Senterpartiet takker for tilliten

Senterpartiet takker for tilliten

Heidi Greni FOTO: Senterpartiet

- Jeg er overveldet over den store framgangen Senterpartiet fikk ved dette valget. I Sør Trøndelag fikk vi over 19.000 stemmer og en framgang på 4,2 prosent. Det gir meg og partiet et solid mandat i kommende fireårsperiode som skal brukes til beste for trønderne – det kan jeg love, skriver Heidi Greni i dette leserbrevet.

Tekst:

Publisert:

Takk for tilliten til Senterpartiet!

Jeg er overveldet over den store framgangen Senterpartiet fikk ved dette valget. I Sør Trøndelag fikk vi over 19.000 stemmer og en framgang på 4,2 pst. Det gir meg og partiet et solid mandat i kommende fireårsperiode som skal brukes til beste for trønderne – det kan jeg love!

Senterpartiet ble største parti i hele ni kommuner i Sør-Trøndelag. I en kommune, Midtre Gauldal, deler vi riktignok den posisjonen med Arbeiderpartiet som fikk like mange stemmer som oss. I to kommuner, Holtålen og Tydal, fikk Senterpartiet over 40 pst. av stemmene. Jeg er ikke mindre glad for resultatet i Trondheim hvor vi nær doblet oppslutningen og fikk over 5.000 stemmer.

Senterpartiets kamp for tjenester nær folk har vunnet gehør i alle deler av landet, både i by og land. De som tror den økte oppslutningen om Senterpartiet bare skyldes økt støtte i distriktene, tar feil. Vår framgang gjelder hele landet og alle deler av landet. Vårt budskap om at regjeringens sentraliseringsreformer er til skade for folk både i by og bygd har nådd fram til folk.

Jeg vil få takke velgerne som sørget for at jeg ble gjenvalgt til Stortinget. En spesiell takk til tillitsvalgte og medlemmer i lokallaga i Sør-Trøndelag som har gjort en kjempejobb med materiellutdeling, stands og ikke minst gjennom å formidle budskapet vårt til folk i lokalsamfunnet. Uten den jobben ville vi ikke ha lykkes.

Sjølsagt er det et skår i gleden at Senterpartiet store framgang ikke var nok til å gi plass til en ny rød-grønn regjering. Senterpartiet får imidlertid en sterkere stemme på Stortinget med sin framgang fra 10 til 18 representanter. Vi skal bruke vårt nye og sterkere mandat offensivt.

Takk for tilliten!

Stortingsrepresentant Heidi Greni

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Svar på åpent brev om ungdomsskole
  • Leserbrev

I dette leserbrevet svarer ordfører og varaordfører på et åpent brev om ny ungdomsskole i Selbu, skrevet av klubben i utdanningsforbundet med Selbu Ungdomsskole.

Trondheim Pride 20 år
  • Leserbrev

- Trondheim Pride feirer i år 20 års-jubileum. 20 år med bevisstgjøring om at vi dessverre ikke er likeverd eller likestilt. Heterofile, lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og queer. Alle er vi like mye verd, skriver Liv Beate Eidem i 
LOs familie og likestillingspolitiske utvalg Sør-T...

- Katastrofen må bryte lydmuren!

-1,5 million barn er kritisk underernærte og står i fare for å dø av sult. Det er flere barn enn det finnes i hele Norge, skriver Røde Kors-laga i Selbu, Ålen og Røros i dette leserbrevet.

 
Ny ungdomsskole. Åpent brev til politikerne i Selbu.
  • Leserbrev

- Hvor er sammenhengen mellom visjonene for utviklinga av bygdesamfunnet som en attraktiv og moderne bostedskommune og vedtaket om å bygge ny skole for bare 150 elever? Spørsmålet stilles av klubben i Utdanningsforbundet ved Selbu ungdomsskole.

Sluttappell fra SV
  • Leserbrev

Avslutter valgkampen.

Et politisk blikk - bakover og fremover
  • Leserbrev

– Jordkloden har nådd sin tålegrense, og politikken må moderniseres, skriver Hanne Feragen fra MDG i dette leserbrevet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse