– 22,8 millioner mer til Stjørdal

– 22,8 millioner mer til Stjørdal

Morten Harper, Stjørdal SV og fjerdekandidat i Nord-Trøndelag ved stortingsvalget. FOTO: Privat

SV ønsker en kraftig styrking av kommuneøkonomien.

LESERBREV:

Enten du bor i Stjørdal, Meråker, Malvik – eller et annet sted, for den del – er det kommunen som står for mange av de viktige tjenestene du trenger i løpet av livet. Samtidig ser vi at kommunene sliter med pressede budsjetter.
SV ønsker en kraftig styrking av økonomien i kommunene for å få et best mulig velferdstilbud til alle. Derfor har SV i kommunebudsjettet for 2018 prioritert 5,1 milliarder kroner mer til kommunene enn regjeringen gjør.

Flere lærere

SV satser på flere lærere i skolen, flere opptak og lavere maksimalpris i barnehagene, økt bemanning i eldreomsorgen og satsning på rehabilitering og psykisk helsevern gjennom kommunene. Da trenger kommunene mer penger, og det kan SV gi kommunene fordi vi ikke vil gi enda mer skattelette til personer som har svært god råd.
Styrkingen av kommunebudsjettet betyr flere millioner ekstra til kommunene i Værnesregionen. Stjørdal ville med SVs budsjett fått 22,8 millioner kroner mer å rutte med neste år enn med Høyre/Frp-regjeringen. Meråker ville fått 2,5 millioner kroner ekstra og Malvik 13,4 millioner kroner.

Likt tilbud for alle

For Stjørdal innebærer det at vi for eksempel kunne hatt over 20 flere lærere i grunnskolen, eller enda flere sykepleiere i omsorgstjenestene. Der regjeringen ikke vil legge pengene på bordet for en bedre eldreomsorg, setter SV eldre før skattekutt til de rikeste.
Flere penger til kommunene skal også gi et løft for miljøinnsats og klimaarbeid. Det er tiltak for å kutte utslipp, som satsning på kollektivtrafikk i fylkeskommunene. Og det er å gjøre kommunene bedre i stand til å håndtere klimaendringer, blant annet med de økte nedbørsmengdene som forventes.
For SV er målet klart: Kommunene må ha en sterk økonomi slik at alle som bor i Norge får det samme tilbudet uansett hvor de bor.

Morten Harper
Stjørdal SV og fjerdekandidat i Nord-Trøndelag ved stortingsvalget

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Svar på åpent brev om ungdomsskole
  • Leserbrev

I dette leserbrevet svarer ordfører og varaordfører på et åpent brev om ny ungdomsskole i Selbu, skrevet av klubben i utdanningsforbundet med Selbu Ungdomsskole.

Trondheim Pride 20 år
  • Leserbrev

- Trondheim Pride feirer i år 20 års-jubileum. 20 år med bevisstgjøring om at vi dessverre ikke er likeverd eller likestilt. Heterofile, lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og queer. Alle er vi like mye verd, skriver Liv Beate Eidem i 
LOs familie og likestillingspolitiske utvalg Sør-T...

- Katastrofen må bryte lydmuren!

-1,5 million barn er kritisk underernærte og står i fare for å dø av sult. Det er flere barn enn det finnes i hele Norge, skriver Røde Kors-laga i Selbu, Ålen og Røros i dette leserbrevet.

 
Senterpartiet takker for tilliten
  • Leserbrev

- Jeg er overveldet over den store framgangen Senterpartiet fikk ved dette valget. I Sør Trøndelag fikk vi over 19.000 stemmer og en framgang på 4,2 prosent. Det gir meg og partiet et solid mandat i kommende fireårsperiode som skal brukes til beste for trønderne – det kan jeg love, skriver Heidi G...

Ny ungdomsskole. Åpent brev til politikerne i Selbu.
  • Leserbrev

- Hvor er sammenhengen mellom visjonene for utviklinga av bygdesamfunnet som en attraktiv og moderne bostedskommune og vedtaket om å bygge ny skole for bare 150 elever? Spørsmålet stilles av klubben i Utdanningsforbundet ved Selbu ungdomsskole.

Sluttappell fra SV
  • Leserbrev

Avslutter valgkampen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse