LESERINNLEGG: Rause bortforklaringer fra sakens kjerne

LESERINNLEGG: Rause bortforklaringer fra sakens kjerne

 

Redaktør i Fjell-Ljom, Bjørn Tore Hindklev svarer Torer Østby i Rørosnytt

Redaktør i Fjell-Ljom, Bjørn Tore Hindklev svarer Torer Østby i Rørosnytt:

Det er ikke enkelt å diskutere fag og presseetikk når debattmotstanderen har svart belte i bortforklaringer og bygging av stråmenn.

Rørosnytt kan mene at UDI sin tolking av offentlighetsloven er feil. Men Rørosnytt kan ikke skylde på Fjell-Ljom for det. Rørosnytt kan mene at arkivjefen i Røros kommune ikke skulle innrømme å ha gjort en feil, men arkivsjefen innrømte altså å ha gjort feil. Man kan vanskelig se at Fjell-Ljom skal klandres for det heller.

Rørosnytt mener at Fjell-Ljom tar på seg offerrollen når vi sier fra om klare brudd på Vær Varsom-plakaten. Og byggingen av stråmenn for å underbygge at Rørosnytt sjøl ikke har gjort feil ved å nekte tilsvarsrett fortsetter:

- Grunnløse beskyldninger kaller Rørosnytt det som er rene sitater og en forklaring om saksgangen fra arkivsjef i Røros kommune.

- Tilstanden ved Moan gård og svakt kunnskapsnivå om offentligheten er neste stråmann som bygges av Rørosnytt. Fremdeles handlet Fjell-Ljom sin sak KUN om offentliggjøringen av et dokument som UDI hadde unntatt offentlighet. Ikke dybden i offentlighetsloven eller viktigheten av Moan gård.

- Rørosnytt hevder videre at artikkelen ikke er et angrep på Fjell-Ljom, men ren folkeopplysning. Det er kanskje folkeopplysning også, men ordrette angrep på Fjell-Ljom i teksten er faktisk ensbetydende med angrep.

- Neste stråmann er å bygge opp Rørosnytt som raus ved å skryte av Fjell-Ljom. Vi kan godt skryte av Rørosnytt vi også, for den gode jobben de gjør, for det har vi skrevet om før også. Men i denne saken handlet det altså KUN om at Fjell-Ljom ikke fikk tilsvarsrett i en sak med alvorlige beskyldninger. Det bør også Rørosnytt innse.

Rørosnytt kan mene at det ikke er raust av Fjell-Ljom å IKKE se gjennom fingrene med at  Rørosnytt bryter flere paragrafer i Vær Varsom-plakaten i et angrep på en konkurrent. Men når vi - uten å få tilsvarsrett - blir beskyldt for å arbeide for mindre åpenhet i samfunnet, er det vår plikt å si ifra. Og det er Rørosnytt sin plikt å la oss få svare på beskyldningene.

Og nei, vi har ikke behov for å sende Rørosnytt til PFU, sjøl om vi er ganske sikker på at brudd på tilsvarsretten i en slik sak er synonymt med felling.

Vi har behov for at Rørosnytt IKKE bryter tilsvarsrett og andre paragrafer i Vær Varsom-plakaten. Ikke når det gjelder oss, og ikke når det gjelder andre. Dette har med respekt for faget å gjøre, det har med respekt for sine konkurrenter og det har framfor alt med respekt for leserne våre å gjøre.

Og det er viktig at vi som skal drive medier etter Vær Varsom-plakaten og normal presseetikk faktisk har respekt for det. Hvis ikke så ender man opp med en blogg, og det er unødvendig når det er så lite som skal til for å følge regelverket man påberoper seg å styre etter som en seriøs aktør i mediebildet.

Godt nytt medieår.

Bjørn Tore Hindklev

Siste nytt i Leserbrev

- Viktig at vi ikke taper historien

- Det siste året har gitt oss tre store arkeologiske funn fra middelalderen. Vi har et ansvar for at fremtidige generasjoner også skal få ta del i den nye kunnskapen disse utgravningene gir oss, skriver klima- og miljøminister Vidar Helgesen og riksantikvar Jørn Holme i denne kronikken.

Regjeringen struper frivillige organisasjoner
  • Leserbrev

- Regjeringa foreslår i det fremlagte statsbudsjettet å kutte støtta til over 30 ideelle organisasjoner i Landbruksdepartementet sitt budsjett. Hardest blir vi i 4H bli rammet. Går dette igjennom vil vi miste over 7 millioner kroner, skriver Malmfrid Ervik, styreleder 4H Trøndelag.

Åpent brev til alle skoler og skoleeiere
  • Leserbrev

- Arbeidet med å fornye læreplanene i Kunnskapsløftet er i gang. Myndighetene og organisasjonene fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er enige om at fagfornyelsen er avhengig av gode innspill fra de som jobber i skolen, skriver Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag.

 
– Statene må ta ansvaret for manglende konvensjon og følgene det får
  • Leserbrev

Sametingsråd Mariann Wollmann Magga mottar med beklagelse nyheten om at Norge avbryter forhandlingene om norsk-svensk reinbeitekonvensjon, og sier at statene må ta ansvar for situasjonen.

- Anbud til beste for hvem ?
  • Leserbrev

- Anbud skaper ikke gode situasjoner for de som skal arbeide i denne utryggheten og for de som skal benytte seg av disse tjenestene. Derfor mener Fagforbundet Røros at anbud og måten de håndteres på må vurderes, skriver Renè Holm i dette leserbrevet.

Politiker svarer utdanningsforbundet:
  • Leserbrev

- Det reises mange spørsmål om hva som er tankene bak og begrunnelsen for kommunestyrets vedtak om rammene for rådmannens videre utredning om bygging av ny ungdomsskole i Selbu. Hvorfor 150 og ikke 180 elevplasser? Arnstein Trøite (Selbu SV) svarer utdanningsforbundet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse