- Regjeringen raner kraftkommuner som Tydal

- Regjeringen raner kraftkommuner som Tydal

Ole Bjarne Østby (ordfører i Tydal) og Heidi Greni (stortingsrepresentant for Senterpartiet). FOTO: Senterpartiet

- Regjeringen har endret vilkårene for kompensasjon til kommuner som avstår naturressurser til staten ved å fjerne 400 mill.kroner i inntekter fra et budsjettår til neste. På den måten går regjeringen tilbake på et århundrelangt prinsipp om at kraftinntektene skal deles rimelig mellom lokalsamfunn, kraftselskap og staten, skriver Heidi Greni og Ole Bjarne Østby i et leserbrev.

Regjeringen har endret vilkårene for kompensasjon til kommuner som avstår naturressurser til staten ved å fjerne 400 mill.kroner i inntekter fra et budsjettår til neste. På den måten går regjeringen tilbake på et århundrelangt prinsipp om at kraftinntektene skal deles rimelig mellom lokalsamfunn, kraftselskap og staten. Inntektsløftene til lokalsamfunn som har avstått sine naturressurser til storsamfunnet brytes når regjeringen i siste budsjett ikke justerte kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten i tråd med markedsrenten. Dette innebærer at kraftverkene verdsettes for lavt og at de dermed gir et mindre skattegrunnlag for kommunene.

Tydal og andre kommuner over hele landet opplever en inntektssvikt som følge at et kraftinntektbortfall på 400 millioner kroner fra 2016 til 2017. Dette er forutsatt å føres videre også for 2018. Det går ut over skole- og omsorgstilbud i kommunene.

I Senterpartiets alternative budsjett for 2017 gikk vi inn for å justere kapitaliseringsrenten slik at kommunene inntekter ble opprettholdt på 2016-nivå. Vi mener prinsippene som tidligere er lagt til grunn for kompensasjon til lokalsamfunn som avstår naturressurser, må opprettholdes. Dette er helt avgjørende for at det også i framtiden skal være lokal vilje til å avstå naturressurser til storsamfunnet.

Regjeringen snakker mye om grønn omstilling, men fører en politikk som i praksis gjør dette vanskeligere. Nøkkelen til grønn omstilling ligger i et langsiktig og forutsigbart samarbeid mellom stat og kommuner om blant annet utnytting av fornybare kraftressurser.

Heidi Greni

Stortingsrepresentant Senterpartiet

Ole Bjarne Østby

Ordfører Tydal

Siste nytt i Leserbrev

- En oppfordring på vegne av jordvernet
  • Leserbrev

- Senterungdommen blir svært bekymret når vi ser nedbyggingshastigheten i og rundt Trondheim, og er tvilsomme til om dette er en sunn samfunnsutvikling, skriver Vegard Frøseth Fenes, Organisatorisk nestleder i Trøndelag Senterungdom i dette leserbrevet.

Når kommer ladestasjonene?
  • Leserbrev

Hvor blir det av ladestasjoner for elbiler i Fjellregionen, spør Roald Evensen i dette leserbrevet.

- Helgesen må avklare
  • Leserbrev

- Helgesen må snarest avklare vinterens ulvejakt i ulvesonen, skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund i dette leserbrevet.

 
E.coli-bakterier i Enan
  • Leserbrev

Svenska Turistföreningen (STF) kommenterer STV Jämtlands innslag om E.coli-bakterier i elva Enan.

– Kutt i maskinskatt gir flere jobber i Trøndelag
  • Leserbrev

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien, 
mener trøndersk næringsliv svekkes av skatt på maskiner.

– Frivillighet fungerer
  • Leserbrev

4H reagerer på statsbudsjettet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE