- En oppfordring på vegne av jordvernet

- Det må tenkes nytt rundt jordvern, mener organisatorisk nestleder i Trøndelag Senterungdom. FOTO: Senterpartiet

- Senterungdommen blir svært bekymret når vi ser nedbyggingshastigheten i og rundt Trondheim, og er tvilsomme til om dette er en sunn samfunnsutvikling, skriver Vegard Frøseth Fenes, Organisatorisk nestleder i Trøndelag Senterungdom i dette leserbrevet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.11.2017 kl 13:18

Nea Radio
Nea Radio

Den siste tiden har debatten om jordvern blusset opp igjen, og jeg har i den forbindelse lyst til å reflektere litt rundt dette viktige temaet. Dyrka jord er en knapp ressurs, og utgjør ca 3% av det totale landarealet i Norge. Av dette arealet regnes under 1% som godt nok til å dyrke matkorn på. Vi i Senterungdommen blir svært bekymret når vi ser nedbyggingshastigheten i og rundt Trondheim, og er tvilsomme til om dette er en sunn samfunnsutvikling.

Vi mener det i større grad må tenkes nytt rundt jordvern, og at hensynet til fremtidig beredskap og målsetning om økt matproduksjon må veie tyngre inn i de politiske beslutningsprosessene. For å oppnå dette vil vi kjempe for ett sterkt lovfestet vern av dyrka mark.

Senterungdommen oppfordrer videre alle ungdomsparti i Trøndelag til å ta grep, og være med å definere respekten ovenfor jordvernet. For eksempel utfordrer vi AUF i Trøndelag og flere partier, som i valgkampen ga aktiv støtte til landbruket i forbindelse med skolevalgene. Vi håper at dere fortsetter å stå opp for landbrukets interesser i Trøndelag, både igjennom representasjon i fylkesting og kommunestyrer. Utover dette utfordrer vi alle ungdomspartier i Trøndelag: snakk med politikere, og diskuter betydningen av ett sterkt jordvern. Dere er herved oppfordret på vegne av jordvernet- fordi vi er fremtida, og trenger mat i fremtida!

Vegard Frøseth Fenes, organisatorisk nestleder Trøndelag Senterungdom

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Kulturminnefondet feirer 15 år
  • Leserbrev

Har gjennomført over 4000 tiltak.

Sammen mot nedklassifisering av kommunale veger i boligfelt
  • Leserbrev

- Det bør være i kommunens interesse å skape bolyst, for å kunne ha positiv befolkningsvekst. Da er det viktig å være en attraktiv kommune for innflyttere, samt at man klarer å beholde de som allerede har valgt å bosette seg i Selbu kommune, skriver flere velforeninger i et felles leserbrev.

- Beste siden røykeloven
  • Leserbrev

- Stortingets vedtak om å innføre én time daglig fysisk aktivitet i grunnskolen, er det viktigste folkehelsetiltaket i Norge siden røykeloven, skriver Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv i denne kronikken.

 
Stakkars Postman Pat

Lorns Olav Skjemstad fra Røros tur og løypeforening slår i dette leserbrevet et slag for bedre merking av postkasser.

- Kjøp julematen lokalt
  • Leserbrev

- Handler du julematen på den lokale butikken oppnår du tre ting på en gang – selv uten å kjøpe kinderegg, skriver Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i dette leserinnlegget.

- Nei til privatisering av kommunale veger
  • Leserbrev

Velforeninga i Molia i Selbu er kritisk til forslaget om privatisering av kommunale veger. -Å legge slike oppgaver på privatpersoner gjør at vi ikke kan kvalitetssikre vegene våre. Veglag kan bli driftet ulikt, med ulik vegstandard som resultat, skriver velforeninga i en høringsuttalelse. Denne ek...

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE