Leserbrev: Regjeringen struper frivillige organisasjoner

Arkivfoto fra leir, tunet til 4H Sør-Trøndelag. FOTO: Håkon Rønvik

- Regjeringa foreslår i det fremlagte statsbudsjettet å kutte støtta til over 30 ideelle organisasjoner i Landbruksdepartementet sitt budsjett. Hardest blir vi i 4H bli rammet. Går dette igjennom vil vi miste over 7 millioner kroner, skriver Malmfrid Ervik, styreleder 4H Trøndelag.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Regjeringa foreslår i det fremlagte statsbudsjettet å kutte støtta til over 30 ideelle organisasjoner i Landbruksdepartementet sitt budsjett. Dette er organisasjoner som jobber for å engasjere barn og unge og spre info til befolkningen om mat, landbruk, dyrerettigheter og grønn næringsvirksomhet hver eneste dag. Hardest blir vi i 4H bli rammet. Går dette igjennom vil vi miste over 7 millioner kroner.

Disse pengene går i dag til aktivitet for barn og unge i hele landet.

4H Trøndelag har hele 98 lokale 4H-klubber med rundt 2200 medlemmer, først og fremst i alderen 10 til 18 år. Det er også 8 aktive 4H-gårder i vårt nye fylke. Veldig mange ungdommer får organisasjonskunnskap og ledererfaring gjennom styreverv og kurs i 4H. 4H har også stor aktivitet i friluft, og mange 4H-klubber har laga egne naturmøteplasser som er åpne for alle. I tillegg jobber vi med å spre kunnskap om natur og naturbruk og gjør et viktig arbeid med å rekruttere til landbruket og norsk matproduksjon. 4H Trøndelag er etter sammenslåingen det største 4H-fylket i Norge, og det er vi stolte av! Vi har mange gode arrangement og er svært aktive. I år ble det arrangert to fylkesleirer, en i Selbu og en på Jøa. I tillegg har vi mange mindre leirer for de yngste. 4H Trøndelag var også svært synlige på Agrisjå og Trøndersk Matfestival.

De få kronene staten sparer på dette betyr svært mye for organisasjonene og for de viktige samfunnsoppgavene vi er med å løse.

Frivillig sektor er viktig for inkludering, gir ungdom mestring og er med å forebygge både psykiske og fysiske utfordringer. Dette må vi ikke slå beina under.

Vi setter nå vår lit til at Kristelig Folkeparti og Venstre bruker sine klare hoder, varme hjerter, flinke hender og gode helse til å kjempe tilbake støtten til de ideelle og viktig organisasjonene!

Malmfrid Ervik
Styreleder 4H Trøndelag

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Børsmelding fra Rørosbanken
  • pressemelding

Forstanderskapet i RørosBanken har vedtatt etablering av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis gjennom en garantert emisjon.

Vrak din gamle bil!
  • pressemelding

Minst 95 prosent av en kassert bil skal gå til gjenvinning, ifølge EUs ELV-direktiv som Norge har forpliktet seg til. Det er mest jern og metall, men også en rekke andre materialer.

«Nærpolitireformen» som ble «Fjernpolitireform»
  • Leserbrev

Da regjeringen lanserte politireformen i 2015, var målet å «sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljø som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer».

 
EUs energiunion og Trøndelag
  • Leserbrev

Senterungdommen mener at kraft og energi ikke må bli en vare i EU-markedet, men brukes til å bygge fremtidas Trøndelag.

Er likestillingen vår-grønn? Og hva gjør Grønnstrømpene?
  • Leserbrev

Leserinnlegg fra MDG på kvinnedagen.

– Kjønnsskillene er fortsatt store i media, arbeidsliv, politikk og familie
  • Leserbrev

Lederen i Holtålen Arbeiderparti med leserinnlegg på kvinnedagen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE