Vil styrke det sørsamiske språket

Vil styrke det sørsamiske språket

Oppvekstkomiteen i Røros går inn for å styrke det sørsamiske språket, sier leder i komiteen, Sindre Oterhals. Foto: Nils Kåre Nesvold.

- Det sørsamiske språket skal bli mer synlig i det offentlige rom. Det sier leder i oppvekstkomiteen i Røros, Sindre Oterhals.

- Det sørsamiske språket skal bli mer synlig i det offentlige rom. Det sier leder i  oppvekstkomiteen i Røros, Sindre Oterhals. 

Torsdag skal kommunestyret i Røros ta stilling til om kommunen skal sende søknad om å bli en del av forvaltningsområdet for samiske språk.

Oppvekstkomiteen i Røros har utredet saken, og komiteen går inn for at kommunen blir en del av forvaltningsområdet for samiske språk. I innstillingen ber komiteen rådmannen søke Kommunal- og Moderniseringsdepartementet om innlemmelse. 

-  Ved innlemmelse av Røros som del av samisk forvaltningsomrade, skal det settes ned et bredt sammensatt utvalg som har ansvar for a utarbeide en samarbeidsavtale med Sametinget og legge en plan for tiltak innen de ulike forvaltningsomradene i kommunen. Det er viktig at den samiske befolkningen er representert i et slikt utvalg, heter det i forslag  til vedtak.

Saken har vært ute på høring, og alle innspillene støtter kommunens arbeid med å søke om å bli innlemmet i samisk forvaltningsområde.

- Målet er å gjøre en innsats for å styrke det sørsamiske språket, sier leder i oppvekstkomiteen, Sindre Oterhals:

Siste nytt i Kultur

Nominert til nordisk matpris
  • Nyheter

Neste torsdag kan Røros bli kåret til Nordens Matdestinasjon.

Musikalsk standupshow på Granby gård
  • Kultur

Torsdag kveld kommer Sturla Berg Johansen til Selbu og Granby gård for å ha et musikalsk standupshow.

Selbu bygdemuseum

I sommer besøker vi hver uke et av de mange rommene i Selbu bygdemuseum.

 
Gleder seg til å gyve løs på Elden
  • Kultur

Har aldri jobbet med historisk musikkspill tidligere.

Sjef for næringshagen med mange drømmer
  • Sommergjesten

Daglig leder i Rørosregionen Næringshage, Sigrid Jansen er dagens sommergjest i Nea Radio.

Trump-kveld på Granby gård
  • Nyheter

Onsdag kveld kommer professor og USA ekspert Ole Moen til Selbu. Han skal snakke om dagens sittende amerikanske president Donald Trump.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse