Et politisk blikk - bakover og fremover

– Jordkloden har nådd sin tålegrense, og politikken må moderniseres, mener Hanne Feragen. FOTO: Nils Kåre Nesvold

– Jordkloden har nådd sin tålegrense, og politikken må moderniseres, skriver Hanne Feragen fra MDG i dette leserbrevet.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Et politisk blikk - bakover og fremover

Jordkloden har nådd sin tålegrense, og politikken må moderniseres.

Med industrien fulgte behovet for å stå på for arbeidernes rettigheter. Arbeiderpartiet og fagforeningene vokste og gjorde en uvurderlig jobb. All politikk i Ap er farget av arbeidslivspolitikken - et "énsaksparti" for arbeiderne.

Med tiden ville folk ha mindre statlig styring, markedsliberalismen vokste og multinasjonale foretak med den. Norske statseide foretak ble delvis og helt privatisert, og veksten og forbruket fikk rakettfart. De grå partiene vil fortsatt ha vekst, og Perspektivmeldingen 2017 legger opp til en tredobling av forbruket.

Nå har vi ENDA mer kritiske tilstander enn manglende arbeidslivsrettigheter og vekstkåthet. Klimaendringer og miljøødeleggelser truer livsgrunnlaget og videre liv på kloden, arbeidsplasser og velferdstjenester.

Vi levde i sus og dus så lenge det gikk. Nå lever vi i hjel planeten, og plante- og dyrearter dør ut i tusentall. Denne illustrasjonen burde få alle til å våkne opp.

Eksempler på andre énsakspartier er Krf, hvis politikk er basert på kristendom og kristne verdier, og Sp, hvis politikk er basert på proteksjonisme og prioritering av oss selv i Norge.

MDG blir omtalt som et énsaksparti. Ja, det er vi, med tanke på at ALL vår politikk har en grønn tråd; klima og miljø. Vårt mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse, og politikken er basert på «solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur».

SV har siden 1970-tallet profilert seg som et miljøparti. Om SV hadde gjort jobben sin som miljøparti, hadde ALDRI den enorme veksten til MDG skjedd!

SV vil støtte Ap i en ny regjering. Ap vet at SV ikke har andre steder å gå og vil garantert ikke bry seg med å gi mer på klima og miljø enn de selv ønsker. Dermed vil en stemme til SV være en stemme til å pumpe mer olje og gass.

MDG har med én stortingsrepresentant hatt rollen som «nudger» på de andre partiene, og vi har vridd den politiske debatten til å handle om klima og miljø. Å dytte de andre partiene i en mer grønn retning er ikke nok for å redde livet på jorden. Derfor må vi få flere ekte grønne inn på Stortinget. Et annet «grønt» parti vil bare halvhjertet jobbe for klima og miljø – De grønne vil alltid kjempe helhjertet for en levelig jordklode.

MDG vil støtte den regjeringen som gir best klima- og miljøpolitikk, uavhengig om samarbeidspartiene er gråblåe eller grårøde. Men vi går aldri i regjering med Frp, og vårt ENE ultimatum for samarbeid er stopp på ny oljeleting.

Stem for en levelig planet for mennesker og dyr, solidaritet og rettferdig fordeling, nyskaping pg grønt næringsliv, mangfold, mer fritid og bedre livskvalitet. Stem på De grønne.

Hanne Feragen
Miljøpartiet de grønne Røros

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Kulturminnefondet feirer 15 år
  • Leserbrev

Har gjennomført over 4000 tiltak.

Sammen mot nedklassifisering av kommunale veger i boligfelt
  • Leserbrev

- Det bør være i kommunens interesse å skape bolyst, for å kunne ha positiv befolkningsvekst. Da er det viktig å være en attraktiv kommune for innflyttere, samt at man klarer å beholde de som allerede har valgt å bosette seg i Selbu kommune, skriver flere velforeninger i et felles leserbrev.

- Beste siden røykeloven
  • Leserbrev

- Stortingets vedtak om å innføre én time daglig fysisk aktivitet i grunnskolen, er det viktigste folkehelsetiltaket i Norge siden røykeloven, skriver Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv i denne kronikken.

 
Stakkars Postman Pat

Lorns Olav Skjemstad fra Røros tur og løypeforening slår i dette leserbrevet et slag for bedre merking av postkasser.

- Kjøp julematen lokalt
  • Leserbrev

- Handler du julematen på den lokale butikken oppnår du tre ting på en gang – selv uten å kjøpe kinderegg, skriver Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i dette leserinnlegget.

- Nei til privatisering av kommunale veger
  • Leserbrev

Velforeninga i Molia i Selbu er kritisk til forslaget om privatisering av kommunale veger. -Å legge slike oppgaver på privatpersoner gjør at vi ikke kan kvalitetssikre vegene våre. Veglag kan bli driftet ulikt, med ulik vegstandard som resultat, skriver velforeninga i en høringsuttalelse. Denne ek...

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE