LESERBREV: - Makan til vås skal man lete lenge etter

LESERBREV: - Makan til vås skal man lete lenge etter

Kommentar av Bjørn Tore Hindklev, ansvarlig redaktør i Fjell-Ljom

Fjell-Ljoms redaktør Bjørn Tore Hindklev slår tilbake mot Rørosnytt

Skivebom i bloggsfæren

Rørosnytt konkluderer i en "nyhetsartikkel" om offentlighetsloven at Fjell-Ljom «lager saker som fremmer mindre åpenhet». Makan til vås skal man lete lenge etter - i en artikkel som blander nyhetsstoff og kommentar - og bryter Vær Varsomplakaten på flere punkter. Det blir like lettvint som å si at Rørosnytt lager saker som fremmer dårliger norsk, fordi enkeltartikler krydres av skrivefeil.

Rørosnytt åpner artikkelen med setningen «arkivsjef i Røros kommune gjorde trolig ingen feil da hun ga

Rørosnytt innsyn i UDIs rapport». Arkivsjef i kommunen svarte Fjell-Ljom på spørsmål om offentliggjøringen: «Vi har gjort en feil».

Hvem som vet best, arkivsjefen som innrømmer feil, eller Rørosnytt som mener at arkivsjefen «trolig ikke gjorde feil», kan man jo lure på. Rørosnytts artikkel inneholder ikke sitater fra arkivsjefen, ikke sitater fra Fjell-Ljom om hvordan saken kom frem og den mangler også sitater fra UDI.

Solid kildekritikk der i gården altså, og alt for å forsvare at Rørosnytt har fått innsyn? Bare så det er helt klart, Fjell-Ljom kritiserte ikke Rørosnytt for offentliggjøringen, vi stilte spørsmål til kommunen om offentliggjøringen, da UDI ga oss klart svar om at rapporten var unntatt offentlighet.

Å peke på at Fjell-Ljom lager saker som fremmer mindre åpenhet er ihvertfall tatt helt ut av sammhengen og en skikkelig skivebom. At UDI har unntatt et dokument fra offentligheten, fordi tiltakshaver skal ha svarrett før saken blir endelig, er ikke uvanlig. At den blir offentliggjort i postlista til Røros kommune er ingen stor skandale, og Rørosnytt har fremdeles ingen skyld i det hele. Men påstanden om at Fjell-Ljom skulle jobbe for mindre offentlighet med denne saken er så urimelig og tatt ut av sammenheng at det virkelig er underlig at en nyhetskanal som opererer med en redaktør kan sette den på trykk.

Hvis Fjell-Ljom skulle la være å stille spørsmål om hvorfor Røros kommune har gjort saken offentlig, når vi fikk beskjed fra UDI om at den var unntatt offentlighet, da hadde vi virkelig ikke gjort jobben vår.

Og hvis Rørosnytt mener at Fjell-Ljom jobber for mindre åpenhet ved å stille spørsmål ved saksgangen i Røros kommune, da har desverre skribenten (saken er for sikkerhets skyld ikke signert) større problemer med virkelighetsforståelsen enn artikkelen tyder på.

For et slikt usaklig angrep på en konkurrent fremmer ikke akkurat pressens anseelse, og er desverre slett pressearbeide. Hør bare:

- At Rørosnytt fremmer slike påstander om en konkurrent uten å tilby tilsvar er brudd på Vær varsom-plakaten 4.14: De som utsettes for sterke beskyldninger skal (...) ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. At Fjell-Ljom jobber for mindre åpenhet er en ganske sterk beskyldning, sjøl om den faller på sin egen urimelighet.

- I tillegg inneholder saken både nyhetselementer og kommentarelementer, uten at dette er klargjort (Brudd på Vær varsom-plakaten 4.2).

- Overskriften «Offentlighetstabbe i Fjell-Ljom» er også brudd på Vær varsomplakaten 4.4 som sier at overskrifter ikke skal gå lenger enn det er dekning for i teksten. Og teksten sier ingen ting om at Fjell-Ljom har begått en offentlighetstabbe. Det er det i såfall UDI som har gjort, sjøl om Rørosnytt desperat prøver å vri det over på Fjell-Ljom.

- Vi kan slenge på Vær Varsomplakatens 4.15, som sier at de som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar. Vi har ikke blitt forespurt om tilsvar, verken før eller etter offentliggjøring av Rørosnytt sin sak.

For å gjøre det helt klart, om en eller annen reporter fremdeles skulle ha vanskelig for det: Fjell-Ljom har ikke kritisert at dokumentet ble offentlig eller at noen har skrevet om dokumentet.  Vi har spurt kommunen hvorfor det ble offentliggjort, all den tid UDI påpekte at dokumentet var unntatt offentlighet. Vi har altså gjort den jobben vi er satt til å gjøre.

Hvis Rørosnytt har lyst til å angripe noen i denne saken så anbefaler vi å prøve seg på UDI i stedet for Fjell-Ljom. Det er UDI som har unntatt raporten fra offentliggjøring, ikke Fjell-Ljom.

Fjell-Ljom har bare gjort jobben sin, vi kan referere til Vær Varsomplakaten (1.4) her også, etter som noen tydeligvis trenger å lese den: det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.

Hvis offentliggjøring av et dokument som er unntatt offentliggjøring ikke er noe vi må se på som kritikkverdig, og derfor stille spørmål til kommunen om det, da er jeg spent på hva Røronytt mener vi burde skrive om. At andre medier IKKE har gjort en feil blir aldri en nyhetssak, sjøl om man prøver aldri så hardt.

Skal man drive etter Vær Varsom-plakaten får man gjøre det, hvis ikke driver man per definisjon i bloggsfæren. Også får man heller være ærlig om det, og ikke late som om man driver etter pressens regelverk. Før man angriper andre kan det lønne seg og se på sine egne saker, både i forhold til den ene og den andre paragrafen i Vær Varsom-plakaten og presseetikk generelt. Der kan det nemlig være mye å lære for noen og enhver. For avslutte på samme vis som Rørosnytt, men en mer reel vinkling: det er uvanlig at norske medieaktører lager saker som bommer så til de grader på blinken.

Siste nytt i Leserbrev

Regjeringen struper frivillige organisasjoner
  • Leserbrev

- Regjeringa foreslår i det fremlagte statsbudsjettet å kutte støtta til over 30 ideelle organisasjoner i Landbruksdepartementet sitt budsjett. Hardest blir vi i 4H bli rammet. Går dette igjennom vil vi miste over 7 millioner kroner, skriver Malmfrid Ervik, styreleder 4H Trøndelag.

Åpent brev til alle skoler og skoleeiere
  • Leserbrev

- Arbeidet med å fornye læreplanene i Kunnskapsløftet er i gang. Myndighetene og organisasjonene fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er enige om at fagfornyelsen er avhengig av gode innspill fra de som jobber i skolen, skriver Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag.

– Statene må ta ansvaret for manglende konvensjon og følgene det får
  • Leserbrev

Sametingsråd Mariann Wollmann Magga mottar med beklagelse nyheten om at Norge avbryter forhandlingene om norsk-svensk reinbeitekonvensjon, og sier at statene må ta ansvar for situasjonen.

 
- Anbud til beste for hvem ?
  • Leserbrev

- Anbud skaper ikke gode situasjoner for de som skal arbeide i denne utryggheten og for de som skal benytte seg av disse tjenestene. Derfor mener Fagforbundet Røros at anbud og måten de håndteres på må vurderes, skriver Renè Holm i dette leserbrevet.

Politiker svarer utdanningsforbundet:
  • Leserbrev

- Det reises mange spørsmål om hva som er tankene bak og begrunnelsen for kommunestyrets vedtak om rammene for rådmannens videre utredning om bygging av ny ungdomsskole i Selbu. Hvorfor 150 og ikke 180 elevplasser? Arnstein Trøite (Selbu SV) svarer utdanningsforbundet.

Svar på åpent brev om ungdomsskole
  • Leserbrev

I dette leserbrevet svarer ordfører og varaordfører på et åpent brev om ny ungdomsskole i Selbu, skrevet av klubben i utdanningsforbundet med Selbu Ungdomsskole.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse