- Regjeringen raner kraftkommuner som Tydal

- Regjeringen raner kraftkommuner som Tydal

Ole Bjarne Østby (ordfører i Tydal) og Heidi Greni (stortingsrepresentant for Senterpartiet). FOTO: Senterpartiet

- Regjeringen har endret vilkårene for kompensasjon til kommuner som avstår naturressurser til staten ved å fjerne 400 mill.kroner i inntekter fra et budsjettår til neste. På den måten går regjeringen tilbake på et århundrelangt prinsipp om at kraftinntektene skal deles rimelig mellom lokalsamfunn, kraftselskap og staten, skriver Heidi Greni og Ole Bjarne Østby i et leserbrev.

Regjeringen har endret vilkårene for kompensasjon til kommuner som avstår naturressurser til staten ved å fjerne 400 mill.kroner i inntekter fra et budsjettår til neste. På den måten går regjeringen tilbake på et århundrelangt prinsipp om at kraftinntektene skal deles rimelig mellom lokalsamfunn, kraftselskap og staten. Inntektsløftene til lokalsamfunn som har avstått sine naturressurser til storsamfunnet brytes når regjeringen i siste budsjett ikke justerte kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten i tråd med markedsrenten. Dette innebærer at kraftverkene verdsettes for lavt og at de dermed gir et mindre skattegrunnlag for kommunene.

Tydal og andre kommuner over hele landet opplever en inntektssvikt som følge at et kraftinntektbortfall på 400 millioner kroner fra 2016 til 2017. Dette er forutsatt å føres videre også for 2018. Det går ut over skole- og omsorgstilbud i kommunene.

I Senterpartiets alternative budsjett for 2017 gikk vi inn for å justere kapitaliseringsrenten slik at kommunene inntekter ble opprettholdt på 2016-nivå. Vi mener prinsippene som tidligere er lagt til grunn for kompensasjon til lokalsamfunn som avstår naturressurser, må opprettholdes. Dette er helt avgjørende for at det også i framtiden skal være lokal vilje til å avstå naturressurser til storsamfunnet.

Regjeringen snakker mye om grønn omstilling, men fører en politikk som i praksis gjør dette vanskeligere. Nøkkelen til grønn omstilling ligger i et langsiktig og forutsigbart samarbeid mellom stat og kommuner om blant annet utnytting av fornybare kraftressurser.

Heidi Greni

Stortingsrepresentant Senterpartiet

Ole Bjarne Østby

Ordfører Tydal

Siste nytt i Leserbrev

Svar på åpent brev om ungdomsskole
  • Leserbrev

I dette leserbrevet svarer ordfører og varaordfører på et åpent brev om ny ungdomsskole i Selbu, skrevet av klubben i utdanningsforbundet med Selbu Ungdomsskole.

Trondheim Pride 20 år
  • Leserbrev

- Trondheim Pride feirer i år 20 års-jubileum. 20 år med bevisstgjøring om at vi dessverre ikke er likeverd eller likestilt. Heterofile, lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og queer. Alle er vi like mye verd, skriver Liv Beate Eidem i 
LOs familie og likestillingspolitiske utvalg Sør-T...

- Katastrofen må bryte lydmuren!

-1,5 million barn er kritisk underernærte og står i fare for å dø av sult. Det er flere barn enn det finnes i hele Norge, skriver Røde Kors-laga i Selbu, Ålen og Røros i dette leserbrevet.

 
Senterpartiet takker for tilliten
  • Leserbrev

- Jeg er overveldet over den store framgangen Senterpartiet fikk ved dette valget. I Sør Trøndelag fikk vi over 19.000 stemmer og en framgang på 4,2 prosent. Det gir meg og partiet et solid mandat i kommende fireårsperiode som skal brukes til beste for trønderne – det kan jeg love, skriver Heidi G...

Ny ungdomsskole. Åpent brev til politikerne i Selbu.
  • Leserbrev

- Hvor er sammenhengen mellom visjonene for utviklinga av bygdesamfunnet som en attraktiv og moderne bostedskommune og vedtaket om å bygge ny skole for bare 150 elever? Spørsmålet stilles av klubben i Utdanningsforbundet ved Selbu ungdomsskole.

Sluttappell fra SV
  • Leserbrev

Avslutter valgkampen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse