Leserbrev: Regjeringen struper frivillige organisasjoner

Arkivfoto fra leir, tunet til 4H Sør-Trøndelag. FOTO: Håkon Rønvik

- Regjeringa foreslår i det fremlagte statsbudsjettet å kutte støtta til over 30 ideelle organisasjoner i Landbruksdepartementet sitt budsjett. Hardest blir vi i 4H bli rammet. Går dette igjennom vil vi miste over 7 millioner kroner, skriver Malmfrid Ervik, styreleder 4H Trøndelag.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Regjeringa foreslår i det fremlagte statsbudsjettet å kutte støtta til over 30 ideelle organisasjoner i Landbruksdepartementet sitt budsjett. Dette er organisasjoner som jobber for å engasjere barn og unge og spre info til befolkningen om mat, landbruk, dyrerettigheter og grønn næringsvirksomhet hver eneste dag. Hardest blir vi i 4H bli rammet. Går dette igjennom vil vi miste over 7 millioner kroner.

Disse pengene går i dag til aktivitet for barn og unge i hele landet.

4H Trøndelag har hele 98 lokale 4H-klubber med rundt 2200 medlemmer, først og fremst i alderen 10 til 18 år. Det er også 8 aktive 4H-gårder i vårt nye fylke. Veldig mange ungdommer får organisasjonskunnskap og ledererfaring gjennom styreverv og kurs i 4H. 4H har også stor aktivitet i friluft, og mange 4H-klubber har laga egne naturmøteplasser som er åpne for alle. I tillegg jobber vi med å spre kunnskap om natur og naturbruk og gjør et viktig arbeid med å rekruttere til landbruket og norsk matproduksjon. 4H Trøndelag er etter sammenslåingen det største 4H-fylket i Norge, og det er vi stolte av! Vi har mange gode arrangement og er svært aktive. I år ble det arrangert to fylkesleirer, en i Selbu og en på Jøa. I tillegg har vi mange mindre leirer for de yngste. 4H Trøndelag var også svært synlige på Agrisjå og Trøndersk Matfestival.

De få kronene staten sparer på dette betyr svært mye for organisasjonene og for de viktige samfunnsoppgavene vi er med å løse.

Frivillig sektor er viktig for inkludering, gir ungdom mestring og er med å forebygge både psykiske og fysiske utfordringer. Dette må vi ikke slå beina under.

Vi setter nå vår lit til at Kristelig Folkeparti og Venstre bruker sine klare hoder, varme hjerter, flinke hender og gode helse til å kjempe tilbake støtten til de ideelle og viktig organisasjonene!

Malmfrid Ervik
Styreleder 4H Trøndelag

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Kulturminnefondet feirer 15 år
  • Leserbrev

Har gjennomført over 4000 tiltak.

Sammen mot nedklassifisering av kommunale veger i boligfelt
  • Leserbrev

- Det bør være i kommunens interesse å skape bolyst, for å kunne ha positiv befolkningsvekst. Da er det viktig å være en attraktiv kommune for innflyttere, samt at man klarer å beholde de som allerede har valgt å bosette seg i Selbu kommune, skriver flere velforeninger i et felles leserbrev.

- Beste siden røykeloven
  • Leserbrev

- Stortingets vedtak om å innføre én time daglig fysisk aktivitet i grunnskolen, er det viktigste folkehelsetiltaket i Norge siden røykeloven, skriver Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv i denne kronikken.

 
Stakkars Postman Pat

Lorns Olav Skjemstad fra Røros tur og løypeforening slår i dette leserbrevet et slag for bedre merking av postkasser.

- Kjøp julematen lokalt
  • Leserbrev

- Handler du julematen på den lokale butikken oppnår du tre ting på en gang – selv uten å kjøpe kinderegg, skriver Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i dette leserinnlegget.

- Nei til privatisering av kommunale veger
  • Leserbrev

Velforeninga i Molia i Selbu er kritisk til forslaget om privatisering av kommunale veger. -Å legge slike oppgaver på privatpersoner gjør at vi ikke kan kvalitetssikre vegene våre. Veglag kan bli driftet ulikt, med ulik vegstandard som resultat, skriver velforeninga i en høringsuttalelse. Denne ek...

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE