Leserbrev: Lokalt sjølstyre

Lokalt sjølstyre

Tor Øystein Mebust, Selbu Senterparti FOTO: Privat

- Valgdagen nærmer seg, og folk skal velge hvilket parti de skal stemme på. Denne valgkampen har vært spesiell, den har skapt mye engasjement mellom by og distrikt. Det er gledelig at distriktspolitikken har stått høyt på den politiske agendaen, skriver Tor Øystein Mebust (Sp) i dette leserbrevet.

Tekst:

Publisert:

Det er «in» å sentralisere, det er «in» å bli større, men jeg mener alt ikke nødvendigvis blir bedre av å bli sentralisert og bli større. Desto mere vi sentraliserer, desto mere byråkrati og mindre lokalt sjølstyre får vi. Senterpartiet ønsker å ta hele landet i bruk og ha tjenester nært folket der de bor. Derfor ønsker vi å motarbeide en politikk som fører til sentralisering.

Jeg mener det er å gå baklengs inn i framtida å sentralisere viktige sektorer, tjenester, penger og makt hvis man skal ha levedyktige lokalsamfunn i hele landet. Vi trenger en regjering som legger opp til et rettferdig inntektssystem i alle landets kommuner, og ikke straffer kommuner som ikke ønsker å slå seg sammen. Kommunene trenger et rettferdig inntektssystem for å kunne skape gode tjenester og vekst i bosetting og næringsliv i hele landet.

Stortingsflertallets vedtak om tvangssammenslåing av mange kommuner, for øvrig et vedtak gjort med et knappest mulig flertall, viser at sentrale myndigheter er villig til å overkjøre de lokale myndigheters vedtak. Senterpartiet har hele tida hevdet, at skal kommuner slå seg sammen, skal det være et ønske lokalt. Skulle regjeringen få fornyet tillit må vi forvente at det blir en kommunereform 2.0, der målet er å redusere antall kommuner ytterligere.

Mener en alvor med lokalt sjølstyre, må fylkesmannens rolle endres. Vedtak som krever bruk av politisk skjønn bør ikke kunne overprøves av embetsverket hos fylkesmannen.

Motorferdselloven ble endret slik at de kommunene som ønsker å tillate kjøring i godkjente traseer skal kunne tillate det. Men her ser vi også at fylkesmannen, sammen med andre interesser, har myndighet til å fremme innsigelse og vanskeliggjøre kommunestyrets vedtak. Dette gjelder også arealforvaltning, kommuneplanlegging, rovdyrforvaltning, vindkraft, grunneierrettigheter etc. Med andre ord; fylkesmannens rolle innskrenker lokaldemokratiet.

Senterpartiet ønsker å desentralisere, stanse veksten i statsbyråkratiet, og overføre mere makt til fylkeskommuner og kommuner. På denne måten vil vi få mindre byråkrati, mindre overprøvelse av lokale vedtak, og et godt lokalt sjølstyre.

For det er nemlig vi som bor i distriktene som vet best hvor skoen trykker.

Godt valg, og gi gjerne din stemme til Senterpartiet.

Tor Øystein Mebust

Senterpartiet i Selbu

Siste nytt i Leserbrev

- En oppfordring på vegne av jordvernet
  • Leserbrev

- Senterungdommen blir svært bekymret når vi ser nedbyggingshastigheten i og rundt Trondheim, og er tvilsomme til om dette er en sunn samfunnsutvikling, skriver Vegard Frøseth Fenes, Organisatorisk nestleder i Trøndelag Senterungdom i dette leserbrevet.

Når kommer ladestasjonene?
  • Leserbrev

Hvor blir det av ladestasjoner for elbiler i Fjellregionen, spør Roald Evensen i dette leserbrevet.

- Helgesen må avklare
  • Leserbrev

- Helgesen må snarest avklare vinterens ulvejakt i ulvesonen, skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund i dette leserbrevet.

 
E.coli-bakterier i Enan
  • Leserbrev

Svenska Turistföreningen (STF) kommenterer STV Jämtlands innslag om E.coli-bakterier i elva Enan.

– Kutt i maskinskatt gir flere jobber i Trøndelag
  • Leserbrev

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien, 
mener trøndersk næringsliv svekkes av skatt på maskiner.

– Frivillighet fungerer
  • Leserbrev

4H reagerer på statsbudsjettet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE