Leserbrev: Lokalt sjølstyre

Tor Øystein Mebust, Selbu Senterparti FOTO: Privat

- Valgdagen nærmer seg, og folk skal velge hvilket parti de skal stemme på. Denne valgkampen har vært spesiell, den har skapt mye engasjement mellom by og distrikt. Det er gledelig at distriktspolitikken har stått høyt på den politiske agendaen, skriver Tor Øystein Mebust (Sp) i dette leserbrevet.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Det er «in» å sentralisere, det er «in» å bli større, men jeg mener alt ikke nødvendigvis blir bedre av å bli sentralisert og bli større. Desto mere vi sentraliserer, desto mere byråkrati og mindre lokalt sjølstyre får vi. Senterpartiet ønsker å ta hele landet i bruk og ha tjenester nært folket der de bor. Derfor ønsker vi å motarbeide en politikk som fører til sentralisering.

Jeg mener det er å gå baklengs inn i framtida å sentralisere viktige sektorer, tjenester, penger og makt hvis man skal ha levedyktige lokalsamfunn i hele landet. Vi trenger en regjering som legger opp til et rettferdig inntektssystem i alle landets kommuner, og ikke straffer kommuner som ikke ønsker å slå seg sammen. Kommunene trenger et rettferdig inntektssystem for å kunne skape gode tjenester og vekst i bosetting og næringsliv i hele landet.

Stortingsflertallets vedtak om tvangssammenslåing av mange kommuner, for øvrig et vedtak gjort med et knappest mulig flertall, viser at sentrale myndigheter er villig til å overkjøre de lokale myndigheters vedtak. Senterpartiet har hele tida hevdet, at skal kommuner slå seg sammen, skal det være et ønske lokalt. Skulle regjeringen få fornyet tillit må vi forvente at det blir en kommunereform 2.0, der målet er å redusere antall kommuner ytterligere.

Mener en alvor med lokalt sjølstyre, må fylkesmannens rolle endres. Vedtak som krever bruk av politisk skjønn bør ikke kunne overprøves av embetsverket hos fylkesmannen.

Motorferdselloven ble endret slik at de kommunene som ønsker å tillate kjøring i godkjente traseer skal kunne tillate det. Men her ser vi også at fylkesmannen, sammen med andre interesser, har myndighet til å fremme innsigelse og vanskeliggjøre kommunestyrets vedtak. Dette gjelder også arealforvaltning, kommuneplanlegging, rovdyrforvaltning, vindkraft, grunneierrettigheter etc. Med andre ord; fylkesmannens rolle innskrenker lokaldemokratiet.

Senterpartiet ønsker å desentralisere, stanse veksten i statsbyråkratiet, og overføre mere makt til fylkeskommuner og kommuner. På denne måten vil vi få mindre byråkrati, mindre overprøvelse av lokale vedtak, og et godt lokalt sjølstyre.

For det er nemlig vi som bor i distriktene som vet best hvor skoen trykker.

Godt valg, og gi gjerne din stemme til Senterpartiet.

Tor Øystein Mebust

Senterpartiet i Selbu

Siste nytt i Leserbrev

Kulturminnefondet feirer 15 år
  • Leserbrev

Har gjennomført over 4000 tiltak.

Sammen mot nedklassifisering av kommunale veger i boligfelt
  • Leserbrev

- Det bør være i kommunens interesse å skape bolyst, for å kunne ha positiv befolkningsvekst. Da er det viktig å være en attraktiv kommune for innflyttere, samt at man klarer å beholde de som allerede har valgt å bosette seg i Selbu kommune, skriver flere velforeninger i et felles leserbrev.

- Beste siden røykeloven
  • Leserbrev

- Stortingets vedtak om å innføre én time daglig fysisk aktivitet i grunnskolen, er det viktigste folkehelsetiltaket i Norge siden røykeloven, skriver Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv i denne kronikken.

 
Stakkars Postman Pat

Lorns Olav Skjemstad fra Røros tur og løypeforening slår i dette leserbrevet et slag for bedre merking av postkasser.

- Kjøp julematen lokalt
  • Leserbrev

- Handler du julematen på den lokale butikken oppnår du tre ting på en gang – selv uten å kjøpe kinderegg, skriver Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i dette leserinnlegget.

- Nei til privatisering av kommunale veger
  • Leserbrev

Velforeninga i Molia i Selbu er kritisk til forslaget om privatisering av kommunale veger. -Å legge slike oppgaver på privatpersoner gjør at vi ikke kan kvalitetssikre vegene våre. Veglag kan bli driftet ulikt, med ulik vegstandard som resultat, skriver velforeninga i en høringsuttalelse. Denne ek...

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE