Et politisk blikk - bakover og fremover

– Jordkloden har nådd sin tålegrense, og politikken må moderniseres, mener Hanne Feragen. FOTO: Nils Kåre Nesvold

– Jordkloden har nådd sin tålegrense, og politikken må moderniseres, skriver Hanne Feragen fra MDG i dette leserbrevet.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Et politisk blikk - bakover og fremover

Jordkloden har nådd sin tålegrense, og politikken må moderniseres.

Med industrien fulgte behovet for å stå på for arbeidernes rettigheter. Arbeiderpartiet og fagforeningene vokste og gjorde en uvurderlig jobb. All politikk i Ap er farget av arbeidslivspolitikken - et "énsaksparti" for arbeiderne.

Med tiden ville folk ha mindre statlig styring, markedsliberalismen vokste og multinasjonale foretak med den. Norske statseide foretak ble delvis og helt privatisert, og veksten og forbruket fikk rakettfart. De grå partiene vil fortsatt ha vekst, og Perspektivmeldingen 2017 legger opp til en tredobling av forbruket.

Nå har vi ENDA mer kritiske tilstander enn manglende arbeidslivsrettigheter og vekstkåthet. Klimaendringer og miljøødeleggelser truer livsgrunnlaget og videre liv på kloden, arbeidsplasser og velferdstjenester.

Vi levde i sus og dus så lenge det gikk. Nå lever vi i hjel planeten, og plante- og dyrearter dør ut i tusentall. Denne illustrasjonen burde få alle til å våkne opp.

Eksempler på andre énsakspartier er Krf, hvis politikk er basert på kristendom og kristne verdier, og Sp, hvis politikk er basert på proteksjonisme og prioritering av oss selv i Norge.

MDG blir omtalt som et énsaksparti. Ja, det er vi, med tanke på at ALL vår politikk har en grønn tråd; klima og miljø. Vårt mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse, og politikken er basert på «solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur».

SV har siden 1970-tallet profilert seg som et miljøparti. Om SV hadde gjort jobben sin som miljøparti, hadde ALDRI den enorme veksten til MDG skjedd!

SV vil støtte Ap i en ny regjering. Ap vet at SV ikke har andre steder å gå og vil garantert ikke bry seg med å gi mer på klima og miljø enn de selv ønsker. Dermed vil en stemme til SV være en stemme til å pumpe mer olje og gass.

MDG har med én stortingsrepresentant hatt rollen som «nudger» på de andre partiene, og vi har vridd den politiske debatten til å handle om klima og miljø. Å dytte de andre partiene i en mer grønn retning er ikke nok for å redde livet på jorden. Derfor må vi få flere ekte grønne inn på Stortinget. Et annet «grønt» parti vil bare halvhjertet jobbe for klima og miljø – De grønne vil alltid kjempe helhjertet for en levelig jordklode.

MDG vil støtte den regjeringen som gir best klima- og miljøpolitikk, uavhengig om samarbeidspartiene er gråblåe eller grårøde. Men vi går aldri i regjering med Frp, og vårt ENE ultimatum for samarbeid er stopp på ny oljeleting.

Stem for en levelig planet for mennesker og dyr, solidaritet og rettferdig fordeling, nyskaping pg grønt næringsliv, mangfold, mer fritid og bedre livskvalitet. Stem på De grønne.

Hanne Feragen
Miljøpartiet de grønne Røros

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Børsmelding fra Rørosbanken
  • pressemelding

Forstanderskapet i RørosBanken har vedtatt etablering av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis gjennom en garantert emisjon.

Vrak din gamle bil!
  • pressemelding

Minst 95 prosent av en kassert bil skal gå til gjenvinning, ifølge EUs ELV-direktiv som Norge har forpliktet seg til. Det er mest jern og metall, men også en rekke andre materialer.

«Nærpolitireformen» som ble «Fjernpolitireform»
  • Leserbrev

Da regjeringen lanserte politireformen i 2015, var målet å «sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljø som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer».

 
EUs energiunion og Trøndelag
  • Leserbrev

Senterungdommen mener at kraft og energi ikke må bli en vare i EU-markedet, men brukes til å bygge fremtidas Trøndelag.

Er likestillingen vår-grønn? Og hva gjør Grønnstrømpene?
  • Leserbrev

Leserinnlegg fra MDG på kvinnedagen.

– Kjønnsskillene er fortsatt store i media, arbeidsliv, politikk og familie
  • Leserbrev

Lederen i Holtålen Arbeiderparti med leserinnlegg på kvinnedagen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE