– 22,8 millioner mer til Stjørdal

Morten Harper, Stjørdal SV og fjerdekandidat i Nord-Trøndelag ved stortingsvalget. FOTO: Privat

SV ønsker en kraftig styrking av kommuneøkonomien.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

LESERBREV:

Enten du bor i Stjørdal, Meråker, Malvik – eller et annet sted, for den del – er det kommunen som står for mange av de viktige tjenestene du trenger i løpet av livet. Samtidig ser vi at kommunene sliter med pressede budsjetter.
SV ønsker en kraftig styrking av økonomien i kommunene for å få et best mulig velferdstilbud til alle. Derfor har SV i kommunebudsjettet for 2018 prioritert 5,1 milliarder kroner mer til kommunene enn regjeringen gjør.

Flere lærere

SV satser på flere lærere i skolen, flere opptak og lavere maksimalpris i barnehagene, økt bemanning i eldreomsorgen og satsning på rehabilitering og psykisk helsevern gjennom kommunene. Da trenger kommunene mer penger, og det kan SV gi kommunene fordi vi ikke vil gi enda mer skattelette til personer som har svært god råd.
Styrkingen av kommunebudsjettet betyr flere millioner ekstra til kommunene i Værnesregionen. Stjørdal ville med SVs budsjett fått 22,8 millioner kroner mer å rutte med neste år enn med Høyre/Frp-regjeringen. Meråker ville fått 2,5 millioner kroner ekstra og Malvik 13,4 millioner kroner.

Likt tilbud for alle

For Stjørdal innebærer det at vi for eksempel kunne hatt over 20 flere lærere i grunnskolen, eller enda flere sykepleiere i omsorgstjenestene. Der regjeringen ikke vil legge pengene på bordet for en bedre eldreomsorg, setter SV eldre før skattekutt til de rikeste.
Flere penger til kommunene skal også gi et løft for miljøinnsats og klimaarbeid. Det er tiltak for å kutte utslipp, som satsning på kollektivtrafikk i fylkeskommunene. Og det er å gjøre kommunene bedre i stand til å håndtere klimaendringer, blant annet med de økte nedbørsmengdene som forventes.
For SV er målet klart: Kommunene må ha en sterk økonomi slik at alle som bor i Norge får det samme tilbudet uansett hvor de bor.

Morten Harper
Stjørdal SV og fjerdekandidat i Nord-Trøndelag ved stortingsvalget

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Kulturminnefondet feirer 15 år
  • Leserbrev

Har gjennomført over 4000 tiltak.

Sammen mot nedklassifisering av kommunale veger i boligfelt
  • Leserbrev

- Det bør være i kommunens interesse å skape bolyst, for å kunne ha positiv befolkningsvekst. Da er det viktig å være en attraktiv kommune for innflyttere, samt at man klarer å beholde de som allerede har valgt å bosette seg i Selbu kommune, skriver flere velforeninger i et felles leserbrev.

- Beste siden røykeloven
  • Leserbrev

- Stortingets vedtak om å innføre én time daglig fysisk aktivitet i grunnskolen, er det viktigste folkehelsetiltaket i Norge siden røykeloven, skriver Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv i denne kronikken.

 
Stakkars Postman Pat

Lorns Olav Skjemstad fra Røros tur og løypeforening slår i dette leserbrevet et slag for bedre merking av postkasser.

- Kjøp julematen lokalt
  • Leserbrev

- Handler du julematen på den lokale butikken oppnår du tre ting på en gang – selv uten å kjøpe kinderegg, skriver Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i dette leserinnlegget.

- Nei til privatisering av kommunale veger
  • Leserbrev

Velforeninga i Molia i Selbu er kritisk til forslaget om privatisering av kommunale veger. -Å legge slike oppgaver på privatpersoner gjør at vi ikke kan kvalitetssikre vegene våre. Veglag kan bli driftet ulikt, med ulik vegstandard som resultat, skriver velforeninga i en høringsuttalelse. Denne ek...

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE