LESERINNLEGG: Takk til raus Fjell-Ljomredaktør

 

Redaktør i Rørosnytt, Tore Østby om leserinnlegg fra Fjell-Ljomredaktøren.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Registrerer at Bjørn Tore Hindklev er litt fornærmet over en artikkel på Rørosnytt, og er relativt raus med sine karakteristikker. "Makan til vås skal man lete lenge etter" og "Skivebom i bloggsfæren" er blant uttrykkene som brukes. Roping kan være en strategi for å få fokus bort fra realitetene, men de ligger der likevel. Under all ropingen ligger det et par prinsipielt viktige saker som er verd å kommentere og stå opp for.

Det ene er å avsanne et urimelig angrep på en navngitt enkeltperson som har utført jobben sin på en helt korrekt måte, og det andre er offentlighetsloven, som er en pilar i kritisk journalistikk i et demokrati.

Jeg synes ærlig talt det er relativt frekt av Fjell-Ljoms Redaktør å pårope seg offerrollen i en sak der førstesiden hans avis er brukt til å komme med grunnløse beskyldninger mot en navngitt person. God folkeskikk ville vært å løpe til Røros kommune og be arkivsjefen om unnskyldning. I tillegg ville det være på sin plass med et skikkelig dementi i neste nummer av Fjell-Ljom.

Rørosnytts artikkel om Fjell-Ljoms sleivspark på førstesiden er ikke vås, men korrekt og nødvendig folkeopplysning. Det er ikke et angrep på Fjell-Ljom, men oppreisning for den som er angrepet. Bjørn Tore Hindklev er naturligvis hjertelig velkommen til å fremme Rørosnytt for PFU når som helst.

Jeg ser for så vidt liten skade i at Rørosingene denne kvelden kan more seg over munnhuggeri mellom to redaktører. Det som er litt synd er at Fokus kommer bort fra det som er den reelle saken i dette.  UDI har kjørt tilsyn på Moan gård, og påpekt hele 12 avvik. Røros kommune har tatt dette på alvor, og dyktige medarbeidere på Moan gård er i ferd med å ordne opp i alt sammen. Det er viktig, for ellers ville Røros mistet sitt asylmottak. Det ville vært synd av mange grunner. Folk ville mistet arbeidsplassene sine, og Røros ville blitt litt fattigere kulturelt sett. Guttene på Moan har vært er er et friskt pust i lokalsamfunnet. Jeg tror også Røros er et godt sted å være for unge mennesker i en vanskelig situasjon. Sett i forhold til det blir det relativt smått at en redaktør roper og er frustrert fordi en annen redaktør påpeker litt svakt kunnskapsnivå om offentlighetsloven. Nils Øy, som er sitert i artikkelen på Rørosnytt, er Norges fremste ekspert på offentlighetsloven. Jeg tror også Bjørn Tore Hindklev kunne ha noe å lære av ham.

Jeg har stor respekt for det arbeidet som gjøres i Fjell-Ljom. Selv om Bjørn Tore Hindklev måtte mene at Rørosnytt er ei bloggside, mener jeg fortsatt at Fjell-Ljom er ei bra ukeavis og en viktig kulturinstitusjon. Fjell-Ljom er kanskje større enn redaktøren som til enhver tid sitter der. Jeg synes Bjørn Tore Hindklev og hans medarbeidere gjør en god jobb. I denne ene saken kom Fjell-Ljomredaksjonen helt ut å kjøre. Det startet med et oppslag i Rørosnytt. Så forsøkte Fjell-Ljom å få ut de samme dokumentet fra UDI og fikk nei. En journalist fra Fjell-Ljom ringte så meg og spurte hvordan Rørosnytt hadde fått tak i dokumentet. Jeg forklarte det, og mailet rapporten umiddelbart til Fjell-Ljom. Det gjorde jeg fordi jeg mener det er viktig at media får tilgang til slike rapporter, for å lese dem og gjøre sin journalistiske jobb. Det ville jeg faktisk ment om det hadde vært Fjell-Ljom som hadde fått ut saken først også.

 

Tore Østby

Redaktør i Rørosnytt

 

Siste nytt i Leserbrev

Børsmelding fra Rørosbanken
  • pressemelding

Forstanderskapet i RørosBanken har vedtatt etablering av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis gjennom en garantert emisjon.

Vrak din gamle bil!
  • pressemelding

Minst 95 prosent av en kassert bil skal gå til gjenvinning, ifølge EUs ELV-direktiv som Norge har forpliktet seg til. Det er mest jern og metall, men også en rekke andre materialer.

«Nærpolitireformen» som ble «Fjernpolitireform»
  • Leserbrev

Da regjeringen lanserte politireformen i 2015, var målet å «sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljø som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer».

 
EUs energiunion og Trøndelag
  • Leserbrev

Senterungdommen mener at kraft og energi ikke må bli en vare i EU-markedet, men brukes til å bygge fremtidas Trøndelag.

Er likestillingen vår-grønn? Og hva gjør Grønnstrømpene?
  • Leserbrev

Leserinnlegg fra MDG på kvinnedagen.

– Kjønnsskillene er fortsatt store i media, arbeidsliv, politikk og familie
  • Leserbrev

Lederen i Holtålen Arbeiderparti med leserinnlegg på kvinnedagen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE