Åpent brev til alle skoler og skoleeiere

Hans Lieng er leder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag FOTO: Utdanningsforbundet

- Arbeidet med å fornye læreplanene i Kunnskapsløftet er i gang. Myndighetene og organisasjonene fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er enige om at fagfornyelsen er avhengig av gode innspill fra de som jobber i skolen, skriver Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Åpent brev til alle skoler og skoleeiere

Arbeidet med å fornye læreplanene i Kunnskapsløftet er i gang. Formålet er blant annet å gi læreplanene et mer relevant innhold, tydeligere prioriteringer og bedre sammenheng mellom fagene. Myndighetene og organisasjonene fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er enige om at fagfornyelsen er avhengig av gode innspill fra de som jobber i skolen.

Vi skriver nå til dere for å minne om det viktige ansvaret dere som skoleeiere og skoler er gitt i denne sammenhengen. Skoleeier er helt sentral i arbeidet med å forankre fagfornyelsen. Dessverre har ikke denne prosessen kommet langt nok flere steder.

Elever, foreldre og lærere skal involveres og gis rom til å komme med sine innspill til hvordan innholdet i fremtidens skole skal være. Dette krever at dere setter av tid og ressurser.
Utdanningsforbundet har skolert våre tillitsvalgte i grunnlaget for fagfornyelsen.

De siste års offentlige dokumenter om utdanning peker ut en ny kurs for utdanningssektoren. Myndighetene signaliserer et skifte for norsk utdanningspolitikk, mer i retning av samarbeid og involvering enn styring og implementering. Vi håper dette budskapet er godt kjent for deg som skoleeier eller rektor.

Et sterkt lokalt partssamarbeid rundt fagfornyelsen er viktig. Derfor er det viktig at våre tillitsvalgte får permisjon for å delta på våre kurs. Dette er forankret i Hovedavtalens formål om å bidra til en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i kommuner og fylkeskommuner. Vår skolering utvikler profesjonsbevisste tillitsvalgte som kan bidra som ressurspersoner i arbeidet med å fornye læreplanene. Vi håper partene lokalt nå tar initiativ til snarlige drøftinger som skaper rammer for gode og involverende prosesser.

Utdanningsforbundet har allerede utarbeidet ferdige presentasjoner og opplegg for debatt og diskusjon om fremtidens skole basert på de endringene som nå skjer. Vi inviterer nå til kunnskapsdeling og samarbeid.

Stortinget vedtok i behandlingen av Stortingsmelding 28 at lærerprofesjonens faglige skjønn skal legges til grunn for valg av metoder og virkemidler som tas i bruk i undervisningen. Stortinget har også lagt opp til et bredt lokalt arbeid knyttet til fornyelsen av Kunnskapsløftet. Det er vårt felles ansvar å sikre at dette nå faktisk skjer i hver kommune og på hver skole.

Med vennlig hilsen

Trond Lieng
leder Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag

Trond Preben Pettersen Uthus
fylkesstyremedlem Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag

Se bildet større

Trond Preben Pettersen Uthus er medlem av fylkesstyret i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag. FOTO: Utdanningsforbundet

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Børsmelding fra Rørosbanken
  • pressemelding

Forstanderskapet i RørosBanken har vedtatt etablering av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis gjennom en garantert emisjon.

Vrak din gamle bil!
  • pressemelding

Minst 95 prosent av en kassert bil skal gå til gjenvinning, ifølge EUs ELV-direktiv som Norge har forpliktet seg til. Det er mest jern og metall, men også en rekke andre materialer.

«Nærpolitireformen» som ble «Fjernpolitireform»
  • Leserbrev

Da regjeringen lanserte politireformen i 2015, var målet å «sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljø som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer».

 
EUs energiunion og Trøndelag
  • Leserbrev

Senterungdommen mener at kraft og energi ikke må bli en vare i EU-markedet, men brukes til å bygge fremtidas Trøndelag.

Er likestillingen vår-grønn? Og hva gjør Grønnstrømpene?
  • Leserbrev

Leserinnlegg fra MDG på kvinnedagen.

– Kjønnsskillene er fortsatt store i media, arbeidsliv, politikk og familie
  • Leserbrev

Lederen i Holtålen Arbeiderparti med leserinnlegg på kvinnedagen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE