– 22,8 millioner mer til Stjørdal

Morten Harper, Stjørdal SV og fjerdekandidat i Nord-Trøndelag ved stortingsvalget. FOTO: Privat

SV ønsker en kraftig styrking av kommuneøkonomien.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

LESERBREV:

Enten du bor i Stjørdal, Meråker, Malvik – eller et annet sted, for den del – er det kommunen som står for mange av de viktige tjenestene du trenger i løpet av livet. Samtidig ser vi at kommunene sliter med pressede budsjetter.
SV ønsker en kraftig styrking av økonomien i kommunene for å få et best mulig velferdstilbud til alle. Derfor har SV i kommunebudsjettet for 2018 prioritert 5,1 milliarder kroner mer til kommunene enn regjeringen gjør.

Flere lærere

SV satser på flere lærere i skolen, flere opptak og lavere maksimalpris i barnehagene, økt bemanning i eldreomsorgen og satsning på rehabilitering og psykisk helsevern gjennom kommunene. Da trenger kommunene mer penger, og det kan SV gi kommunene fordi vi ikke vil gi enda mer skattelette til personer som har svært god råd.
Styrkingen av kommunebudsjettet betyr flere millioner ekstra til kommunene i Værnesregionen. Stjørdal ville med SVs budsjett fått 22,8 millioner kroner mer å rutte med neste år enn med Høyre/Frp-regjeringen. Meråker ville fått 2,5 millioner kroner ekstra og Malvik 13,4 millioner kroner.

Likt tilbud for alle

For Stjørdal innebærer det at vi for eksempel kunne hatt over 20 flere lærere i grunnskolen, eller enda flere sykepleiere i omsorgstjenestene. Der regjeringen ikke vil legge pengene på bordet for en bedre eldreomsorg, setter SV eldre før skattekutt til de rikeste.
Flere penger til kommunene skal også gi et løft for miljøinnsats og klimaarbeid. Det er tiltak for å kutte utslipp, som satsning på kollektivtrafikk i fylkeskommunene. Og det er å gjøre kommunene bedre i stand til å håndtere klimaendringer, blant annet med de økte nedbørsmengdene som forventes.
For SV er målet klart: Kommunene må ha en sterk økonomi slik at alle som bor i Norge får det samme tilbudet uansett hvor de bor.

Morten Harper
Stjørdal SV og fjerdekandidat i Nord-Trøndelag ved stortingsvalget

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Børsmelding fra Rørosbanken
  • pressemelding

Forstanderskapet i RørosBanken har vedtatt etablering av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis gjennom en garantert emisjon.

Vrak din gamle bil!
  • pressemelding

Minst 95 prosent av en kassert bil skal gå til gjenvinning, ifølge EUs ELV-direktiv som Norge har forpliktet seg til. Det er mest jern og metall, men også en rekke andre materialer.

«Nærpolitireformen» som ble «Fjernpolitireform»
  • Leserbrev

Da regjeringen lanserte politireformen i 2015, var målet å «sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljø som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer».

 
EUs energiunion og Trøndelag
  • Leserbrev

Senterungdommen mener at kraft og energi ikke må bli en vare i EU-markedet, men brukes til å bygge fremtidas Trøndelag.

Er likestillingen vår-grønn? Og hva gjør Grønnstrømpene?
  • Leserbrev

Leserinnlegg fra MDG på kvinnedagen.

– Kjønnsskillene er fortsatt store i media, arbeidsliv, politikk og familie
  • Leserbrev

Lederen i Holtålen Arbeiderparti med leserinnlegg på kvinnedagen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE