Senterpartiet takker for tilliten

Heidi Greni FOTO: Senterpartiet

- Jeg er overveldet over den store framgangen Senterpartiet fikk ved dette valget. I Sør Trøndelag fikk vi over 19.000 stemmer og en framgang på 4,2 prosent. Det gir meg og partiet et solid mandat i kommende fireårsperiode som skal brukes til beste for trønderne – det kan jeg love, skriver Heidi Greni i dette leserbrevet.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Takk for tilliten til Senterpartiet!

Jeg er overveldet over den store framgangen Senterpartiet fikk ved dette valget. I Sør Trøndelag fikk vi over 19.000 stemmer og en framgang på 4,2 pst. Det gir meg og partiet et solid mandat i kommende fireårsperiode som skal brukes til beste for trønderne – det kan jeg love!

Senterpartiet ble største parti i hele ni kommuner i Sør-Trøndelag. I en kommune, Midtre Gauldal, deler vi riktignok den posisjonen med Arbeiderpartiet som fikk like mange stemmer som oss. I to kommuner, Holtålen og Tydal, fikk Senterpartiet over 40 pst. av stemmene. Jeg er ikke mindre glad for resultatet i Trondheim hvor vi nær doblet oppslutningen og fikk over 5.000 stemmer.

Senterpartiets kamp for tjenester nær folk har vunnet gehør i alle deler av landet, både i by og land. De som tror den økte oppslutningen om Senterpartiet bare skyldes økt støtte i distriktene, tar feil. Vår framgang gjelder hele landet og alle deler av landet. Vårt budskap om at regjeringens sentraliseringsreformer er til skade for folk både i by og bygd har nådd fram til folk.

Jeg vil få takke velgerne som sørget for at jeg ble gjenvalgt til Stortinget. En spesiell takk til tillitsvalgte og medlemmer i lokallaga i Sør-Trøndelag som har gjort en kjempejobb med materiellutdeling, stands og ikke minst gjennom å formidle budskapet vårt til folk i lokalsamfunnet. Uten den jobben ville vi ikke ha lykkes.

Sjølsagt er det et skår i gleden at Senterpartiet store framgang ikke var nok til å gi plass til en ny rød-grønn regjering. Senterpartiet får imidlertid en sterkere stemme på Stortinget med sin framgang fra 10 til 18 representanter. Vi skal bruke vårt nye og sterkere mandat offensivt.

Takk for tilliten!

Stortingsrepresentant Heidi Greni

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Etterlatenskaper og etterpåklokskap
  • Leserbrev

– Vi kan plukke snus og plukke sneiper, men vi må også plukke en høne med forsøplerne. MDG Røros ønsker bøter mot forsøpling og søppelkasser ved turområder.

Nye kommunesammenslåinger?
  • Leserbrev

- Regjeringen ser bort fra stortingsvedtaket om at inntektssystemet for kommunene ikke skal brukes til å presse fram nye sammenslåinger av kommuner. Kommuneproposisjonen trosser Stortinget og legger opp til nye runder med kommunesammenslåinger, sier Heidi Greni fra Senterpartiet, saksordfører for ...

- Regjeringens passkutt er uakseptabelt

- Mange vil få mye lengre reisevei for å skaffe seg pass dersom regjeringen får det som den vil, skriver Jenny Klinge (Sp) i dette leserinnlgget.

 
Hurra - året rundt!
  • Leserbrev

– Her på Røros kan vi feire året rundt for de mange frivillige som bidrar med villige hender, bankende hjerter og god kunnskap for de mange arrangementene som fins her i fjellregionen, skriver daglig leder i Elden, Siri B. Gellein, i et leserinnlegg.

Leserbrev fra bekymret storebror
  • Leserbrev

– Blir jeg akutt syk, send meg til St.Olavs, ikke ti ville hester får meg til Innlandet sykehus Tynset. Er det ikke akutt, men jeg trenger en kontrolltime eller behandling tar jeg gjerne en tur til sykehuset på Tynset, skriver Tore Børresen.

 – Natoøvelsen fremmer ikke avspenning
  • Leserbrev

SV skriver i et leserbrev at Norge må våge å si at vi ikke aksepterer våpenindustrien og militærmaktene USA / NATO og Russland sin bløff om at terrorbalanse og våpenopprustning bevarer freden.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE