- La oss eie Norge selv!

Ole Graneng er nestleder i Sør-Trøndelag Senterparti FOTO: Senterpartiet

- Norge har alltid vært et land der vi har ment det er rett og viktig å eie heimen vår, jorda vår og arbeidsplassen vår selv. På samme måte mener Senterpartiet at det er viktig å sikre nasjonal råderett over naturressursene, både grunnlag for mat, energi og råstoff. Dette er norske arbeidsplasser, skriver nestleder i Sør-Trøndelag Senterparti i dette leserbrevet.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Leserbrev fra Ole Graneng

Senterpartiet mener at det er en statlig oppgave å bidra til å sikre nasjonalt eierskap i norske bedrifter. Dagens regjering tror at et fritt internasjonalt marked er optimalt for framtidig velstand i Norge. Dette er en feilvurdering.

Store internasjonale investorer tenker strategisk. Kinesere har ønsket å kjøpe nøkkelbedrifter i Australia, USA og Storbritannia. Planene har utløst heftige diskusjoner i disse landene. Storbritannia bygger nytt kjernekraftverk i Hinkley med kinesiske penger. Overnasjonalt eierskap har også en sikkerhetspolitisk side.

I USA frykter man å bli utkonkurrert på utvikling av kunstig intelligens (AI) og at dette vil true nasjonal sikkerhet. Flere land har systemer for å godkjenne utenlandsk oppkjøp av nasjonale bedrifter ut fra nasjonale sikkerhetspolitiske interesser.

Senterpartiet ønsker å sikre norske nøkkelbedrifter som Telenor, Mesta og Statkraft. Vi trenger ikke selge nasjonal eiendom pga mangel på kapital som flere sør-europeiske land har måttet gjøre.

På samme måte vil endringene i konsesjonsloven i jordbruk, fiske og vannkraft svekke landet. Høyre og Frps mange forslag om salg av Norge er uforstand. Regjeringens politikk gjør Norge fattigere. La oss eie landet selv!

Ole Graneng

Nestleder, Sør-Trøndelag Senterparti

Siste nytt i Leserbrev

Kulturminnefondet feirer 15 år
  • Leserbrev

Har gjennomført over 4000 tiltak.

Sammen mot nedklassifisering av kommunale veger i boligfelt
  • Leserbrev

- Det bør være i kommunens interesse å skape bolyst, for å kunne ha positiv befolkningsvekst. Da er det viktig å være en attraktiv kommune for innflyttere, samt at man klarer å beholde de som allerede har valgt å bosette seg i Selbu kommune, skriver flere velforeninger i et felles leserbrev.

- Beste siden røykeloven
  • Leserbrev

- Stortingets vedtak om å innføre én time daglig fysisk aktivitet i grunnskolen, er det viktigste folkehelsetiltaket i Norge siden røykeloven, skriver Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv i denne kronikken.

 
Stakkars Postman Pat

Lorns Olav Skjemstad fra Røros tur og løypeforening slår i dette leserbrevet et slag for bedre merking av postkasser.

- Kjøp julematen lokalt
  • Leserbrev

- Handler du julematen på den lokale butikken oppnår du tre ting på en gang – selv uten å kjøpe kinderegg, skriver Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i dette leserinnlegget.

- Nei til privatisering av kommunale veger
  • Leserbrev

Velforeninga i Molia i Selbu er kritisk til forslaget om privatisering av kommunale veger. -Å legge slike oppgaver på privatpersoner gjør at vi ikke kan kvalitetssikre vegene våre. Veglag kan bli driftet ulikt, med ulik vegstandard som resultat, skriver velforeninga i en høringsuttalelse. Denne ek...

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE