ANNONSE
Annonse

Åpent brev til alle skoler og skoleeiere

Hans Lieng er leder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag Foto: Utdanningsforbundet

- Arbeidet med å fornye læreplanene i Kunnskapsløftet er i gang. Myndighetene og organisasjonene fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er enige om at fagfornyelsen er avhengig av gode innspill fra de som jobber i skolen, skriver Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Åpent brev til alle skoler og skoleeiere

Arbeidet med å fornye læreplanene i Kunnskapsløftet er i gang. Formålet er blant annet å gi læreplanene et mer relevant innhold, tydeligere prioriteringer og bedre sammenheng mellom fagene. Myndighetene og organisasjonene fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er enige om at fagfornyelsen er avhengig av gode innspill fra de som jobber i skolen.

Vi skriver nå til dere for å minne om det viktige ansvaret dere som skoleeiere og skoler er gitt i denne sammenhengen. Skoleeier er helt sentral i arbeidet med å forankre fagfornyelsen. Dessverre har ikke denne prosessen kommet langt nok flere steder.

Elever, foreldre og lærere skal involveres og gis rom til å komme med sine innspill til hvordan innholdet i fremtidens skole skal være. Dette krever at dere setter av tid og ressurser.
Utdanningsforbundet har skolert våre tillitsvalgte i grunnlaget for fagfornyelsen.

De siste års offentlige dokumenter om utdanning peker ut en ny kurs for utdanningssektoren. Myndighetene signaliserer et skifte for norsk utdanningspolitikk, mer i retning av samarbeid og involvering enn styring og implementering. Vi håper dette budskapet er godt kjent for deg som skoleeier eller rektor.

Et sterkt lokalt partssamarbeid rundt fagfornyelsen er viktig. Derfor er det viktig at våre tillitsvalgte får permisjon for å delta på våre kurs. Dette er forankret i Hovedavtalens formål om å bidra til en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i kommuner og fylkeskommuner. Vår skolering utvikler profesjonsbevisste tillitsvalgte som kan bidra som ressurspersoner i arbeidet med å fornye læreplanene. Vi håper partene lokalt nå tar initiativ til snarlige drøftinger som skaper rammer for gode og involverende prosesser.

Utdanningsforbundet har allerede utarbeidet ferdige presentasjoner og opplegg for debatt og diskusjon om fremtidens skole basert på de endringene som nå skjer. Vi inviterer nå til kunnskapsdeling og samarbeid.

Stortinget vedtok i behandlingen av Stortingsmelding 28 at lærerprofesjonens faglige skjønn skal legges til grunn for valg av metoder og virkemidler som tas i bruk i undervisningen. Stortinget har også lagt opp til et bredt lokalt arbeid knyttet til fornyelsen av Kunnskapsløftet. Det er vårt felles ansvar å sikre at dette nå faktisk skjer i hver kommune og på hver skole.

Med vennlig hilsen

Trond Lieng
leder Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag

Trond Preben Pettersen Uthus
fylkesstyremedlem Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag

Trond Preben Pettersen Uthus er medlem av fylkesstyret i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag. Foto: Utdanningsforbundet

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev Vis flere

Røros SV: Naturen er for alle

Røros SV: Naturen er for alle

SV ønsker å grunnlovsfeste allemannsretten.

Vil ha ny Mathall i Trondheim

Vil ha ny Mathall i Trondheim

Pensjonistpartiet foreslår kjelleren i Byhaven som lokale.

– Hold stien åpen, ta med greinsaks og klipp en busk

– Hold stien åpen, ta med greinsaks og klipp en busk

– Det er rett og slett vi som bruker stien som må holde den åpen, skriver Gro-Anita Mortensen i et leserinnlegg.

MDG Røros vil forskyve kantslåtten til senere på høsten

Leserinnlegg:

MDG Røros vil forskyve kantslåtten til senere på høsten

MDG Røros ønsker at det blir slutt på giftsprøyting langs jernbaneskinnene, og at kantslåtten langs veiene forskyves til senere på høsten slik at blomstene og biene får gjort jobben sin. Det skriver Hanne Feragen fra MDG Røros i et leserinnlegg.

Støtter satsing på et  grunnleggende tilbud innen allsidig jordbruk

Støtter satsing på et grunnleggende tilbud innen allsidig jordbruk

Regionrådet for Fjellregionen med høringsuttalelse vedrørende fremtidens utdanningsbehov innen landbruket.

- Tilsløring frå Høgre om passkutt

Leserinnlegg:

- Tilsløring frå Høgre om passkutt

- Det er ei tilsløring av verkelegheita ulike stortingsrepresentantar frå Høgre driv med når dei påstår at det ikkje er mogleg å utstede sikre norske pass utan å sentralisere passtilbodet, skriver Jenny Klinge, justispolitisk talskvinne i Senterpartiet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE