Leserbrev: EUs energiunion og Trøndelag

BEKYMRET: Vegard Frøseth Fenes, organisatorisk nestleder i Trøndelag Senterungdom, sier nei til EUs enerigunion ACER. FOTO: Alexander Kirknes

Senterungdommen mener at kraft og energi ikke må bli en vare i EU-markedet, men brukes til å bygge fremtidas Trøndelag.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Nå i mars kommer det en viktig sak til stortinget- da skal våre folkevalgte avgjøre om vi skal knytte oss til EUs energiunion. Om forslaget går igjennom blir styringen av norsk energipolitikk overført til overvåkningsorganet ESA, som igjen vil motta instrukser fra EUs energibyrå. Dette vil også bety at vi gir bort kontrollen over fossefallene våre, som også har vært avgjørende for å bygge opp norsk industri. Men – vil dette ha noen betydning for Trøndelag?

Hvis man hadde spurt større trønderske industribedrifter som har eksistert opp igjennom tidene, hadde nok svaret vært ja. Tilgangen til fornybar og billig kraft har vært ett av konkurransefortrinnene til norsk industri, og vil fortsatt være avgjørende for å bygge opp fremtidens grønne arbeidsplasser. I dag peker flere indikatorer på at disse arbeidsplassene vil komme ute i distriktene, knyttet til utvinning og foredling av naturressurser. Det er derfor viktig å sikre nasjonal kontroll over kraftressursene våre, slik at vi kan skape forutsigbarhet for fremtidig trøndersk industri.

Videre er vi bekymret for at beslutninger som omhandler vår felles kraft, skal tas lengre unna våre folkevalgte. Om Norge beslutter å gå inn i EUs energiunion, vil det bety at vi gir fra oss myndighet på enda ett område. I den siste tiden har flere fylkeskommuner, inkludert Trøndelag, gått i mot en norsk tilknytning til Energiunionen. I tillegg har også flere fagforeninger, inkludert LOs hovedorganisasjon, gått i mot. Derfor mener vi at denne saken må behandles etter Grunnlovens paragraf 115, da en tilslutning vil bety overføring av myndighet til et internasjonalt organ. Om dette blir tilfellet må ¾ av stortingsrepresentantene stemme for forslaget.

På bakgrunn av dette mener Senterungdommen at vår kraft og energi ikke skal bli en vare i EU-markedet, men at den bla. skal brukes til å bygge fremtidas Trøndelag. Beslutninger som dette må derfor behandles som suverenitetsavståelse i Stortinget, og representantene burde si nei til EUs energibyrå ACER.

Vegard Frøseth Fenes
organisatorisk nestleder, Trøndelag Senterungdom.

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Nye kommunesammenslåinger?
  • Leserbrev

- Regjeringen ser bort fra stortingsvedtaket om at inntektssystemet for kommunene ikke skal brukes til å presse fram nye sammenslåinger av kommuner. Kommuneproposisjonen trosser Stortinget og legger opp til nye runder med kommunesammenslåinger, sier Heidi Greni fra Senterpartiet, saksordfører for ...

- Regjeringens passkutt er uakseptabelt

- Mange vil få mye lengre reisevei for å skaffe seg pass dersom regjeringen får det som den vil, skriver Jenny Klinge (Sp) i dette leserinnlgget.

Hurra - året rundt!
  • Leserbrev

– Her på Røros kan vi feire året rundt for de mange frivillige som bidrar med villige hender, bankende hjerter og god kunnskap for de mange arrangementene som fins her i fjellregionen, skriver daglig leder i Elden, Siri B. Gellein, i et leserinnlegg.

 
Leserbrev fra bekymret storebror
  • Leserbrev

– Blir jeg akutt syk, send meg til St.Olavs, ikke ti ville hester får meg til Innlandet sykehus Tynset. Er det ikke akutt, men jeg trenger en kontrolltime eller behandling tar jeg gjerne en tur til sykehuset på Tynset, skriver Tore Børresen.

 – Natoøvelsen fremmer ikke avspenning
  • Leserbrev

SV skriver i et leserbrev at Norge må våge å si at vi ikke aksepterer våpenindustrien og militærmaktene USA / NATO og Russland sin bløff om at terrorbalanse og våpenopprustning bevarer freden.

Godbiter inn i det nasjonale utvalget
  • Nyheter

Rørosmeieriet kommer med Niste naturellyoghurt med müsli og Niste tyttebæryoghurt med müsli inn i de nasjonale dagligvaresortimentet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE