- Regjeringen raner kraftkommuner som Tydal

Ole Bjarne Østby (ordfører i Tydal) og Heidi Greni (stortingsrepresentant for Senterpartiet). FOTO: Senterpartiet

- Regjeringen har endret vilkårene for kompensasjon til kommuner som avstår naturressurser til staten ved å fjerne 400 mill.kroner i inntekter fra et budsjettår til neste. På den måten går regjeringen tilbake på et århundrelangt prinsipp om at kraftinntektene skal deles rimelig mellom lokalsamfunn, kraftselskap og staten, skriver Heidi Greni og Ole Bjarne Østby i et leserbrev.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Regjeringen har endret vilkårene for kompensasjon til kommuner som avstår naturressurser til staten ved å fjerne 400 mill.kroner i inntekter fra et budsjettår til neste. På den måten går regjeringen tilbake på et århundrelangt prinsipp om at kraftinntektene skal deles rimelig mellom lokalsamfunn, kraftselskap og staten. Inntektsløftene til lokalsamfunn som har avstått sine naturressurser til storsamfunnet brytes når regjeringen i siste budsjett ikke justerte kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten i tråd med markedsrenten. Dette innebærer at kraftverkene verdsettes for lavt og at de dermed gir et mindre skattegrunnlag for kommunene.

Tydal og andre kommuner over hele landet opplever en inntektssvikt som følge at et kraftinntektbortfall på 400 millioner kroner fra 2016 til 2017. Dette er forutsatt å føres videre også for 2018. Det går ut over skole- og omsorgstilbud i kommunene.

I Senterpartiets alternative budsjett for 2017 gikk vi inn for å justere kapitaliseringsrenten slik at kommunene inntekter ble opprettholdt på 2016-nivå. Vi mener prinsippene som tidligere er lagt til grunn for kompensasjon til lokalsamfunn som avstår naturressurser, må opprettholdes. Dette er helt avgjørende for at det også i framtiden skal være lokal vilje til å avstå naturressurser til storsamfunnet.

Regjeringen snakker mye om grønn omstilling, men fører en politikk som i praksis gjør dette vanskeligere. Nøkkelen til grønn omstilling ligger i et langsiktig og forutsigbart samarbeid mellom stat og kommuner om blant annet utnytting av fornybare kraftressurser.

Heidi Greni

Stortingsrepresentant Senterpartiet

Ole Bjarne Østby

Ordfører Tydal

Siste nytt i Leserbrev

Nye kommunesammenslåinger?
  • Leserbrev

- Regjeringen ser bort fra stortingsvedtaket om at inntektssystemet for kommunene ikke skal brukes til å presse fram nye sammenslåinger av kommuner. Kommuneproposisjonen trosser Stortinget og legger opp til nye runder med kommunesammenslåinger, sier Heidi Greni fra Senterpartiet, saksordfører for ...

- Regjeringens passkutt er uakseptabelt

- Mange vil få mye lengre reisevei for å skaffe seg pass dersom regjeringen får det som den vil, skriver Jenny Klinge (Sp) i dette leserinnlgget.

Hurra - året rundt!
  • Leserbrev

– Her på Røros kan vi feire året rundt for de mange frivillige som bidrar med villige hender, bankende hjerter og god kunnskap for de mange arrangementene som fins her i fjellregionen, skriver daglig leder i Elden, Siri B. Gellein, i et leserinnlegg.

 
Leserbrev fra bekymret storebror
  • Leserbrev

– Blir jeg akutt syk, send meg til St.Olavs, ikke ti ville hester får meg til Innlandet sykehus Tynset. Er det ikke akutt, men jeg trenger en kontrolltime eller behandling tar jeg gjerne en tur til sykehuset på Tynset, skriver Tore Børresen.

 – Natoøvelsen fremmer ikke avspenning
  • Leserbrev

SV skriver i et leserbrev at Norge må våge å si at vi ikke aksepterer våpenindustrien og militærmaktene USA / NATO og Russland sin bløff om at terrorbalanse og våpenopprustning bevarer freden.

Godbiter inn i det nasjonale utvalget
  • Nyheter

Rørosmeieriet kommer med Niste naturellyoghurt med müsli og Niste tyttebæryoghurt med müsli inn i de nasjonale dagligvaresortimentet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE