Leserbrev: EUs energiunion og Trøndelag

BEKYMRET: Vegard Frøseth Fenes, organisatorisk nestleder i Trøndelag Senterungdom, sier nei til EUs enerigunion ACER. FOTO: Alexander Kirknes

Senterungdommen mener at kraft og energi ikke må bli en vare i EU-markedet, men brukes til å bygge fremtidas Trøndelag.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Nå i mars kommer det en viktig sak til stortinget- da skal våre folkevalgte avgjøre om vi skal knytte oss til EUs energiunion. Om forslaget går igjennom blir styringen av norsk energipolitikk overført til overvåkningsorganet ESA, som igjen vil motta instrukser fra EUs energibyrå. Dette vil også bety at vi gir bort kontrollen over fossefallene våre, som også har vært avgjørende for å bygge opp norsk industri. Men – vil dette ha noen betydning for Trøndelag?

Hvis man hadde spurt større trønderske industribedrifter som har eksistert opp igjennom tidene, hadde nok svaret vært ja. Tilgangen til fornybar og billig kraft har vært ett av konkurransefortrinnene til norsk industri, og vil fortsatt være avgjørende for å bygge opp fremtidens grønne arbeidsplasser. I dag peker flere indikatorer på at disse arbeidsplassene vil komme ute i distriktene, knyttet til utvinning og foredling av naturressurser. Det er derfor viktig å sikre nasjonal kontroll over kraftressursene våre, slik at vi kan skape forutsigbarhet for fremtidig trøndersk industri.

Videre er vi bekymret for at beslutninger som omhandler vår felles kraft, skal tas lengre unna våre folkevalgte. Om Norge beslutter å gå inn i EUs energiunion, vil det bety at vi gir fra oss myndighet på enda ett område. I den siste tiden har flere fylkeskommuner, inkludert Trøndelag, gått i mot en norsk tilknytning til Energiunionen. I tillegg har også flere fagforeninger, inkludert LOs hovedorganisasjon, gått i mot. Derfor mener vi at denne saken må behandles etter Grunnlovens paragraf 115, da en tilslutning vil bety overføring av myndighet til et internasjonalt organ. Om dette blir tilfellet må ¾ av stortingsrepresentantene stemme for forslaget.

På bakgrunn av dette mener Senterungdommen at vår kraft og energi ikke skal bli en vare i EU-markedet, men at den bla. skal brukes til å bygge fremtidas Trøndelag. Beslutninger som dette må derfor behandles som suverenitetsavståelse i Stortinget, og representantene burde si nei til EUs energibyrå ACER.

Vegard Frøseth Fenes
organisatorisk nestleder, Trøndelag Senterungdom.

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Børsmelding fra Rørosbanken
  • pressemelding

Forstanderskapet i RørosBanken har vedtatt etablering av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis gjennom en garantert emisjon.

Vrak din gamle bil!
  • pressemelding

Minst 95 prosent av en kassert bil skal gå til gjenvinning, ifølge EUs ELV-direktiv som Norge har forpliktet seg til. Det er mest jern og metall, men også en rekke andre materialer.

«Nærpolitireformen» som ble «Fjernpolitireform»
  • Leserbrev

Da regjeringen lanserte politireformen i 2015, var målet å «sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljø som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer».

 
Er likestillingen vår-grønn? Og hva gjør Grønnstrømpene?
  • Leserbrev

Leserinnlegg fra MDG på kvinnedagen.

– Kjønnsskillene er fortsatt store i media, arbeidsliv, politikk og familie
  • Leserbrev

Lederen i Holtålen Arbeiderparti med leserinnlegg på kvinnedagen.

Godt kollektivtilbud for hele Trøndelag

- For distrikts-Trøndelag har endringene i kollektivtilbudet blitt dårligere for pendlere, ungdom som skal hjem på kveldstid og folk som skal til sykehus, skriver Trøndelag SV i dette leserinnlegget.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE