteeierne har rett til å brøyte veien om vinteren.

Ny landslagstrener

Publisert: 07.05.2018 kl 18:00

Ole Morten Iversen fra Meråker tar over kvinnelandslaget i langrenn. – Han er et velkjent navn i langrennsverdenen og har mange meritter, sa sportssjef Vidar Løfshus på en pressekonferanse i dag. Iversen har vært trener i Sverige de siste to årene, og har nå signert for to år.

Nå kan du kjøre med personlige bilskilt også i Sverige og Danmark

Publisert: 07.05.2018 kl 16:49

– I fjor ble det endelig lov med personlige bilskilt i Norge. Dette har vist seg å være populært, og det er mange som ønsker å sette sitt personlige preg på bilen. Nær 6000 personlige bilskilt er bestilt og godkjent siden da. Nå utvides bruksområdet for kjøretøy med slike skilt. Etter avklaring med mine kollegaer i Sverige og Danmark er jeg glad for at norske personlige bilskilt nå godtas for kjøring også i Sverige og Danmark, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Én milliard til gode ideer

Publisert: 04.05.2018 kl 13:17

Har bedriften din en god idé? Forskningsrådet lyser nå ut en milliard kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet.
-Norge har mange smarte bedrifter. Vi trenger at enda flere av dem utvikler nye og bedre varer, tjenester og løsninger. En sterk satsing på forskning og utvikling skal skape et mer konkurransedyktig næringsliv og flere grønne, smarte og nyskapende jobber, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Små og store bedrifter fra alle bransjer kan søke på pengene Forskningsrådet lyser ut.  Søknadsfristen er 10. oktober.
(Nærings-og fiskeridepartementet)

Smuglet 197,6 gram amfetamin

Publisert: 04.05.2018 kl 10:14

En mann i 40-årene fra Trondheim ble pågrepet med nesten 200 gram amfetamin på Nabotåget i april. Mannen reiste med en mann fra Danmark og begge ble tatt av toget på Hell og fraktet til politiet på Værnes for nærmere kontroll. Trondheimsmannen har tatt på seg all skyld for innførselen av stoffet, men politiet vil etterforske videre hvilken rolle mannen fra Danmark har. Det skriver Bladet.

Én fikk bot i Stjørdal

Publisert: 04.05.2018 kl 10:13

En sjåfør fikk bot i en laserkontroll ved Reppa i Stjørdal kommune. Kontrollen var i ei 50-sone, og sjåføren kjørte i 70 kilometer i timen, opplyser politiet.

Rådmann går inn for travbane på Leistad

Publisert: 03.05.2018 kl 08:58

Rådmann i Malvik kommune går inn for at det skal bygges travbane på Leistad. Etablering av travbane medfører omdisponering av dyrka- og dyrkbar mark, og saken har engasjert både innbyggere og lokale politikere. Rådmannen mener at ved å avsette areal til en travbane, tar Malvik kommune en aktiv rolle i regional utvikling. Det skriver Malviknytt.

Må møte i retten etter innbruddsraid i Fjellregionen

Publisert: 02.05.2018 kl 10:36

Tre personer må møte i retten etter innbruddsraid i Fjellregionen. Det var i januar at fire overnattingssteder hadde hatt besøk av ubudne gjester og blitt frastjålet både kontanter og annet elektronisk utstyr. Nå må tre rumenere møte i Nord-Østerdal tingrett tiltalt for tyveri på Væktarstua Tydal, Mistra hotell i Rendalen, Tynset hotell og Malmplassen Gjestegård på Tolga.

Nord universitet får 18 millioner kroner til arbeidet for å styrke kvaliteten etter sammenslåingen.

Publisert: 01.05.2018 kl 20:50

– En slik fusjon gir mange muligheter, men den krever også ressurser. Derfor bidrar regjeringen med ekstra penger til Nord universitet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen har i flere runder bidratt med penger som går til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing (SAKS) for å styrke kvalitetsutviklingen i universitets- og høyskolesektoren.

Etableringen av Nord universitet er den sammenslåingen som mottar flest såkalte SAKS-midler.
Strukturreformen førte til at Norge gikk fra 33 statlige universiteter og høyskoler til 21. Det er en omfattende reform som har gitt færre, men sterkere institusjoner.
(Kunnskapsdepartementet)

Lønnsforhandlingene med Akademikerne går til mekling

Publisert: 01.05.2018 kl 20:46

– Det lot seg dessverre ikke gjøre å komme til enighet om en ny hovedtariffavtale med Akademikerne. Nå trenger partene bistand fra Riksmekler for å komme helt i havn. Vi er imidlertid enig med Akademikerne om et helt nytt og modernisert lønnssystem, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kommuneansatte får et lønnstillegg på minst 5000 kroner

Publisert: 01.05.2018 kl 19:21

KS kom til enighet med YS, Unio, LO og Akademikerne om årets lønnsoppgjør få minutter før fristen gikk ut natt til 1. mai.
– Alle parter kan være stolte. Vi klarte å komme i mål innen fristen med et samlet resultat. Det er andre gang på rad at vi gjennom stor innsats og sterk vilje fra alle partene klarer å finne helhetlige løsninger uten hjelp av Riksmekleren, sier forhandlingsleder i KS, arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø. – Vi er fornøyd med at alle hovedorganisasjonene ble enige med KS om en felles løsning, sier Mette Nord, leder i LO kommunes forhandlingssammenslutning.
Oppgjøret gir et godt grunnlag for rekruttering og verdsetting av dem som arbeider i kommunene, heter det i en pressemelding fra LO Kommune.
(FriFagbevegelse)

Haltdalen Sparebank med ny filial

Publisert: 30.04.2018 kl 09:07

Haltdalen Sparebank åpner et nytt avdelingskontor på Heimdal. Dette er den tredje filialen til banken som har sitt hovedkontor i Haltdalen.
Banksjef Berit Aune sier at årsaken til nyetableringen er at om lag 40 prosent av bankens kunder kommer fra Trondheimsområdet, og at det er for å bedre kunne dekke dette markedet at banken nå satser nordover. Fra før har banken avdelingskontor i Ålen og på Singsås.

– Dropp møkkspredning 1. mai!

Publisert: 30.04.2018 kl 09:06

Norsk Bonde- og Småbrukarlag oppfordrer medlemmene sine over hele landet til å gå i tog i stedet for å spre møkk 1. mai.
NRK skriver at 1. mai har tradisjonelt vært en dag for møkkspredning for mange bønder. Nå bes de altså om å prioritere annerledes. Vi går til kamp for å redusere forskjellene i samfunnet, sier lederen i småbrukarlaget, Merete Furuberg. Initiativet blir godt mottatt av LO som mener arbeiderbevegelsen og småbrukerne ofte har stått sammen i kampen for et bedre samfunn

Tynseting i 20 åra omkom i bilulykken i Dalsveien

Publisert: 30.04.2018 kl 09:05

Det var en mann i 20-åra, bosatt i Tynset, som mistet livet i ulykka i Dalsveien på Røros natt til fredag. Det bekrefter operasjonsleder Bernt Tiller ved Trøndelag politidistrikt overfor Nea Radio.
Det var klokken 02.13 natt til fredag at en politipatrulje meldte til operasjonssentralen at en bil hadde unnlatt å stoppe for kontroll. Bilen stakk fra dem og kjørte inn Falunvegen og opp Dalsvegen. Her ble bilen borte for dem og de kjørte etter. Etter hvert finner de bilen som har kjørt ut og i grøfta.
Det var kun én person i bilen, og vedkommende ble erklært død på stedet.

Stavsjøfjelltunnelen stengt

Publisert: 30.04.2018 kl 09:05

Stavsjøfjelltunnelen i Malvik er stengt på grunn av påkjørsel av teknisk utstyr, melder politiet på Twitter. Opprydningsmannskap tar seg av situasjonen.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukeronto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...