Åpent brev til alle skoler og skoleeiere

Åpent brev til alle skoler og skoleeiere

Hans Lieng er leder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag FOTO: Utdanningsforbundet

- Arbeidet med å fornye læreplanene i Kunnskapsløftet er i gang. Myndighetene og organisasjonene fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er enige om at fagfornyelsen er avhengig av gode innspill fra de som jobber i skolen, skriver Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag.

Åpent brev til alle skoler og skoleeiere

Arbeidet med å fornye læreplanene i Kunnskapsløftet er i gang. Formålet er blant annet å gi læreplanene et mer relevant innhold, tydeligere prioriteringer og bedre sammenheng mellom fagene. Myndighetene og organisasjonene fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er enige om at fagfornyelsen er avhengig av gode innspill fra de som jobber i skolen.

Vi skriver nå til dere for å minne om det viktige ansvaret dere som skoleeiere og skoler er gitt i denne sammenhengen. Skoleeier er helt sentral i arbeidet med å forankre fagfornyelsen. Dessverre har ikke denne prosessen kommet langt nok flere steder.

Elever, foreldre og lærere skal involveres og gis rom til å komme med sine innspill til hvordan innholdet i fremtidens skole skal være. Dette krever at dere setter av tid og ressurser.
Utdanningsforbundet har skolert våre tillitsvalgte i grunnlaget for fagfornyelsen.

De siste års offentlige dokumenter om utdanning peker ut en ny kurs for utdanningssektoren. Myndighetene signaliserer et skifte for norsk utdanningspolitikk, mer i retning av samarbeid og involvering enn styring og implementering. Vi håper dette budskapet er godt kjent for deg som skoleeier eller rektor.

Et sterkt lokalt partssamarbeid rundt fagfornyelsen er viktig. Derfor er det viktig at våre tillitsvalgte får permisjon for å delta på våre kurs. Dette er forankret i Hovedavtalens formål om å bidra til en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i kommuner og fylkeskommuner. Vår skolering utvikler profesjonsbevisste tillitsvalgte som kan bidra som ressurspersoner i arbeidet med å fornye læreplanene. Vi håper partene lokalt nå tar initiativ til snarlige drøftinger som skaper rammer for gode og involverende prosesser.

Utdanningsforbundet har allerede utarbeidet ferdige presentasjoner og opplegg for debatt og diskusjon om fremtidens skole basert på de endringene som nå skjer. Vi inviterer nå til kunnskapsdeling og samarbeid.

Stortinget vedtok i behandlingen av Stortingsmelding 28 at lærerprofesjonens faglige skjønn skal legges til grunn for valg av metoder og virkemidler som tas i bruk i undervisningen. Stortinget har også lagt opp til et bredt lokalt arbeid knyttet til fornyelsen av Kunnskapsløftet. Det er vårt felles ansvar å sikre at dette nå faktisk skjer i hver kommune og på hver skole.

Med vennlig hilsen

Trond Lieng
leder Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag

Trond Preben Pettersen Uthus
fylkesstyremedlem Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag

Se bildet større

Trond Preben Pettersen Uthus er medlem av fylkesstyret i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag. FOTO: Utdanningsforbundet

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

- Nei til privatisering av kommunale veger
  • Leserbrev

Velforeninga i Molia i Selbu er kritisk til forslaget om privatisering av kommunale veger. -Å legge slike oppgaver på privatpersoner gjør at vi ikke kan kvalitetssikre vegene våre. Veglag kan bli driftet ulikt, med ulik vegstandard som resultat, skriver velforeninga i en høringsuttalelse. Denne ek...

Røros som ja- eller nei-kommune
  • Leserbrev

– Røros skal være en ja-kommune. Røros AP, SV og RL stemte nei til å være en ja-Kommune. SP stemte ja, skriver Mona W Slettum (H) og Gard Erik Sandbakken (V) i dette leserbrevet.

- En oppfordring på vegne av jordvernet
  • Leserbrev

- Senterungdommen blir svært bekymret når vi ser nedbyggingshastigheten i og rundt Trondheim, og er tvilsomme til om dette er en sunn samfunnsutvikling, skriver Vegard Frøseth Fenes, Organisatorisk nestleder i Trøndelag Senterungdom i dette leserbrevet.

 
Når kommer ladestasjonene?
  • Leserbrev

Hvor blir det av ladestasjoner for elbiler i Fjellregionen, spør Roald Evensen i dette leserbrevet.

- Helgesen må avklare
  • Leserbrev

- Helgesen må snarest avklare vinterens ulvejakt i ulvesonen, skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund i dette leserbrevet.

E.coli-bakterier i Enan
  • Leserbrev

Svenska Turistföreningen (STF) kommenterer STV Jämtlands innslag om E.coli-bakterier i elva Enan.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE