- La oss eie Norge selv!

Ole Graneng er nestleder i Sør-Trøndelag Senterparti FOTO: Senterpartiet

- Norge har alltid vært et land der vi har ment det er rett og viktig å eie heimen vår, jorda vår og arbeidsplassen vår selv. På samme måte mener Senterpartiet at det er viktig å sikre nasjonal råderett over naturressursene, både grunnlag for mat, energi og råstoff. Dette er norske arbeidsplasser, skriver nestleder i Sør-Trøndelag Senterparti i dette leserbrevet.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Leserbrev fra Ole Graneng

Senterpartiet mener at det er en statlig oppgave å bidra til å sikre nasjonalt eierskap i norske bedrifter. Dagens regjering tror at et fritt internasjonalt marked er optimalt for framtidig velstand i Norge. Dette er en feilvurdering.

Store internasjonale investorer tenker strategisk. Kinesere har ønsket å kjøpe nøkkelbedrifter i Australia, USA og Storbritannia. Planene har utløst heftige diskusjoner i disse landene. Storbritannia bygger nytt kjernekraftverk i Hinkley med kinesiske penger. Overnasjonalt eierskap har også en sikkerhetspolitisk side.

I USA frykter man å bli utkonkurrert på utvikling av kunstig intelligens (AI) og at dette vil true nasjonal sikkerhet. Flere land har systemer for å godkjenne utenlandsk oppkjøp av nasjonale bedrifter ut fra nasjonale sikkerhetspolitiske interesser.

Senterpartiet ønsker å sikre norske nøkkelbedrifter som Telenor, Mesta og Statkraft. Vi trenger ikke selge nasjonal eiendom pga mangel på kapital som flere sør-europeiske land har måttet gjøre.

På samme måte vil endringene i konsesjonsloven i jordbruk, fiske og vannkraft svekke landet. Høyre og Frps mange forslag om salg av Norge er uforstand. Regjeringens politikk gjør Norge fattigere. La oss eie landet selv!

Ole Graneng

Nestleder, Sør-Trøndelag Senterparti

Siste nytt i Leserbrev

Nye kommunesammenslåinger?
  • Leserbrev

- Regjeringen ser bort fra stortingsvedtaket om at inntektssystemet for kommunene ikke skal brukes til å presse fram nye sammenslåinger av kommuner. Kommuneproposisjonen trosser Stortinget og legger opp til nye runder med kommunesammenslåinger, sier Heidi Greni fra Senterpartiet, saksordfører for ...

- Regjeringens passkutt er uakseptabelt

- Mange vil få mye lengre reisevei for å skaffe seg pass dersom regjeringen får det som den vil, skriver Jenny Klinge (Sp) i dette leserinnlgget.

Hurra - året rundt!
  • Leserbrev

– Her på Røros kan vi feire året rundt for de mange frivillige som bidrar med villige hender, bankende hjerter og god kunnskap for de mange arrangementene som fins her i fjellregionen, skriver daglig leder i Elden, Siri B. Gellein, i et leserinnlegg.

 
Leserbrev fra bekymret storebror
  • Leserbrev

– Blir jeg akutt syk, send meg til St.Olavs, ikke ti ville hester får meg til Innlandet sykehus Tynset. Er det ikke akutt, men jeg trenger en kontrolltime eller behandling tar jeg gjerne en tur til sykehuset på Tynset, skriver Tore Børresen.

 – Natoøvelsen fremmer ikke avspenning
  • Leserbrev

SV skriver i et leserbrev at Norge må våge å si at vi ikke aksepterer våpenindustrien og militærmaktene USA / NATO og Russland sin bløff om at terrorbalanse og våpenopprustning bevarer freden.

Godbiter inn i det nasjonale utvalget
  • Nyheter

Rørosmeieriet kommer med Niste naturellyoghurt med müsli og Niste tyttebæryoghurt med müsli inn i de nasjonale dagligvaresortimentet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE