E.coli-bakterier i Enan

STF Helags Fjällstation ligger ved foten av Sveriges høyeste fjell sør for polarsirkelen. FOTO: Svenska Turistföreningen (STF)

Svenska Turistföreningen (STF) kommenterer STV Jämtlands innslag om E.coli-bakterier i elva Enan.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Bakgrunn

Det er målt E.coli-bakterer over normalt nivå i Enan. Dette er ikke noe nytt fenomen. Nivåer over normalt er målt i Enan i minst 20 år. Det er ikke påvist sykdom ut fra de høye nivåene.

Enan renner i nærheten av Jämtlandstriangeln, et av de mest besøkte områdene i de svenske fjellene.
Området er et svært populært område for vandrere, jegere og fiskere, og det er omfattende reindrift i området.
SVTs Jämtlandsredaksjon har nå tatt opp spørsmålet om E.coli-innholdet i Enan er over normalt nivå. Det spekuleres i om det er STFs fjellanlegg som er årsaken til de økte verdiene.
Vi har fått imøtekomme påstandene og har svart at i henhold til våre målinger kommer ikke de høye målingene fra fjellstasjonene, men vi kan ikke benekte muligheten for at anleggene har bidratt. SVT henviser til en ekspert som sier at det ikke går an å utelukke at fjellstasjonene er årsaken.

Nåsituasjon og tiltak

Akkurat nå preget denne nyhetsrapperteringen av mye spekulasjoner og lite fakta. Vi starter derfor en gjennomlysning av våre renseanlegg for å få finne mer fakta.
Vi oppfyller allerede de kravene som myndighetene stiller for gjeldene avløpsanlegg, og der jobber vi ut fra egenkontrollprogram for å sikre driften ut fra tekniske forutsetninger, men framfor alt ut fra miljø, helse og holdbarhet.
Vi velger likevel nå å gjøre enda mer. En analyse av renseanlegg og rutinene rundt dette, samt flere målinger i forhold til det vi gjør i dag, vil bli gjennomført. Dette gjør vi for å utelukke at STFs anlegg skal være årsak til de høye nivåene. Arbeidet starter nå, men den kommende vintersesongen gjør forutsetningene vanskeligere for denne type arbeid. Det gjør at svarene kan ta lang tid.

For det første skal vi gjøre flere målinger enn vi gjør i dag. For det andre lar vi en uavhengig aktør gjøre en ordentlig analyse, slik at vi får klarhet i hva som gjør at E.coli-innholdet øker i Enan i august. For det tredje kommer vi til å kontakte Åre kommune som er ansvarlig for tilsynet av våre renseanlegg og med Länsstyrelsen som er ansvarlig for vassdragene i fjellmiljøet.

Inntil vi får mer fakta, vil vi med dette dokumentet beskrive hva vi allerede gjør, og hvorfor vi ikke tror at det er våre anlegg som påvirker vannet i Enan.

SFT investerer mye i sine fjellanlegg

STF har arbeidet målbevisst i mange år for på beste måte ta hånd om våre anlegg og felles naturverdier. Mange bygninger ligger på utsatte steder, samtidig som interessen blant besøkende øker.
Vår ambisjon er at våre anlegg skal være bærekraftig miljømessig over lang tid. Bare i år (2017) er investeringsbudsjettet på 24 millioner kroner.

Følgende investeringer er gjort på Sylan, Blåhammaren og Helags.

Sylan

Nytt biologisk / kjemisk rensetrinn
Omfattende ombygging av avløpsrenseanlegg samt vannverk
Fettavskillere er installert

Blåhammaren

Installert etterpolering av spillvannet (filterkassetter). Disse filtrene fungerer som et ekstra rensetrinn som renser vannet ytterligere før det når mottaker.
Værbeskytte store deler av avløpsrenseanlegget for å gjøre arbeidet lettere gjennom hele året.
Komplettert med ytterligere en fattavskiller.

Helags

Nytt avløpsrenseanlegg
Ny fettavskiller installert

I løpet av 2018 kommer vi dessuten til å starte arbeidet med å fase ut tørrtoalettene på Helags. Det er en satsing som øker standarden for våre gjester, men som framfor alt vil bedre miljøet.

Utover investeringer i våre eiendommer har vi også utdannet vårt personell.
Oppsynsmenn/vaktmestere og ledere har fått utdanning i å ta prøver, drift og vedlikehold. I løpet av høsten 2017 kommer vi også til å møte WSP for å gjennomlyse alle våre anlegg for blant annet å identifisere eventuelle feil.

Magnus Ling
Generalsekreterare / Verkställande direktör
Svenska Turistföreningen

(Oversatt til norsk av Marit Manfredsdotter, Nea Radio)

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Børsmelding fra Rørosbanken
  • pressemelding

Forstanderskapet i RørosBanken har vedtatt etablering av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis gjennom en garantert emisjon.

Vrak din gamle bil!
  • pressemelding

Minst 95 prosent av en kassert bil skal gå til gjenvinning, ifølge EUs ELV-direktiv som Norge har forpliktet seg til. Det er mest jern og metall, men også en rekke andre materialer.

«Nærpolitireformen» som ble «Fjernpolitireform»
  • Leserbrev

Da regjeringen lanserte politireformen i 2015, var målet å «sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljø som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer».

 
EUs energiunion og Trøndelag
  • Leserbrev

Senterungdommen mener at kraft og energi ikke må bli en vare i EU-markedet, men brukes til å bygge fremtidas Trøndelag.

Er likestillingen vår-grønn? Og hva gjør Grønnstrømpene?
  • Leserbrev

Leserinnlegg fra MDG på kvinnedagen.

– Kjønnsskillene er fortsatt store i media, arbeidsliv, politikk og familie
  • Leserbrev

Lederen i Holtålen Arbeiderparti med leserinnlegg på kvinnedagen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE