- La oss eie Norge selv!

- La oss eie Norge selv!

Ole Graneng er nestleder i Sør-Trøndelag Senterparti FOTO: Senterpartiet

- Norge har alltid vært et land der vi har ment det er rett og viktig å eie heimen vår, jorda vår og arbeidsplassen vår selv. På samme måte mener Senterpartiet at det er viktig å sikre nasjonal råderett over naturressursene, både grunnlag for mat, energi og råstoff. Dette er norske arbeidsplasser, skriver nestleder i Sør-Trøndelag Senterparti i dette leserbrevet.

Tekst:

Publisert:

Leserbrev fra Ole Graneng

Senterpartiet mener at det er en statlig oppgave å bidra til å sikre nasjonalt eierskap i norske bedrifter. Dagens regjering tror at et fritt internasjonalt marked er optimalt for framtidig velstand i Norge. Dette er en feilvurdering.

Store internasjonale investorer tenker strategisk. Kinesere har ønsket å kjøpe nøkkelbedrifter i Australia, USA og Storbritannia. Planene har utløst heftige diskusjoner i disse landene. Storbritannia bygger nytt kjernekraftverk i Hinkley med kinesiske penger. Overnasjonalt eierskap har også en sikkerhetspolitisk side.

I USA frykter man å bli utkonkurrert på utvikling av kunstig intelligens (AI) og at dette vil true nasjonal sikkerhet. Flere land har systemer for å godkjenne utenlandsk oppkjøp av nasjonale bedrifter ut fra nasjonale sikkerhetspolitiske interesser.

Senterpartiet ønsker å sikre norske nøkkelbedrifter som Telenor, Mesta og Statkraft. Vi trenger ikke selge nasjonal eiendom pga mangel på kapital som flere sør-europeiske land har måttet gjøre.

På samme måte vil endringene i konsesjonsloven i jordbruk, fiske og vannkraft svekke landet. Høyre og Frps mange forslag om salg av Norge er uforstand. Regjeringens politikk gjør Norge fattigere. La oss eie landet selv!

Ole Graneng

Nestleder, Sør-Trøndelag Senterparti

Siste nytt i Leserbrev

Svar på åpent brev om ungdomsskole
  • Leserbrev

I dette leserbrevet svarer ordfører og varaordfører på et åpent brev om ny ungdomsskole i Selbu, skrevet av klubben i utdanningsforbundet med Selbu Ungdomsskole.

Trondheim Pride 20 år
  • Leserbrev

- Trondheim Pride feirer i år 20 års-jubileum. 20 år med bevisstgjøring om at vi dessverre ikke er likeverd eller likestilt. Heterofile, lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og queer. Alle er vi like mye verd, skriver Liv Beate Eidem i 
LOs familie og likestillingspolitiske utvalg Sør-T...

- Katastrofen må bryte lydmuren!

-1,5 million barn er kritisk underernærte og står i fare for å dø av sult. Det er flere barn enn det finnes i hele Norge, skriver Røde Kors-laga i Selbu, Ålen og Røros i dette leserbrevet.

 
Senterpartiet takker for tilliten
  • Leserbrev

- Jeg er overveldet over den store framgangen Senterpartiet fikk ved dette valget. I Sør Trøndelag fikk vi over 19.000 stemmer og en framgang på 4,2 prosent. Det gir meg og partiet et solid mandat i kommende fireårsperiode som skal brukes til beste for trønderne – det kan jeg love, skriver Heidi G...

Ny ungdomsskole. Åpent brev til politikerne i Selbu.
  • Leserbrev

- Hvor er sammenhengen mellom visjonene for utviklinga av bygdesamfunnet som en attraktiv og moderne bostedskommune og vedtaket om å bygge ny skole for bare 150 elever? Spørsmålet stilles av klubben i Utdanningsforbundet ved Selbu ungdomsskole.

Sluttappell fra SV
  • Leserbrev

Avslutter valgkampen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse