Åpent brev til alle skoler og skoleeiere

Åpent brev til alle skoler og skoleeiere

Hans Lieng er leder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag FOTO: Utdanningsforbundet

- Arbeidet med å fornye læreplanene i Kunnskapsløftet er i gang. Myndighetene og organisasjonene fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er enige om at fagfornyelsen er avhengig av gode innspill fra de som jobber i skolen, skriver Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag.

Åpent brev til alle skoler og skoleeiere

Arbeidet med å fornye læreplanene i Kunnskapsløftet er i gang. Formålet er blant annet å gi læreplanene et mer relevant innhold, tydeligere prioriteringer og bedre sammenheng mellom fagene. Myndighetene og organisasjonene fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er enige om at fagfornyelsen er avhengig av gode innspill fra de som jobber i skolen.

Vi skriver nå til dere for å minne om det viktige ansvaret dere som skoleeiere og skoler er gitt i denne sammenhengen. Skoleeier er helt sentral i arbeidet med å forankre fagfornyelsen. Dessverre har ikke denne prosessen kommet langt nok flere steder.

Elever, foreldre og lærere skal involveres og gis rom til å komme med sine innspill til hvordan innholdet i fremtidens skole skal være. Dette krever at dere setter av tid og ressurser.
Utdanningsforbundet har skolert våre tillitsvalgte i grunnlaget for fagfornyelsen.

De siste års offentlige dokumenter om utdanning peker ut en ny kurs for utdanningssektoren. Myndighetene signaliserer et skifte for norsk utdanningspolitikk, mer i retning av samarbeid og involvering enn styring og implementering. Vi håper dette budskapet er godt kjent for deg som skoleeier eller rektor.

Et sterkt lokalt partssamarbeid rundt fagfornyelsen er viktig. Derfor er det viktig at våre tillitsvalgte får permisjon for å delta på våre kurs. Dette er forankret i Hovedavtalens formål om å bidra til en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i kommuner og fylkeskommuner. Vår skolering utvikler profesjonsbevisste tillitsvalgte som kan bidra som ressurspersoner i arbeidet med å fornye læreplanene. Vi håper partene lokalt nå tar initiativ til snarlige drøftinger som skaper rammer for gode og involverende prosesser.

Utdanningsforbundet har allerede utarbeidet ferdige presentasjoner og opplegg for debatt og diskusjon om fremtidens skole basert på de endringene som nå skjer. Vi inviterer nå til kunnskapsdeling og samarbeid.

Stortinget vedtok i behandlingen av Stortingsmelding 28 at lærerprofesjonens faglige skjønn skal legges til grunn for valg av metoder og virkemidler som tas i bruk i undervisningen. Stortinget har også lagt opp til et bredt lokalt arbeid knyttet til fornyelsen av Kunnskapsløftet. Det er vårt felles ansvar å sikre at dette nå faktisk skjer i hver kommune og på hver skole.

Med vennlig hilsen

Trond Lieng
leder Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag

Trond Preben Pettersen Uthus
fylkesstyremedlem Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag

Se bildet større

Trond Preben Pettersen Uthus er medlem av fylkesstyret i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag. FOTO: Utdanningsforbundet

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Regjeringen struper frivillige organisasjoner
  • Leserbrev

- Regjeringa foreslår i det fremlagte statsbudsjettet å kutte støtta til over 30 ideelle organisasjoner i Landbruksdepartementet sitt budsjett. Hardest blir vi i 4H bli rammet. Går dette igjennom vil vi miste over 7 millioner kroner, skriver Malmfrid Ervik, styreleder 4H Trøndelag.

– Statene må ta ansvaret for manglende konvensjon og følgene det får
  • Leserbrev

Sametingsråd Mariann Wollmann Magga mottar med beklagelse nyheten om at Norge avbryter forhandlingene om norsk-svensk reinbeitekonvensjon, og sier at statene må ta ansvar for situasjonen.

- Anbud til beste for hvem ?
  • Leserbrev

- Anbud skaper ikke gode situasjoner for de som skal arbeide i denne utryggheten og for de som skal benytte seg av disse tjenestene. Derfor mener Fagforbundet Røros at anbud og måten de håndteres på må vurderes, skriver Renè Holm i dette leserbrevet.

 
Politiker svarer utdanningsforbundet:
  • Leserbrev

- Det reises mange spørsmål om hva som er tankene bak og begrunnelsen for kommunestyrets vedtak om rammene for rådmannens videre utredning om bygging av ny ungdomsskole i Selbu. Hvorfor 150 og ikke 180 elevplasser? Arnstein Trøite (Selbu SV) svarer utdanningsforbundet.

Svar på åpent brev om ungdomsskole
  • Leserbrev

I dette leserbrevet svarer ordfører og varaordfører på et åpent brev om ny ungdomsskole i Selbu, skrevet av klubben i utdanningsforbundet med Selbu Ungdomsskole.

Trondheim Pride 20 år
  • Leserbrev

- Trondheim Pride feirer i år 20 års-jubileum. 20 år med bevisstgjøring om at vi dessverre ikke er likeverd eller likestilt. Heterofile, lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og queer. Alle er vi like mye verd, skriver Liv Beate Eidem i 
LOs familie og likestillingspolitiske utvalg Sør-T...

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse