– Skatt er rettferdig fordeling av godene

– Skatt er rettferdig fordeling av godene

Bjørn Salvesen. Foto: Nils Kåre Nesvold.

SV vil reversere regjeringens usosiale skattekutt til de rikeste for å få mere penger til velferd.

Den økende økonomiske ulikheten i landet, bekymrer et flertall av velgerne.

SV vil reversere regjeringens usosiale skattekutt til de rikeste for å få mere penger til velferd.

SV vil ha en skattereform som gir lavere skatt på vanlige og lave arbeidsinntekter. Og økt skatt på formue, utbytte og eiendom, men med bunnfradrag da det er de middels og store formuer som er viktige i utjevningssammenheng.

I de siste 100 år har det i det norske folk vokst fram en forståelse for at skatt er et av de virkelig gode instrumenter som kan brukes til å både bygge opp en velferdsstat alle innbyggerne nyter godt av, og være et virkemiddel til en rettferdig fordeling av økonomiske goder.

Når Høyre og FRP for andre gang går til valg på lavere skatter, omgås igjen behendig temaet om hvem som skal betale gildet. For noen betaler. De siste fire år har vist at lavere skatter ikke har økt investeringslysten til de rikeste som fikk de største skattelettene, de har bare blitt rikere. Skatteletten til de med de lavere inntekter som kunne ha trengt et løft, telles i hundrelapper. Og det er gjort usosiale og smålige skattekutt i støtten til uføre foreldre, mindre til pensjonistene osv.

SVs skatteopplegg innebærer samme skattenivå som under årene med rød-grønt styre. Da blomstret næringslivet med 300.000 nye jobber skapt, hvorav 200.000 i privat sektor. I motsetning til de siste fire år hvor det meste av veksten skjer i offentlig sektor, og svært lite i det private næringslivet. Stikk i strid med hva den nåværende regjeringen hevdet skulle være effekten av skattelettene.

SV vil ha en økonomi som fungerer godt for alle. Vi vil gjenreise tanken om at sosial utjevning og felles velferd skaper trygghet og frihet for alle. Fordelene med små forskjeller er mange. I land med store forskjeller lever folk kortere, flere har alvorlige helseplager, kriminaliteten er høyere og utdanningsnivået lavere. Store forskjeller gir økonomisk ustabilitet og grobunn for økende sosiale problemer, segregering, fremmedhat og rasisme.

SV inviterer deg med på kampen for et mere rettferdig samfunn.

Med hilsen

Bjørn Salvesen

5.kandidat Sør-Trøndelag SV

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Svar på åpent brev om ungdomsskole
  • Leserbrev

I dette leserbrevet svarer ordfører og varaordfører på et åpent brev om ny ungdomsskole i Selbu, skrevet av klubben i utdanningsforbundet med Selbu Ungdomsskole.

Trondheim Pride 20 år
  • Leserbrev

- Trondheim Pride feirer i år 20 års-jubileum. 20 år med bevisstgjøring om at vi dessverre ikke er likeverd eller likestilt. Heterofile, lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og queer. Alle er vi like mye verd, skriver Liv Beate Eidem i 
LOs familie og likestillingspolitiske utvalg Sør-T...

- Katastrofen må bryte lydmuren!

-1,5 million barn er kritisk underernærte og står i fare for å dø av sult. Det er flere barn enn det finnes i hele Norge, skriver Røde Kors-laga i Selbu, Ålen og Røros i dette leserbrevet.

 
Senterpartiet takker for tilliten
  • Leserbrev

- Jeg er overveldet over den store framgangen Senterpartiet fikk ved dette valget. I Sør Trøndelag fikk vi over 19.000 stemmer og en framgang på 4,2 prosent. Det gir meg og partiet et solid mandat i kommende fireårsperiode som skal brukes til beste for trønderne – det kan jeg love, skriver Heidi G...

Ny ungdomsskole. Åpent brev til politikerne i Selbu.
  • Leserbrev

- Hvor er sammenhengen mellom visjonene for utviklinga av bygdesamfunnet som en attraktiv og moderne bostedskommune og vedtaket om å bygge ny skole for bare 150 elever? Spørsmålet stilles av klubben i Utdanningsforbundet ved Selbu ungdomsskole.

Sluttappell fra SV
  • Leserbrev

Avslutter valgkampen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse