LESERBREV: Psykisk Helse

Publisert:

«Henj nabon usti jardåm hi, henj hi d itj helt bra no nei tru itj e. Nei henj e nå sykmeldt fra arbe no. Slit me å ga ut å hente postinj vettu.»

 
Et skritt nærmere ny Vikhammer Ungdomsskole

Publisert:

Torsdag fattet utvalg for Oppvekst og Kultur (OPKU) vedtak om romprogram for ny Vikhammer ungdomsskole med kulturdel, saken går nå videre til Formannskap og Kommunestyre for endelige vedtak.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 
Børsmelding fra Rørosbanken

Publisert:

Forstanderskapet i RørosBanken har vedtatt etablering av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis gjennom en garantert emisjon.

 
Vrak din gamle bil!

Publisert:

Minst 95 prosent av en kassert bil skal gå til gjenvinning, ifølge EUs ELV-direktiv som Norge har forpliktet seg til. Det er mest jern og metall, men også en rekke andre materialer.

 
«Nærpolitireformen» som ble «Fjernpolitireform»

Publisert:

Da regjeringen lanserte politireformen i 2015, var målet å «sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljø som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer».

 
EUs energiunion og Trøndelag

Publisert:

Senterungdommen mener at kraft og energi ikke må bli en vare i EU-markedet, men brukes til å bygge fremtidas Trøndelag.

 
Er likestillingen vår-grønn? Og hva gjør Grønnstrømpene?

Publisert: - Oppdatert: 08.03.2018 kl 20:34

Leserinnlegg fra MDG på kvinnedagen.

 
– Kjønnsskillene er fortsatt store i media, arbeidsliv, politikk og familie

Publisert:

Lederen i Holtålen Arbeiderparti med leserinnlegg på kvinnedagen.

 
Godt kollektivtilbud for hele Trøndelag

Publisert:

- For distrikts-Trøndelag har endringene i kollektivtilbudet blitt dårligere for pendlere, ungdom som skal hjem på kveldstid og folk som skal til sykehus, skriver Trøndelag SV i dette leserinnlegget.

 
Varaordfører Salvesen om alkoholpolitikken på Røros

Publisert:

Mener det er oppsiktsvekkende at et flertall i Røros kommunestyre strammer inn de tradisjonelle serveringstidene i Rørosmartnan.

 
Mann deg opp da, mann!

Publisert:

- Likestilling er ikke en sak kun for kvinner. Menn er nødt til å ta likestillingskampen for seg og sin famille, og det kan hende de må ofre noe på veien. Likestilling kommer ikke av seg selv, skriver barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland i dette innlegget.

 
Roland frykter for framtida til lensmannskontoret

Publisert:

Røroslistas Reidun Roland her sendt en bekymringsmelding til ordføreren der hun gir til kjenne sin frykt for at det lokale lensmannskontoret snart er en saga blott.

 
Rekordstore fylkesårsmøter i Senterpartiet

Publisert: - Oppdatert: 07.02.2018 kl 10:07

I februar og i starten av mars har alle Senterpartiets fylkeslag årsmøte og i år er det venta rekordoppmøte. På programmet står generell politisk debatt, vedtak av fråsegner, #MeToo, val av fylkesstyre og andre årsmøtesaker.

 
Gedigen bløff og et overtramp

Publisert: - Oppdatert: 06.02.2018 kl 12:49

Vedtatt, valgløfter blir til virkelighet og Barbro er ny helsesøster i Malvikskolen, skriver Malvik Arbeiderparti i sin annonse der bilde av en ansatt i kommunen er benyttet, mener Malvik Høyre i et leserbrev.

 
LESERINNLEGG: – Norsk Rikskringkasting, og hvorfor det ikke heter Norsk Kringkasting

Publisert: - Oppdatert: 05.02.2018 kl 13:06

Tanker rundt medietilbudet.

 
- Ombudsrollen, rolleforståelse og vurderingsevne.

Publisert: - Oppdatert: 05.02.2018 kl 06:37

- I Arbeiderpartiet er vi opptatt av åpenhet. Derfor informerer vi om vedtak og deler vår politikk, blant annet via media, skriver Malvik Arbeiderparti i dette leserinnlegget.

 
Å leve med kreft

Publisert:

Stadig flere overlever og lever lenger med kreft. - I dag benytter vi Verdens kreftdag for å hylle alle fremskrittene, skriver generalsekretær Anne Lise Ryel og distriktssjef Eva Faanes i Kreftforeningen i denne kronikken.

 
- Nytt Helse-, bo- og omsorgssenter i Røros kommune

Publisert:

- I denne saken er kvalitet, pasientsikkerhet og ansattes ve og vel viktigere enn hurtig ferdigstillelse, skriver Røros Høyre og Røros Venstre i dette leserbrevet.

 
– Full barnehagedekning i Røros kommune!

Publisert: - Oppdatert: 24.01.2018 kl 07:08

Røros Venstre og Røros Høyre om prosessen rundt barnehagestrukturen i kommunen.

 
– Et skritt i riktig retning

Publisert:

Leserbrev fra Holtålen AP om kollektivtilbudet.

 
Fra kobber til klima

Publisert:

Røros kommunes klima- og miljøplan «Fra kobber til klima» er nettopp ferdig med sin høringsrunde. En glimrende rapport som burde få mye omtale i lokal presse.

 
Kulturminnefondet feirer 15 år

Publisert:

Har gjennomført over 4000 tiltak.

 
Sammen mot nedklassifisering av kommunale veger i boligfelt

Publisert:

- Det bør være i kommunens interesse å skape bolyst, for å kunne ha positiv befolkningsvekst. Da er det viktig å være en attraktiv kommune for innflyttere, samt at man klarer å beholde de som allerede har valgt å bosette seg i Selbu kommune, skriver flere velforeninger i et felles leserbrev.

 
- Beste siden røykeloven

Publisert:

- Stortingets vedtak om å innføre én time daglig fysisk aktivitet i grunnskolen, er det viktigste folkehelsetiltaket i Norge siden røykeloven, skriver Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv i denne kronikken.

 
Stakkars Postman Pat

Publisert: - Oppdatert: 21.12.2017 kl 20:16

Lorns Olav Skjemstad fra Røros tur og løypeforening slår i dette leserbrevet et slag for bedre merking av postkasser.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE