- Regjeringen raner kraftkommuner som Tydal

Ole Bjarne Østby (ordfører i Tydal) og Heidi Greni (stortingsrepresentant for Senterpartiet). FOTO: Senterpartiet

- Regjeringen har endret vilkårene for kompensasjon til kommuner som avstår naturressurser til staten ved å fjerne 400 mill.kroner i inntekter fra et budsjettår til neste. På den måten går regjeringen tilbake på et århundrelangt prinsipp om at kraftinntektene skal deles rimelig mellom lokalsamfunn, kraftselskap og staten, skriver Heidi Greni og Ole Bjarne Østby i et leserbrev.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Regjeringen har endret vilkårene for kompensasjon til kommuner som avstår naturressurser til staten ved å fjerne 400 mill.kroner i inntekter fra et budsjettår til neste. På den måten går regjeringen tilbake på et århundrelangt prinsipp om at kraftinntektene skal deles rimelig mellom lokalsamfunn, kraftselskap og staten. Inntektsløftene til lokalsamfunn som har avstått sine naturressurser til storsamfunnet brytes når regjeringen i siste budsjett ikke justerte kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten i tråd med markedsrenten. Dette innebærer at kraftverkene verdsettes for lavt og at de dermed gir et mindre skattegrunnlag for kommunene.

Tydal og andre kommuner over hele landet opplever en inntektssvikt som følge at et kraftinntektbortfall på 400 millioner kroner fra 2016 til 2017. Dette er forutsatt å føres videre også for 2018. Det går ut over skole- og omsorgstilbud i kommunene.

I Senterpartiets alternative budsjett for 2017 gikk vi inn for å justere kapitaliseringsrenten slik at kommunene inntekter ble opprettholdt på 2016-nivå. Vi mener prinsippene som tidligere er lagt til grunn for kompensasjon til lokalsamfunn som avstår naturressurser, må opprettholdes. Dette er helt avgjørende for at det også i framtiden skal være lokal vilje til å avstå naturressurser til storsamfunnet.

Regjeringen snakker mye om grønn omstilling, men fører en politikk som i praksis gjør dette vanskeligere. Nøkkelen til grønn omstilling ligger i et langsiktig og forutsigbart samarbeid mellom stat og kommuner om blant annet utnytting av fornybare kraftressurser.

Heidi Greni

Stortingsrepresentant Senterpartiet

Ole Bjarne Østby

Ordfører Tydal

Siste nytt i Leserbrev

Kulturminnefondet feirer 15 år
  • Leserbrev

Har gjennomført over 4000 tiltak.

Sammen mot nedklassifisering av kommunale veger i boligfelt
  • Leserbrev

- Det bør være i kommunens interesse å skape bolyst, for å kunne ha positiv befolkningsvekst. Da er det viktig å være en attraktiv kommune for innflyttere, samt at man klarer å beholde de som allerede har valgt å bosette seg i Selbu kommune, skriver flere velforeninger i et felles leserbrev.

- Beste siden røykeloven
  • Leserbrev

- Stortingets vedtak om å innføre én time daglig fysisk aktivitet i grunnskolen, er det viktigste folkehelsetiltaket i Norge siden røykeloven, skriver Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv i denne kronikken.

 
Stakkars Postman Pat

Lorns Olav Skjemstad fra Røros tur og løypeforening slår i dette leserbrevet et slag for bedre merking av postkasser.

- Kjøp julematen lokalt
  • Leserbrev

- Handler du julematen på den lokale butikken oppnår du tre ting på en gang – selv uten å kjøpe kinderegg, skriver Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i dette leserinnlegget.

- Nei til privatisering av kommunale veger
  • Leserbrev

Velforeninga i Molia i Selbu er kritisk til forslaget om privatisering av kommunale veger. -Å legge slike oppgaver på privatpersoner gjør at vi ikke kan kvalitetssikre vegene våre. Veglag kan bli driftet ulikt, med ulik vegstandard som resultat, skriver velforeninga i en høringsuttalelse. Denne ek...

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE