ANNONSE
Annonse

Notiser

To førerkortbeslag

Publisert: 08.04.2018 kl 18:32

Politiet beslagla to førerkort etter en fartskontroll på E14 ved Flora i Stjørdal søndag. En mann i 50-åra ble målt til 87 km/t og en kvinne i 20-åra til 90 km/t i 60-sonen.

En pågrepet etter mobiltyveri

Publisert: 08.04.2018 kl 18:31

En person ble søndag pågrepet etter at en mindreårig gutt ble frastjålet en mobiltelefon i Hommelvik, melder politiet på twitter.

Lokalmat for 10 milliarder

Publisert: 06.04.2018 kl 11:09

Responsen var svært positiv i Trøndelag da invitasjonen til felles fagdag for kjøkkensjefer og matprodusenter i Trøndelag ble sendt ut. Formålet er å skape et nettverk mellom matprodusenter og kokker, der de kan utveksle kunnskap og erfaring om råvarenes kvaliteter, egenskaper, anvendelse og historie.
Innen 2025 skal Norge omsette lokalmat for 10 milliarder kroner. Det er regjeringens ambisjon.
- Både matprodusenter og forskjellige aktører har allerede gjort mye for å fremme norsk mat og reiseliv, heter det i Fylkesnytt fra Trøndelag.

Ingen endring i lisensfellingsperioden for ulv i vår

Publisert: 05.04.2018 kl 20:58

Det gjøres ingen endringer i lisensfellingsperioden for ulv denne våren. Det vil si at perioden ikke utvides ut april i år.

- Jeg har mottatt mange høringsinnspill i denne saken som ble sendt på høring i desember 2017. Enkelte peker på risikoen for å felle genetisk viktige ulver. Den skandinaviske ulvebestanden lider av alvorlig innavl. Jeg vil derfor grundig vurdere om det er behov for utvidet lisensfellingsperiode. Jeg vil se nærmere på hva vi kan gjøre for å sikre overlevelsen av genetisk viktige ulver før jeg fatter en endelig beslutning om lisensfellingsperiodens varighet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Departementets beslutning har også sammenheng med at DNA-analyser har vist at det senest denne vinteren er skutt en genetisk verdifull ulv ved lisensfelling utenfor ulvesona.

Hvordan fremme tidsbestemt bruk av tomme lokaler for å skape liv i bysentra?

Publisert: 04.04.2018 kl 14:37

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har Advokatfirmaet Hjort utredet mulighetene for å innføre nye regler eller gjøre unntak fra krav i eksisterende plan- og bygningslovgivning, som vil fremme tidsbestemt bruk av tomme lokaler.

Merverdiavgiftskompensasjon

Publisert: 03.04.2018 kl 21:50

Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner vil tre i kraft fra 1. januar 2019
- Det vil derfor ikke være noen endringer i regelverket for utarbeidelse av årets søknad med frist 1. september 2018, melder Kulturdepartementet.

Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner har vært på høring. I høringsnotatet foreslo Kulturdepartementet at forskriftsendringene skulle tre i kraft fra søknadsåret 2018, men et flertall av høringsinstansene, deriblant Frivillighet Norge, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) mente at endringene først bør gjelde fra søknadsåret 2019.

Kulturdepartementet har på bakgrunn av høringsuttalelsene vedtatt at ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner skal tre i kraft 1. januar 2019. Det vil derfor ikke være noen endringer i regelverket for utarbeidelse av årets søknad med frist 1. september 2018.

Momskompensasjonsordningen utgjør mer enn 1,4 mrd. kroner og kommer hele frivilligheten til gode. Ordningen er viktig både for store og små organisasjoner og når ut til om lag 23 500 lag og organisasjoner.

Rekordomsetning Joker

Publisert: 03.04.2018 kl 08:38

Joker Stugudal har hatt ei omsetningsøkning på rundt 20 prosent denne påska.
- Konseptskifte, mye folk på hyttene, godt vær og lokalt engasjement for å bevare butikken er noen av årsakene til det gode salget denne påska, mener daglig leder An-Magritt Morset Hegstad.

Svikt i støtten til løypekjøring

Publisert: 03.04.2018 kl 08:37

Mens halvparten av alle hytteeiere betalte frivillig avgift for løypekjøring i Stugudal i fjor, er det så langt i år bare 30 prosent som har betalt. På grunn av personvernhensyn gir ikke Tydal kommune lenger Stugudal Fjell tilgang til adresselister. Dermed kan de ikke sende ut giro for frivillig løypeavgift. Det betyr at det kan være slutt på løypekjøringa for denne sesongen. Stugudal Fjell drifter et løypenett på over 100 km fordelt på 20 oppsatte ruter.

Forskningsstasjonen i Hessdalen ikke på plass

Publisert: 03.04.2018 kl 08:37

Forskningsstasjonen i Hessdalen er ennå ikke kommet på plass. På grunn av tekniske problemer med helikopteret, ble ikke alle modulene som skal utgjøre stasjonen fraktet inn i fjellområdet Skarvan før påske. Holtålen kommune har gitt tillatelse for flyging i en dag i tidsrommet fra i dag til 8. april. Det er Høyskolen i Østfold som bygger stasjonen for å kunne ha en permanent base for sitt forskningsprosjekt på Hessdalsfenomenet.

Topp regularitet ved Avinor Røros lufthavn i mars

Publisert: 03.04.2018 kl 08:36

Avinors offisielle statistikk over regulariteten viser at alle 113 planlagte flygninger til og fra Røros lufthavn gikk som planlagt i mars.
Widerøes regularitet ble dermed på 100 prosent.
Lufthavnsjef Gudbrand Rognes sier påsketrafikken over lufthavna har gått som planlagt med godt belegg og en del innslag av andre besøkende fly.

Konsesjon til Innvordfjellet vindkraftverk

Publisert: 23.03.2018 kl 08:43

Olje- og energidepartementet har nå stadfestet konsesjonen til Innvordfjellet vindkraftverk i Flatanger og Namdalseid kommuner, Trøndelag.

Norges Vassdrags- og energidirektorat ga i desember 2014 Zephyr AS konsesjon til bygging og drift av et vindkraftverk på inntil 115 megawatt (MW) i området rundt Innvordfjellet. Vindkraftverket er antatt å kunne gi en årlig kraftproduksjon på rundt 390 gigawattimer (GWh).

- Innvordfjellet vindkraftverk er et godt vindkraftverk som underbygger Trøndelags betydning for den norske vindkraftsatsingen. Zephyr har vist seg i stand til å kunne realisere vindkraftverk på rekordtid. En utbygging vil gi arbeidsplasser lokalt og et godt bidrag til den norske kraftproduksjonen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

NVEs vedtak ble påklaget av Norges Miljøvernforbund, tre regionale organisasjoner og en hytteeier. Departementet har i klagebehandlingen særlig vurdert hensynet til fugl, spesielt hubro, og landskap både lokalt og i regional vindkraftsammenheng. Departementet har i den forbindelse lagt vekt på at Innvordfjellet vindkraftverk bidrar til en geografisk konsentrering av vindkraftutbyggingen på landsbasis og at landskapsmessige virkningene av vindkraftverket begrenses ved at det allerede er en rekke andre prosjekter i regionen.

Når det gjelder hubro og lokale landskapsvirkninger, har departementet satt vilkår som hensyntar disse interessene.

Espen Teigen går av

Publisert: 20.03.2018 kl 14:00

Stjørdalspolitiker Espen Teigen (FrP) trekker seg som Sylvi Listhaugs rådgiver etter bråket rundt den tidligere justisministeren. Teigen har blant annet hatt ansvaret for Listhaugs Facebook-konto. I følge adresseavisen har Teigen uttalt at han trekker seg etter det han beskriver som en tøff uke og etter det han kaller heksejakt på Listhaug.

An-Magrittet avlyses

Publisert: 20.03.2018 kl 13:59

Opp av Sofaen AS avlyses sykkelrittet An-Magrittet som skulle bli arrangert 16. juni 2018
Årsaken er nye krav om opplæring og kompetanse til vakter som benyttes i sykkelritt. De nye kravene er fremmet av Norges Cykleforbund og Statens Vegvesen. Arrangøren ser seg ikke i stand til å sende 30 vakter på kurs for å tilfredsstille de nye kravene.

Glatte veier i Stjørdal

Publisert: 20.03.2018 kl 11:57

Det har vært store problemer i trafikken i Stjørdal i morgentimene, på grunn av ekstremt glatte veier. På strekningen Bjørgmyra - Frigården i Lånke og på Remyrveien i Stjørdal, var det lange køer i begge retninger på grunn av en lastebil med problemer på glatta, sier Annar Sparby ved lensmannskontoret på Stjørdal.. Strøing er imidlertid nå godt i gang og alt skal gå som normalt.

Meldte seg selv for fyllekjøring

Publisert: 20.03.2018 kl 11:56

En mann i midten av tjueåra, møtte nylig i tingretten der han erkjente både ruskjøring og straffskyld. Mannen ble ble tatt for forholdet etter å selv ha ringt politiet og fortalt at han kjørte i alkoholpåvirket tilstand. Retten la ikke vekt på mannens argument om at han trengte førerkortet for å komme seg til jobb, noe retten ikke la vekt på i straffeutmålingen. Mannen ble idømt betinget fengsel i 21 dager, 25 000 kroner i bot og mister førerkortet i 20 måneder, skriver Stjørdalsnytt.

Kygo til Trondheim

Publisert: 20.03.2018 kl 11:55

Artisten Kygo kommer til Trondheim i ny festival på Festningen i sommer. Arif & Unge Ferrari og Ary er også klare for festivalen. Den arrangeres den 31 august og 1. september og har fått navnet Festningen.

Bussrute legges ned

Publisert: 20.03.2018 kl 11:55

Etter påske legges bussruten Oslo-Lillehammer-Dovre-Trondheim ned, skriver Adressa.no. – Det er vemodig å måtte legge ned dette tilbudet, men trafikkutviklingen og dårligere rammevilkår for komersielle ekspressbussruter gjør at vi ikke lenger klarer å få lønnsomhet i driften, sier Kjell Knarbakk, daglig leder i Unibuss Espress AS som kjører Lavprisexpressen.

Underslag

Publisert: 20.03.2018 kl 08:53

En Stjørdalsmann midt i 50 årene må i fengsel etter å ha tatt 248.000 kroner fra kassa til firmaet han var ansatt i, skriver Stjørdals-Nytt. Uttakene skjedde i løpet av perioden fra januar 2012 og fram oktober i 2014. Dette skjedde ved at han produserte kredittnotaer for fiktive returer av varer fra kunder. Deretter slo han inn kredittnotaene på kassen og tok ut kontanter og brukte til privat formål. Mannen tilsto alle forhold da han møtte i Inntrøndelag tingrett nylig.

Nytt bygdeutviklingsprogramm

Publisert: 20.03.2018 kl 08:52

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag. Strategien legger føringer for virkemiddelbruken på landbruksområdet og skal være retningsgivende for regionale prioriteringer. Utviklingsprogrammet er utarbeidet i nært samarbeid med trøndersk landbruk, skriver Fylkesmannen i ei pressemelding.

Stor interesse for småviltjakt

Publisert: 20.03.2018 kl 08:51

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge. Søknaden er størst for jakt med hund fra 10. til 16. september. Det gjelder både innenbygds og utenbygds jegere. Selbu Fjellstyre jobber nå med å sende ut svar til samtlige søkere innen utgangen av mars.

Startskudd for innovasjonsløft i offentlig sektor

Publisert: 19.03.2018 kl 14:41

I dag gikk startskuddet for regjeringens innovasjonsløft i offentlig sektor. – Kommunene og staten må finne smartere, mer effektive og bedre måter å løse velferdsoppgavene på. Vi inviterer derfor til en åpen prosess, der vi vil ut og møte miljøer som kan gi viktig innspill til arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

19. mars var over 250 ansatte i stat og kommune, sosiale entreprenører og private aktører samlet til oppstartmøte for å dele erfaringer og eksempler på innovasjon som har gitt bedre tjenester.

Samlingen markerer startskuddet for arbeidet med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Ulike aktører vil vise frem noe av det gode innovasjonsarbeidet som allerede gjøres over hele landet i offentlig sektor.

– Innovasjon handler i stor grad om mennesker og om hvordan både medarbeidere og ledere kan få til endringer. Vi både må og vil etablere en kultur for innovasjon, slik at offentlig sektor kan møte innbyggernes, næringslivets og samfunnets behov på en god måte, sier Mæland.

Arbeidet skal munne ut i en stortingsmelding i 2020.
(Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Ventetidene gikk ned i 2017

Publisert: 19.03.2018 kl 14:39

Gjennomsnittlig ventetid i sykehusene var 57 dager i 2017, en nedgang på tre dager fra 2016. Regjeringen vil redusere ventetiden ytterligere. Målet er at gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager innen 2021.

Fra 2013 til 2017 ble gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten redusert med 17 dager. Nedgangen fortsatte i 2017, men reduksjonen var ikke like sterk som tidligere.

- Det er bra at ventetidene gikk ned i 2017. Vi har hatt en veldig god utvikling siden 2013, og vi kan ikke forvente at utviklingen fortsetter i samme tempo. Men regjeringen har satt seg et mål om at gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager innen 2021, og da må vi holde trykket oppe, sier helseminister Bent Høie.
(Helse- og omsorgsdepartementet)

Påtaleavgjørelse påklages

Publisert: 19.03.2018 kl 08:32

Etter ønske fra de pårørende, blir statsadvokaten sin påtaleavgjørelse etter dødsulykka i Snåsa nå påklaget til riksadvokaten.
Det var under militærøvelsen Cold Response i mars 2016 at Idar Jarle Trondseth (46) fra Selbu døde da bilen hans ble truffet av ei panservogn på Fv 763 i Snåsa. To år seinere er Forsvaret ilagt en foretaksstraff på 500.000 kroner, uten at de to siktede i saken, vognføreren og vognkommandøren av panservogna, ville bli straffeforfulgt. Bistandsadvokat Asle Alsethaug bekrefter overfor Nea Radio at påtaleavgjørelsen nå blir påklaget til riksadvokaten, men ønsker ikke å gå nærmere inn på de aktuelle forholdene.

Myrvang slutter i Frivilligsentralen

Publisert: 19.03.2018 kl 08:32

Daglig leder ved Frivilligsentralen i Stjørdal, Hanne Myrvang, slutter i jobben.
- Jeg har tatt en avgjørelse som har vært fryktelig vanskelig, sier Hanne Myrvang, som allerede 1. april har sin siste arbeidsdag som sjef for Frivilligsentralen i Stjørdal, skriver Stjørdals-Nytt.
- Det har vært en tøff prosess og en tøff tid. Styret og jeg er ikke enige om veien videre og hvilke verdier som er viktige. Jeg ønsker det beste for Frivilligsentralen, sier Hanne Myrvang.

Tatt for smugling

Publisert: 19.03.2018 kl 08:31

En 41 år gammel mann fra Litauen ble natt til søndag tatt for å ha smuglet store mengder sigaretter og øl over grensen på Storlien. Mannen ble stoppet av tollvesenet og ble satt i arresten i Trondheim. I følge adressa.no skal det dreie seg om en mengde på 13.000 sigaretter og 180 liter øl.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE

Dette nettstedet bruker cookies

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

En informasjonskapsel er en mekanisme der din nettleser kan ta vare på informasjon den får fra nettsider, for så å sende disse tilbake til nettsidene igjen senere. Dette gjøres automatisk uten at brukeren trenger å tenke på det.

Informasjonskapslene kan ha flere funksjoner, for eksempel å holde rede på innstillinger, hvilken bruker du er logget inn som, hva du har tilgang til, hjelp til å sørge for at du får tilsendt riktig innhold, sporing av annonsevisninger og annet.

Informasjonskapsler gjør det mulig å holde rede på slike innstillinger og annet over tid, slik at informasjonen er lettere tilgjengelig ved gjentatte besøk til nettstedet. Informasjonskapslene brukes også til midlertidig håndtering av brukerspesifikk informasjon når man besøker forskjellige deler av samme nettsted.

To eksempler fra de mange funkjsonene nettstedet bruker informasjonskapsler for å vedlikeholde: Én informasjonskapsel brukes for å huske innstilling for lydstyrke på videoavspilleren, en annen brukes for å huske om du har krysset vekk denne boksen med informasjon, slik at du ikke trenger å se den igjen neste gang du besøker dette nettstedet fra samme enhet som du bruker nå.

Informasjonskapsler lagres automatisk av nettleseren din som små tekstfiler på din datamaskin. Du kan selv endre innstillinger for hvordan informasjonskapsler skal håndteres i din nettleser.

Informasjonskapsler kan leveres av alle typer innhold på nettstedet, både tekstsider, bilder og annet. Informasjonskapslene sendes kun tilbake til det nettstedet du fikk dem fra, ikke til andre nettsteder.

Mange nettsteder, dette inkludert, fungerer ikke som de skal dersom du ikke tillater bruk av informasjonskapsler.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å håndtere tre nivåer av funksjonalitet:

Kritiske informasjonskapsler brukes til å holde rede på brukerinformasjon, tilgang, personlige innstillinger og annet. Uten disse fungerer ikke nettstedet som det skal.

Analyse-informasjonskapsler brukes for å holde rede på trafikk på nettstedet, hvilke deler av det som er mest populært, hvilke deler som brukes mest og annet. Deler av disse er tredjepart informasjonskaplser levert av eksterne tjenesteleverandører. Informasjonskapsler for analytisk funksjon brukes for å forbedre nettstedet (som er under stadig utvikling), men disse er ikke kritiske for nettstedets funksjonalitet.

Annonse-informasjonskapsler brukes av interne og tredjeparts annonsesystemer for å holde oversikt over og spore visninger av annonser.

Det er lovpålagt krav om at denne informasjonen gjøres tilgjengelig for deg som bruker av nettsteder som benytter slike informasjonskapsler.

NewsFlow - Thin AS

Dette nettstedet bruker cookies.