Leserbrev: Lokalt sjølstyre

Lokalt sjølstyre

Tor Øystein Mebust, Selbu Senterparti FOTO: Privat

- Valgdagen nærmer seg, og folk skal velge hvilket parti de skal stemme på. Denne valgkampen har vært spesiell, den har skapt mye engasjement mellom by og distrikt. Det er gledelig at distriktspolitikken har stått høyt på den politiske agendaen, skriver Tor Øystein Mebust (Sp) i dette leserbrevet.

Tekst:

Publisert:

Det er «in» å sentralisere, det er «in» å bli større, men jeg mener alt ikke nødvendigvis blir bedre av å bli sentralisert og bli større. Desto mere vi sentraliserer, desto mere byråkrati og mindre lokalt sjølstyre får vi. Senterpartiet ønsker å ta hele landet i bruk og ha tjenester nært folket der de bor. Derfor ønsker vi å motarbeide en politikk som fører til sentralisering.

Jeg mener det er å gå baklengs inn i framtida å sentralisere viktige sektorer, tjenester, penger og makt hvis man skal ha levedyktige lokalsamfunn i hele landet. Vi trenger en regjering som legger opp til et rettferdig inntektssystem i alle landets kommuner, og ikke straffer kommuner som ikke ønsker å slå seg sammen. Kommunene trenger et rettferdig inntektssystem for å kunne skape gode tjenester og vekst i bosetting og næringsliv i hele landet.

Stortingsflertallets vedtak om tvangssammenslåing av mange kommuner, for øvrig et vedtak gjort med et knappest mulig flertall, viser at sentrale myndigheter er villig til å overkjøre de lokale myndigheters vedtak. Senterpartiet har hele tida hevdet, at skal kommuner slå seg sammen, skal det være et ønske lokalt. Skulle regjeringen få fornyet tillit må vi forvente at det blir en kommunereform 2.0, der målet er å redusere antall kommuner ytterligere.

Mener en alvor med lokalt sjølstyre, må fylkesmannens rolle endres. Vedtak som krever bruk av politisk skjønn bør ikke kunne overprøves av embetsverket hos fylkesmannen.

Motorferdselloven ble endret slik at de kommunene som ønsker å tillate kjøring i godkjente traseer skal kunne tillate det. Men her ser vi også at fylkesmannen, sammen med andre interesser, har myndighet til å fremme innsigelse og vanskeliggjøre kommunestyrets vedtak. Dette gjelder også arealforvaltning, kommuneplanlegging, rovdyrforvaltning, vindkraft, grunneierrettigheter etc. Med andre ord; fylkesmannens rolle innskrenker lokaldemokratiet.

Senterpartiet ønsker å desentralisere, stanse veksten i statsbyråkratiet, og overføre mere makt til fylkeskommuner og kommuner. På denne måten vil vi få mindre byråkrati, mindre overprøvelse av lokale vedtak, og et godt lokalt sjølstyre.

For det er nemlig vi som bor i distriktene som vet best hvor skoen trykker.

Godt valg, og gi gjerne din stemme til Senterpartiet.

Tor Øystein Mebust

Senterpartiet i Selbu

Siste nytt i Leserbrev

Svar på åpent brev om ungdomsskole
  • Leserbrev

I dette leserbrevet svarer ordfører og varaordfører på et åpent brev om ny ungdomsskole i Selbu, skrevet av klubben i utdanningsforbundet med Selbu Ungdomsskole.

Trondheim Pride 20 år
  • Leserbrev

- Trondheim Pride feirer i år 20 års-jubileum. 20 år med bevisstgjøring om at vi dessverre ikke er likeverd eller likestilt. Heterofile, lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og queer. Alle er vi like mye verd, skriver Liv Beate Eidem i 
LOs familie og likestillingspolitiske utvalg Sør-T...

- Katastrofen må bryte lydmuren!

-1,5 million barn er kritisk underernærte og står i fare for å dø av sult. Det er flere barn enn det finnes i hele Norge, skriver Røde Kors-laga i Selbu, Ålen og Røros i dette leserbrevet.

 
Senterpartiet takker for tilliten
  • Leserbrev

- Jeg er overveldet over den store framgangen Senterpartiet fikk ved dette valget. I Sør Trøndelag fikk vi over 19.000 stemmer og en framgang på 4,2 prosent. Det gir meg og partiet et solid mandat i kommende fireårsperiode som skal brukes til beste for trønderne – det kan jeg love, skriver Heidi G...

Ny ungdomsskole. Åpent brev til politikerne i Selbu.
  • Leserbrev

- Hvor er sammenhengen mellom visjonene for utviklinga av bygdesamfunnet som en attraktiv og moderne bostedskommune og vedtaket om å bygge ny skole for bare 150 elever? Spørsmålet stilles av klubben i Utdanningsforbundet ved Selbu ungdomsskole.

Sluttappell fra SV
  • Leserbrev

Avslutter valgkampen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse