- En oppfordring på vegne av jordvernet

- Det må tenkes nytt rundt jordvern, mener organisatorisk nestleder i Trøndelag Senterungdom. FOTO: Senterpartiet

- Senterungdommen blir svært bekymret når vi ser nedbyggingshastigheten i og rundt Trondheim, og er tvilsomme til om dette er en sunn samfunnsutvikling, skriver Vegard Frøseth Fenes, Organisatorisk nestleder i Trøndelag Senterungdom i dette leserbrevet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.11.2017 kl 13:18

Nea Radio
Nea Radio

Den siste tiden har debatten om jordvern blusset opp igjen, og jeg har i den forbindelse lyst til å reflektere litt rundt dette viktige temaet. Dyrka jord er en knapp ressurs, og utgjør ca 3% av det totale landarealet i Norge. Av dette arealet regnes under 1% som godt nok til å dyrke matkorn på. Vi i Senterungdommen blir svært bekymret når vi ser nedbyggingshastigheten i og rundt Trondheim, og er tvilsomme til om dette er en sunn samfunnsutvikling.

Vi mener det i større grad må tenkes nytt rundt jordvern, og at hensynet til fremtidig beredskap og målsetning om økt matproduksjon må veie tyngre inn i de politiske beslutningsprosessene. For å oppnå dette vil vi kjempe for ett sterkt lovfestet vern av dyrka mark.

Senterungdommen oppfordrer videre alle ungdomsparti i Trøndelag til å ta grep, og være med å definere respekten ovenfor jordvernet. For eksempel utfordrer vi AUF i Trøndelag og flere partier, som i valgkampen ga aktiv støtte til landbruket i forbindelse med skolevalgene. Vi håper at dere fortsetter å stå opp for landbrukets interesser i Trøndelag, både igjennom representasjon i fylkesting og kommunestyrer. Utover dette utfordrer vi alle ungdomspartier i Trøndelag: snakk med politikere, og diskuter betydningen av ett sterkt jordvern. Dere er herved oppfordret på vegne av jordvernet- fordi vi er fremtida, og trenger mat i fremtida!

Vegard Frøseth Fenes, organisatorisk nestleder Trøndelag Senterungdom

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Et skritt nærmere ny Vikhammer Ungdomsskole

Torsdag fattet utvalg for Oppvekst og Kultur (OPKU) vedtak om romprogram for ny Vikhammer ungdomsskole med kulturdel, saken går nå videre til Formannskap og Kommunestyre for endelige vedtak.

Børsmelding fra Rørosbanken
  • pressemelding

Forstanderskapet i RørosBanken har vedtatt etablering av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis gjennom en garantert emisjon.

Vrak din gamle bil!
  • pressemelding

Minst 95 prosent av en kassert bil skal gå til gjenvinning, ifølge EUs ELV-direktiv som Norge har forpliktet seg til. Det er mest jern og metall, men også en rekke andre materialer.

 
«Nærpolitireformen» som ble «Fjernpolitireform»
  • Leserbrev

Da regjeringen lanserte politireformen i 2015, var målet å «sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljø som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer».

EUs energiunion og Trøndelag
  • Leserbrev

Senterungdommen mener at kraft og energi ikke må bli en vare i EU-markedet, men brukes til å bygge fremtidas Trøndelag.

Er likestillingen vår-grønn? Og hva gjør Grønnstrømpene?
  • Leserbrev

Leserinnlegg fra MDG på kvinnedagen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE