– Skatt er rettferdig fordeling av godene

Bjørn Salvesen. Foto: Nils Kåre Nesvold.

SV vil reversere regjeringens usosiale skattekutt til de rikeste for å få mere penger til velferd.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Den økende økonomiske ulikheten i landet, bekymrer et flertall av velgerne.

SV vil reversere regjeringens usosiale skattekutt til de rikeste for å få mere penger til velferd.

SV vil ha en skattereform som gir lavere skatt på vanlige og lave arbeidsinntekter. Og økt skatt på formue, utbytte og eiendom, men med bunnfradrag da det er de middels og store formuer som er viktige i utjevningssammenheng.

I de siste 100 år har det i det norske folk vokst fram en forståelse for at skatt er et av de virkelig gode instrumenter som kan brukes til å både bygge opp en velferdsstat alle innbyggerne nyter godt av, og være et virkemiddel til en rettferdig fordeling av økonomiske goder.

Når Høyre og FRP for andre gang går til valg på lavere skatter, omgås igjen behendig temaet om hvem som skal betale gildet. For noen betaler. De siste fire år har vist at lavere skatter ikke har økt investeringslysten til de rikeste som fikk de største skattelettene, de har bare blitt rikere. Skatteletten til de med de lavere inntekter som kunne ha trengt et løft, telles i hundrelapper. Og det er gjort usosiale og smålige skattekutt i støtten til uføre foreldre, mindre til pensjonistene osv.

SVs skatteopplegg innebærer samme skattenivå som under årene med rød-grønt styre. Da blomstret næringslivet med 300.000 nye jobber skapt, hvorav 200.000 i privat sektor. I motsetning til de siste fire år hvor det meste av veksten skjer i offentlig sektor, og svært lite i det private næringslivet. Stikk i strid med hva den nåværende regjeringen hevdet skulle være effekten av skattelettene.

SV vil ha en økonomi som fungerer godt for alle. Vi vil gjenreise tanken om at sosial utjevning og felles velferd skaper trygghet og frihet for alle. Fordelene med små forskjeller er mange. I land med store forskjeller lever folk kortere, flere har alvorlige helseplager, kriminaliteten er høyere og utdanningsnivået lavere. Store forskjeller gir økonomisk ustabilitet og grobunn for økende sosiale problemer, segregering, fremmedhat og rasisme.

SV inviterer deg med på kampen for et mere rettferdig samfunn.

Med hilsen

Bjørn Salvesen

5.kandidat Sør-Trøndelag SV

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Nye kommunesammenslåinger?
  • Leserbrev

- Regjeringen ser bort fra stortingsvedtaket om at inntektssystemet for kommunene ikke skal brukes til å presse fram nye sammenslåinger av kommuner. Kommuneproposisjonen trosser Stortinget og legger opp til nye runder med kommunesammenslåinger, sier Heidi Greni fra Senterpartiet, saksordfører for ...

- Regjeringens passkutt er uakseptabelt

- Mange vil få mye lengre reisevei for å skaffe seg pass dersom regjeringen får det som den vil, skriver Jenny Klinge (Sp) i dette leserinnlgget.

Hurra - året rundt!
  • Leserbrev

– Her på Røros kan vi feire året rundt for de mange frivillige som bidrar med villige hender, bankende hjerter og god kunnskap for de mange arrangementene som fins her i fjellregionen, skriver daglig leder i Elden, Siri B. Gellein, i et leserinnlegg.

 
Leserbrev fra bekymret storebror
  • Leserbrev

– Blir jeg akutt syk, send meg til St.Olavs, ikke ti ville hester får meg til Innlandet sykehus Tynset. Er det ikke akutt, men jeg trenger en kontrolltime eller behandling tar jeg gjerne en tur til sykehuset på Tynset, skriver Tore Børresen.

 – Natoøvelsen fremmer ikke avspenning
  • Leserbrev

SV skriver i et leserbrev at Norge må våge å si at vi ikke aksepterer våpenindustrien og militærmaktene USA / NATO og Russland sin bløff om at terrorbalanse og våpenopprustning bevarer freden.

Godbiter inn i det nasjonale utvalget
  • Nyheter

Rørosmeieriet kommer med Niste naturellyoghurt med müsli og Niste tyttebæryoghurt med müsli inn i de nasjonale dagligvaresortimentet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE