Et politisk blikk - bakover og fremover

Publisert:

– Jordkloden har nådd sin tålegrense, og politikken må moderniseres, skriver Hanne Feragen fra MDG i dette leserbrevet.

 
– 22,8 millioner mer til Stjørdal

Publisert:

SV ønsker en kraftig styrking av kommuneøkonomien.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 
- Kreativ historiefortelling

Publisert:

- Når ordføreren understreker at det er tverrpolitisk enighet om at innstramninger i lånereglene er å gå i feil retning, og at dette er noe politikere i Malvik står sammen om uavhengig av partitilhørighet, må utspillet dessverre ansees som uriktig, skriver Lill Harriet Sandaune (Malvik FrP) og Eva L...

 
SV vil ha profittfri velferd

Publisert:

– SV vil stoppe eieres muligheter til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres av staten, skriver Røros SV i dette leserbrevet.

 
– Hele Norge, hele fylket, min kommune - og meg

Publisert:

Senterpartiet har besøkt "hele landet" i valgkampen.

 
– Tilskuddsordningen for omsorgsplasser må reverseres

Publisert: - Oppdatert: 05.09.2017 kl 12:43

- Selbu kommune står foran store investeringer på helsesektoren de kommende årene. Tilskuddsordningen for omsorgsplasser må reverseres, mener Arbeiderpartiets Ole Morten Balstad.

 
Lokalt sjølstyre

Publisert:

- Valgdagen nærmer seg, og folk skal velge hvilket parti de skal stemme på. Denne valgkampen har vært spesiell, den har skapt mye engasjement mellom by og distrikt. Det er gledelig at distriktspolitikken har stått høyt på den politiske agendaen, skriver Tor Øystein Mebust (Sp) i dette leserbrevet. ...

 
SV vil ha flere helsesøstre i skolen

Publisert: - Oppdatert: 04.09.2017 kl 08:50

– Sosialistisk venstreparti vil øremerke mer ressurser til skolehelsesøstre og psykologer i skolen slik at elevene kan oppleve å ha et tverrfaglig lag rundt seg, skriver Røros SV i dette leserbrevet.

 
Senterpartiet prioriterer økt lærertetthet

Publisert:

- Kvalitet i skolen krever ikke bare nok undervisningstimer i det enkelte fag og en faglig dyktig lærer. Først og fremst trengs det nok tid til den enkelte elev. Derfor har Senterpartiet i mange år prioritert flere lærere framfor flere timer i skolen, skriver stortingsrepresentant Heidi Greni i de...

 
Norsk trygg mat og jordvern

Publisert:

- Matvaresikkerhet er viktigere enn noen gang, nedbygging dyrkajorda gir mer utenlandsk mat, skriver Gunn Iversen Stokke i dette leserbrevet..

 
SV vil styrke kommuneøkonomien

Publisert:

Millioner til kommunene i alternativt statsbudsjett.

 
Nei til barnefattigdom, ja til økt barnetrygd!

Publisert:

- Da jeg var barn var jeg veldig opptatt av fattigdom og rettferdighet. Jeg så bilder av fattige barn i Afrika, og synes det var blodig urettferdig at noen ikke hadde mat, ikke hus, og ikke klær. Jeg husker følelsen av avmakt og skuffelse over at denne urettferdigheten kunne skje. Det måtte da gå an...

 
– Skatt er rettferdig fordeling av godene

Publisert:

SV vil reversere regjeringens usosiale skattekutt til de rikeste for å få mere penger til velferd.

 
Vil styrke verdensarven

Publisert:

Etter initiativ fra Røros SV, har SV i sitt partiprogram forpliktet seg til å arbeide for å øke bevilgningene til verdensarvområdene.

 
- La oss eie Norge selv!

Publisert:

- Norge har alltid vært et land der vi har ment det er rett og viktig å eie heimen vår, jorda vår og arbeidsplassen vår selv. På samme måte mener Senterpartiet at det er viktig å sikre nasjonal råderett over naturressursene, både grunnlag for mat, energi og råstoff. Dette er norske arbeidsplasser, s...

 
– Bare nullutslipp er godt nok!

Publisert: - Oppdatert: 22.08.2017 kl 22:15

SV fronter kjernesakene.

 
Nei til atomvåpen

Publisert:

72 år siden bombene over Hiroshima og Nagasaki - SV vil ha forbud mot atomvåpen.

 
- Regjeringen raner kraftkommuner som Tydal

Publisert:

- Regjeringen har endret vilkårene for kompensasjon til kommuner som avstår naturressurser til staten ved å fjerne 400 mill.kroner i inntekter fra et budsjettår til neste. På den måten går regjeringen tilbake på et århundrelangt prinsipp om at kraftinntektene skal deles rimelig mellom lokalsamfunn...

 
Vil ha ny regjering

Publisert:

De blå-blå lytter ikke til fagorganiserte, mener LO og sier i et leserinnlegg at landet trenger en ny politisk kurs.

 
– Valgseier for Arbeiderpartiet er avgjørende

Publisert:

Leserbrev fra Jens Ivar Tronshart - Røros AP

 
Apati, både for og mot mennesker

Publisert:

Leserinnlegg fra Ivar Østby.

 
Skattepenger ut av vinduet

Publisert: - Oppdatert: 06.08.2017 kl 15:31

– Anbudssystemet i sin helhet er dårlig helsepolitikk, skriver toppkandidater på SV-lista i dette leserbrevet.

 
Dårlige veier en hemsko for næringslivet

Publisert:

– Senterpartiet mener det er behov for en kraftig oppgradering av lokale og regionale veier som binder det vakre og langstrakte landet vår sammen, skriver Liv Darell i dette leserbrevet.

 
Fellingstillatelse på kongeørn

Publisert: - Oppdatert: 31.07.2017 kl 20:08

– Skal vi fortsatt ha beitenæringer, norsk matproduksjon og levende bygder må vi kunne ha to tanker i hodet på en gang, vi må åpne for forebygging av skader på beitedyra og også et fokus på å beholde en ønsket stamme av kongeørn, skriver Gunn Iversen Stokke i dette leserbrevet.

 
Nord-Korea og Norge - sammen for atomvåpen

Publisert: - Oppdatert: 14.07.2017 kl 11:32

- Det er på høy tid at Norge igjen får en utenrikspolitisk opposisjon på Stortinget som kan dreie norsk politikk i en selvstendig og fredelig retning, skriver Ragna Vorkinnslien, stortingskandidat for Rødt Sør-Trøndelag og Ivar Espås Vangen, leder i Rødt Universitetslag Trondheim i et leserbrev.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE