ANNONSE
Annonse

Notiser

Røros Destinasjon går i pluss

Publisert: 26.04.2018 kl 11:07

Røros Destinasjon går i pluss, etter to år med røde tall. Driftsresultatet for 2017 var på omtrent 340.000 tusen kroner.

Det økonomiske resultatet har de nådd hovedsakelig gjennom store kostnadsbesparelser, omorganisering i staben og effektivisering av oppgaver, skriver Arbeidets rett. Daglig leder, Tove Martens, sier at de skal gå i pluss i 2018 også.

– Selv om vi har tatt ut mye i omorganisering slik at det blir tøffere å hente nye marginer i år, så har jeg med meg en fantastisk stab, som utgjør en organisasjon jeg tror vil lykkes, sier Martens til avisa.

Mange innspill mot scoterløype i Holtålen

Publisert: 25.04.2018 kl 08:29

Holtålen kommune har mottatt 21 høringsinnspill til planen for etablering av snøscootertrasé til rekreasjonskjøring i Holtålen kommune. Det skriver Arbeidets Rett.
Av de 21 innspillene er 20 negative til planene. Høringsfristen gikk ut 20. april. Reindrifta har varslet at de vil komme med innspill til planen, men rakk ikke innen fristen. De har fått utvidet frist.

4.div kvinner Selbu/Tydal - Hommelvik 3-2

Publisert: 25.04.2018 kl 06:58

4.div kvinner avd 01 tirsdag 24. april:
Selbu/Tydal - Hommelvik 3-2 (0-1)
Mål Selbu/Tydal: Maiken Wassether, Pia Emilie Nervik, Anna Elena Uglem
Mål Hommelvik: Marit Moen, Stine Sagmyr

Forsterker satsingen på språk i 72 kommuner

Publisert: 24.04.2018 kl 17:25

Nå får ytterligere 17 kommuner status som språkkommuner. Dermed jobber til sammen 72 kommuner over hele landet med å styrke arbeidet med språk i barnehager og skoler. – Mange barn leser og skriver for dårlig. Derfor er det viktig med tidlig innsats, og å gi lærere og barnehagelærere bedre kompetanse slik at de finner nye og gode løsninger for å styrke språkarbeidet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Endrer forskrift om hold av pelsdyr

Publisert: 24.04.2018 kl 17:20

Landbruks- og matdepartementet har endret forskrift om hold av pelsdyr slik at endringene som trådte i kraft 1. januar i år er opphevet. Bakgrunnen for forskriftsendringen er Regjeringens beslutning om å gjennomføre en styrt avvikling av næringen. Bestemmelsene som nå blir reversert omfattet blant annet forbud mot gruppehold av mink og unntak fra dette forbudet for produsenter som deltok i et dyrevelferdsprogram.

Etter planen skal pelsdyrnæringen være avviklet innen 2025.

For få barnehageplasser i Holtålen

Publisert: 24.04.2018 kl 12:54

Holtålen kommune trenger flere barnehageplasser - både i Haltdalen og i Ålen. Flere alternativer har vært diskutert og rådmannen anbefaler kjøp av de ni brakkene som utgjør lokalene for voksenopplæringen i Ålen, og flytte disse til Haltdalen Oppvekstsenter og Elvland Barnehage. Dette har en anslått kostnad på 1,8 millioner kroner. Formannskabehandler saken i dag.

Avhører ungdommer

Publisert: 24.04.2018 kl 12:54

Stjørdal og Malvik har i den siste tiden vært rammet av en rekke tilfeller av hærverk og branntilløp. Nå er politiet i prosessen med å avhøre en håndfull ungdommer som står bak. – Dette er ungdommer i ungdomsskolealder og vi mener at vi vet hvem de er, sier fungerende lensmann i Stjørdal Arne Henrik Ulvin. Han oppfordrer foreldre som har mistanke om at dette kan gjelde deres barn, ikke mistenkeliggjør barna, men viser forståelse.

Rekruttering av psykologer

Publisert: 24.04.2018 kl 12:53

Fylkesmannen i Trøndelag oppfordrer nå kommunene til å søke om tilskudd for å få flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Tilskuddsordninga er et sentralt virkemiddel for å øke rekrutteringen og bidra til at psykologkompetanse blir tilgjengelig over hele landet ved innføring av lovkrav fra 2020.
Kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd og som søker om å benytte psykologen i rusarbeid og/eller inn mot gruppa eldre 65 år+ har høy prioritet.

Likevel penger til politikontakter

Publisert: 24.04.2018 kl 12:53

I forrige uke skrev ordførerene i Værnesregionen under på et felle skriv hvor de ga uttrykk for at de var provoserte over en beskjed fra fungerende lensmann i Værnesregionen om at det likevel ikke ville bli ansatt politikontakter i regionen, på tross av at dette var en del av løftene i forbindelse med politireformen. I dag kan imidlertid politimester i Trøndelag, Kristian Moe, opplyse at det vil bli ansatt fire politikontakter i regionen. Dette kommer etter at ordfører i Malvik, Ingrid Aune, kalte inn til et hastemøte. – Vi vil selvsagt at innbyggerne skal føle at de har tilstrekkelig politidekning og beklager at det ble sådd usikkerhet om dette, sier politimesteren.

2,7 mill til Trøndelag

Publisert: 23.04.2018 kl 09:41

Fire prosjekt i Melhus, Ørland, Steinkjer og Høylandet har fått til sammen 2,7 millioner kroner gjennom et nasjonalt prosjekt for velferdsteknologi. Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet legger til rette for at flere kommuner tar i bruk og integrerer velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgstjenestene. Programmet er et samarbeid mellom Fylkesmannen, KS og Helsedirektoratet.

Fotball

Publisert: 21.04.2018 kl 18:50

Eliteserien kvinner:
Elin Sørum scoret kampens eneste mål da Trondheims-Ørn slo Røa 1–0 på hjemmebane
2.div menn
Skeid slo Nardo 3-0 lørdag ettermiddag.

Laserkontroll

Publisert: 21.04.2018 kl 18:48

To bilførere fikk forenkla forelegg i en laserkontroll i Granåsen i Trondheim lørdag. Høyeste hastighet var 70 kilometer i timen i 50-sonen, melder politiet.

Norske barn: Over halvparten har nå egen barneforsikring

Publisert: 21.04.2018 kl 18:05

Ved nyttår var det tegnet 606.751 barneforsikringer i Norge, noe som utgjør over 52 prosent av alle barn under 18 år her i landet. Aldri før har så mange barn hatt egen forsikring.

– Stadig flere foreldre ser behovet for å sikre sine barn med en egen barneforsikring. I tillegg er det mange besteforeldre som kjøper barneforsikring for sine barnebarn. Antallet barneforsikringer har mer enn doblet seg de siste 12 årene. Det er tydelig at mange barnefamilier investerer i et ekstra sikkerhetsnett i forhold til Folketrygden, sier Espen Opedal, leder i Tryg Forsikring.

Nær én milliard i erstatning

Samtidig øker erstatningsbeløpene for barneforsikring kraftig, og i fjor ble det utbetalt like oppunder én milliard kroner (992 millioner) i erstatning, viser ferske tall fra Finans Norge. Over halvparten av erstatningene dreier seg om medisinsk invaliditet.

– Barneforsikring finnes i mange varianter og omhandler hva barnet og familien vil ha behov for dersom barnet rammes av sykdom eller ulykke. Selv den enkleste og rimeligste barneulykkesforsikringen vil som regel dekke behandlingsutgifter og erstatning ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke, sier Opedal.

Ekstra økonomisk trygghet

Med en forsikring som også gir erstatning dersom barnet blir medisinsk invalid
som følge av sykdom og en uføredekning, får foreldre og barn en ekstra økonomisk
trygghet. Det er langt mer vanlig å bli ufør som følge av sykdom enn ulykke.

(Tryg Forsikring)

Forlenger overgangsordningen for kompetansekrav for leger i legevakt

Publisert: 21.04.2018 kl 17:35

Innbyggerne skal være trygge på at de får god hjelp i akutte situasjoner. Derfor har departementet i akuttmedisinforskriften stilt kompetansekrav for leger som går legevakt uten bakvakt. Nå forlenges kommunenes frist til 2020 med å innfri kravet.

-Legevakttjenesten er en viktig tjeneste med stor betydning for befolkningens trygghet. Det er derfor nødvendig å stille tydelige kompetansekrav. Vi har imidlertid fått tilbakemeldinger fra kommunene på at de trenger tid på å innfri kompetansekravene. Det tar vi på alvor, og vi vil derfor utvide overgangsordningene til 2020. Kommunene bør like fullt jobbe videre med å nå kravet. Det er ikke avlyst, selv om fristen justeres, sier helseminister Bent Høie.

Fotball 5.div menn av 02

Publisert: 21.04.2018 kl 17:25

Fredag 20.april
Selbu - Malvik 0 - 0
Åfjord - Vanvik 0 - 4
Torsdag 19. april
Leksvik - Byneset 2 - 0

Investerer i Havsjøveien

Publisert: 20.04.2018 kl 17:58

Et enstemmig kommunestyre i Røros vedtok torsdag å investere 5,1 millioner kroner i infrastruktur i Havsjøveien, for å klargjøre området for etablering av nye aktører. Det er blant annet behov for tilførselsvei, vann og avløp. Investeringen vil dekkes med bruk av ubrukte lånemidler og inntekter fra tomtesalg.

Regionrådet i Fjellregionen møter stortingspolitikere

Publisert: 19.04.2018 kl 11:00

I dag reiser en delegasjon fra regionrådet for Fjellregionen til Oslo for å møte hedmarks- og trøndelagsbenken på Stortinget. Varaordfører på Røros, Bjørn Salvesen er en av dem som deltar på møtet og han sier asfaltering av Røros flyplass og elektrifisering av Rørosbanen er blant sakene på dagsorden. Salvesen mener det er et viktig møte:

Store utskiftninger i AP

Publisert: 19.04.2018 kl 10:59

Det ser ut til å bli store utskiftinger i Trondheim Arbeiderparti. Adressa melder at to av Ap-talentene, Marek Jasinski og Eirik Schrøder, ikke tar gjenvalg. Det gjør heller ikke Rune Olsø og seks andre. Hva ordfører Rita Ottervik gjør, er ennå uklart. Hun har sittet i snart 16 år, og mange rundt henne sier de tror at hun stiller igjen, skriver Adresseavisen.

FrP-besøk i Stjørdal

Publisert: 19.04.2018 kl 10:58

FrP-besøk i Stjørdal
I dag var FrPs Finanspolitiske fraksjon på besøk på Stjørdal. Stortingsrepresentantene skulle høre mer om hvordan kommunen, som en av få i landet, klarer seg uten eiendomsskatt. – Her har mange kommuner mye å lære, mener partiets finanspolitiske talsmann, Helge Njåstad.

Sju mistet førerkortet

Publisert: 19.04.2018 kl 10:57

Hele sju bilførere mistet førerkortet under gårsdagens mange fartskontroller i Trøndelag, i følge politiets oppdateringer på Twitter. Totalt ble det delt ut 77 reaksjoner for forskjellige forhold. På Storås i Meldal mistet hele 5 personer førerkortet.

Kreftpasienter skal få bedre oppfølging etter behandling

Publisert: 18.04.2018 kl 21:20

Flere personer overlever kreft og må leve med senskader. Mange har behov for psykososial oppfølging. Nå skal kreftpasientene følges opp bedre hjemme i kommunene etter behandlingen på sykehus.

– Mange kreftpasienter opplever at de ikke er friske selv om de er kreftfrie. Å leve med senskader og å komme tilbake til livet de levde før kreften kan være tøft. Da blir det ekstra vanskelig når den tette oppfølgingen de har fått på sykehuset blir borte. Nå skal vi lage "Pakkeforløp hjem", som skal sikre god oppfølging i overgangen fra sykehus til kommune, sier helseminister Bent Høie.

Undersøker antibiotikaresistens i norsk natur

Publisert: 18.04.2018 kl 21:19

Økt bruk av antibiotika fører til at flere bakterier blir resistent mot antibiotika. Nå undersøker forskningsinstitutter hvordan bakterier sprer seg i norsk natur.

Antibiotika blir brukt i helse-, industri-, husdyr-, og oppdrettsnæringen. Det betyr for eksempel at gjødsel som blir brukt på jordene kan inneholde antibiotika.

(Landbruks og matdepartementet)

Nye krav til bankenes kontantberedskap

Publisert: 18.04.2018 kl 08:42

Finansdepartementet har nå presisert i forskrift at bankene skal ha løsninger for å kunne møte en eventuell økt etterspørsel etter kontanter ved svikt i de elektroniske betalingssystemene.

– De norske betalingssystemene er stabile og trygge, men det er behov for tydeligere krav til kapasiteten i beredskapsløsningene, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

– Vi innfører krav som vil sette en standard for bankenes evne til å levere betalingstjenester. Bankene skal ha gode løsninger for å kunne møte økt etterspørsel etter kontanter, men kan ta hensyn til elektronisk beredskap i dimensjoneringen av kontantløsningene. De får dermed fleksibilitet til å utvikle hensiktsmessige løsninger, sier finansministeren.

66,4 milliarder kroner i potten

Publisert: 18.04.2018 kl 08:41

Regjeringen inviterer nå de største byområdene til å forhandle med staten om byvekstavtaler. Målet er transportløsninger som sikrer innbyggerne bedre mobilitet, og at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Samordnet areal- og transportplanlegging vil være et viktig virkemiddel i avtalene, som vil berøre nesten tre millioner nordmenn i de ni storbyområdene. I dag inviteres de fire største byområdene.

Ingen testet positivt under Femundløpet

Publisert: 17.04.2018 kl 20:48

Ingen testet positivt på doping under Femundløpet. Under årets løp ble det gjennomført dopingprøver på utvalgte spann, og Norges Hundekjørerforbund Antidopingkomité har nå meldt til arrangøren at alle prøver var negative.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE

Dette nettstedet bruker cookies

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

En informasjonskapsel er en mekanisme der din nettleser kan ta vare på informasjon den får fra nettsider, for så å sende disse tilbake til nettsidene igjen senere. Dette gjøres automatisk uten at brukeren trenger å tenke på det.

Informasjonskapslene kan ha flere funksjoner, for eksempel å holde rede på innstillinger, hvilken bruker du er logget inn som, hva du har tilgang til, hjelp til å sørge for at du får tilsendt riktig innhold, sporing av annonsevisninger og annet.

Informasjonskapsler gjør det mulig å holde rede på slike innstillinger og annet over tid, slik at informasjonen er lettere tilgjengelig ved gjentatte besøk til nettstedet. Informasjonskapslene brukes også til midlertidig håndtering av brukerspesifikk informasjon når man besøker forskjellige deler av samme nettsted.

To eksempler fra de mange funkjsonene nettstedet bruker informasjonskapsler for å vedlikeholde: Én informasjonskapsel brukes for å huske innstilling for lydstyrke på videoavspilleren, en annen brukes for å huske om du har krysset vekk denne boksen med informasjon, slik at du ikke trenger å se den igjen neste gang du besøker dette nettstedet fra samme enhet som du bruker nå.

Informasjonskapsler lagres automatisk av nettleseren din som små tekstfiler på din datamaskin. Du kan selv endre innstillinger for hvordan informasjonskapsler skal håndteres i din nettleser.

Informasjonskapsler kan leveres av alle typer innhold på nettstedet, både tekstsider, bilder og annet. Informasjonskapslene sendes kun tilbake til det nettstedet du fikk dem fra, ikke til andre nettsteder.

Mange nettsteder, dette inkludert, fungerer ikke som de skal dersom du ikke tillater bruk av informasjonskapsler.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å håndtere tre nivåer av funksjonalitet:

Kritiske informasjonskapsler brukes til å holde rede på brukerinformasjon, tilgang, personlige innstillinger og annet. Uten disse fungerer ikke nettstedet som det skal.

Analyse-informasjonskapsler brukes for å holde rede på trafikk på nettstedet, hvilke deler av det som er mest populært, hvilke deler som brukes mest og annet. Deler av disse er tredjepart informasjonskaplser levert av eksterne tjenesteleverandører. Informasjonskapsler for analytisk funksjon brukes for å forbedre nettstedet (som er under stadig utvikling), men disse er ikke kritiske for nettstedets funksjonalitet.

Annonse-informasjonskapsler brukes av interne og tredjeparts annonsesystemer for å holde oversikt over og spore visninger av annonser.

Det er lovpålagt krav om at denne informasjonen gjøres tilgjengelig for deg som bruker av nettsteder som benytter slike informasjonskapsler.

NewsFlow - Thin AS

Dette nettstedet bruker cookies.