– Skatt er rettferdig fordeling av godene

Bjørn Salvesen. Foto: Nils Kåre Nesvold.

SV vil reversere regjeringens usosiale skattekutt til de rikeste for å få mere penger til velferd.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Den økende økonomiske ulikheten i landet, bekymrer et flertall av velgerne.

SV vil reversere regjeringens usosiale skattekutt til de rikeste for å få mere penger til velferd.

SV vil ha en skattereform som gir lavere skatt på vanlige og lave arbeidsinntekter. Og økt skatt på formue, utbytte og eiendom, men med bunnfradrag da det er de middels og store formuer som er viktige i utjevningssammenheng.

I de siste 100 år har det i det norske folk vokst fram en forståelse for at skatt er et av de virkelig gode instrumenter som kan brukes til å både bygge opp en velferdsstat alle innbyggerne nyter godt av, og være et virkemiddel til en rettferdig fordeling av økonomiske goder.

Når Høyre og FRP for andre gang går til valg på lavere skatter, omgås igjen behendig temaet om hvem som skal betale gildet. For noen betaler. De siste fire år har vist at lavere skatter ikke har økt investeringslysten til de rikeste som fikk de største skattelettene, de har bare blitt rikere. Skatteletten til de med de lavere inntekter som kunne ha trengt et løft, telles i hundrelapper. Og det er gjort usosiale og smålige skattekutt i støtten til uføre foreldre, mindre til pensjonistene osv.

SVs skatteopplegg innebærer samme skattenivå som under årene med rød-grønt styre. Da blomstret næringslivet med 300.000 nye jobber skapt, hvorav 200.000 i privat sektor. I motsetning til de siste fire år hvor det meste av veksten skjer i offentlig sektor, og svært lite i det private næringslivet. Stikk i strid med hva den nåværende regjeringen hevdet skulle være effekten av skattelettene.

SV vil ha en økonomi som fungerer godt for alle. Vi vil gjenreise tanken om at sosial utjevning og felles velferd skaper trygghet og frihet for alle. Fordelene med små forskjeller er mange. I land med store forskjeller lever folk kortere, flere har alvorlige helseplager, kriminaliteten er høyere og utdanningsnivået lavere. Store forskjeller gir økonomisk ustabilitet og grobunn for økende sosiale problemer, segregering, fremmedhat og rasisme.

SV inviterer deg med på kampen for et mere rettferdig samfunn.

Med hilsen

Bjørn Salvesen

5.kandidat Sør-Trøndelag SV

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Kulturminnefondet feirer 15 år
  • Leserbrev

Har gjennomført over 4000 tiltak.

Sammen mot nedklassifisering av kommunale veger i boligfelt
  • Leserbrev

- Det bør være i kommunens interesse å skape bolyst, for å kunne ha positiv befolkningsvekst. Da er det viktig å være en attraktiv kommune for innflyttere, samt at man klarer å beholde de som allerede har valgt å bosette seg i Selbu kommune, skriver flere velforeninger i et felles leserbrev.

- Beste siden røykeloven
  • Leserbrev

- Stortingets vedtak om å innføre én time daglig fysisk aktivitet i grunnskolen, er det viktigste folkehelsetiltaket i Norge siden røykeloven, skriver Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv i denne kronikken.

 
Stakkars Postman Pat

Lorns Olav Skjemstad fra Røros tur og løypeforening slår i dette leserbrevet et slag for bedre merking av postkasser.

- Kjøp julematen lokalt
  • Leserbrev

- Handler du julematen på den lokale butikken oppnår du tre ting på en gang – selv uten å kjøpe kinderegg, skriver Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i dette leserinnlegget.

- Nei til privatisering av kommunale veger
  • Leserbrev

Velforeninga i Molia i Selbu er kritisk til forslaget om privatisering av kommunale veger. -Å legge slike oppgaver på privatpersoner gjør at vi ikke kan kvalitetssikre vegene våre. Veglag kan bli driftet ulikt, med ulik vegstandard som resultat, skriver velforeninga i en høringsuttalelse. Denne ek...

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE